The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

Nyheter

18. november

500 000 euro til europeiske og australske mastergradstudenter
Europeiske og australske studenter får anledning til å studere i utlandet gjennom et felles pilotgram for å oppnå mastergrad. Den australske undervisningsministeren og Vivane Reding, utdanningskommissær, offentliggjorde 18. november pilotprosjektet for samareid mellom EU og Australia innenfor høyere utdannelse. Les mer her

Kommisjonen lanserer bred offentlig høring om dyretransport
EU skal få nytt regelverk for beskyttelse av dyr under transport og Kommisjonen inviterer berørte parter til seminar i Brussel 20. november for å utveksle synspunkter. I desember åpner en konsultasjon på internett hvor alle som ønsker det har anledning til å uttale seg om dyretransport. Les mer her

EU sammenligner standarder for dyrevelferd med sine handelspartnere
I en rapport fra Kommisjonen som ble utgitt 18. november anlyseres EUs standarder for dyrevelferd med slike standarder for EUs handelspartnere. Rapporten viser at det ikke er konsensus om dyrevelferd i de 73 landene som er involvert i handel med dyr og dyreprodukter med EU. Les mer her

Vinnere av Lorenzo Natalis journalistpris
Bistandskommissær Poul Nielsen delte 15. november ut priser til en rekke journalister for deres arbeid med reportasjoner om menneskerettigheter og demokrati. I kategorien Europa vant to danske journalister priser for artikler om danske fredsbevarendes utnyttelse av kvinner utsatt for menneskesmugling i Kosovo. Les mer her

Kommisjonen støtter integrering av energimarkedene på Balkan
Energikommissær Loyola de Palaci deltok på Minsitermøte i Athen under signeringen av en avtale om energimarkeder mellom EU og sørøst-europeiske land 15. november. Les mer her

Nytt miljøsamarbeid mellom EU og Asia: Asia Pro Eco
EuropeAid lanserte 15. november et regionalt program for miljøsamarbeid i Asia som får navnet Asia Pro Eco. Programmet som er laget for å styrke miljødialogen mellom Europa og Asia vil løpe i en femårsperiode fra 2002 til 2007. EU bidrar med 31,5 millioner euro av det totale budjsett på 82,3 millioner. Les mer her

14. november

Mat uten frykt: Forbrukere får informasjon om allergener i mat
Rådet støttet opp om Kommisjonens forslag for et nytt direktiv for matvaremerking 14. november. Endringen betyr at forbrukere om alle ingrediensene i matvarer og vil gjøre det enklere for matallergikere å finne ut om allergifremkallende ingredienser finnes i varen. Les mer her

13. november

Positiv utvikling på EUs arbeidsmarkeder til tross for økonomisk nedgang
Europakommisjonen vedtar 13. november en rapport om utviklingen i medlemslandes sysselsetting i 2001. I rapporten meldes om foreløpig gode resultater for jobbskaping til tross for vanskelige økonomiske forhold. Kommisjonen ber om at medlemslandene fortsetter reformen i arbeidsmarkedet. Les mer her

12. november

Krise for torskebestanden: Kommisjonen utforsker alternativer til full fiskestopp
Landbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler advarte i Dublin 11. november om den vanskelige tiden som kommer for torskefisket. -Vi befinner oss mellom barken og veden, sa Fischler: Rådet fra vitenskapskomiteen er å stanse alt torskefiske, mens jeg forsøker komme til enighet med medlemslandene om alternativer hvor fiske kan fortsette på et veldig begrenset nivå. Les mer her Les om Kommisjonens ekspertrådgivere som har vurdert ICES-råd om fiske her

11. november

Langsommere gjennomføring av EU-lovgivning i medlemslandene
11. november ble den seneste resultattavlen for implementering av lovgivning for det indre marked gjort offentlig. Etterslepet økt til 2,1% fra 1,8% i mai i år. Etterslepet angir hvor mye av EU-forskriftene for det indre marked ennå ikke er gjennomført i nasjonal lovgivning. De nordiske landene og Storbritannia er "best i klassen" og befinner seg innenfor Det europeiske rådets grense på 1,5% Les mer her

Befolkning og bedrifter fornøyd med det indre marked
En ny spørreundersøkelse som ble offentliggjort 11. november viser at befolkning og bedrifter setter pris på det indre marked. 80% er svært fornøyd med vareutvalget som et resultat av åpningen av markedene i Europa, viser tallene. Bor du i Luxembourg eller Finland er det stor sjanse for at du er godt informert om dine rettigheter i det indre marked. Les mer her

Pop-artister deltar i EUs antirøyk-kampanje
En rekke artister, deriblant Moby, Tiziano Ferro, Sophie Ellis Bexter, Billy Crawford og A-teens har sluttet seg til EUs antirøyk-kampanje som skal forebygge røykning blant unge. De opptrer i en reklame som vil vises av 38 TV-kanaler over hele Europa og MTV. Samtidig vil voer 5000 kinoer i EU vise reklamen. Les mer her

Europeiske kanaler sender 62% europeiske programmer
8. november la Kommisjonen frem en rapport som viser at mer enn 62% av innholdet i programmet til EU-kanalene er europeiske. Stadig mer av sendetiden er også fremstilt av uavhengige produsenter som ikke er tilknyttet fjernsynsstasjonen. Det betyr at TWF-direktivet (Television Without Frontiers) bærer frukter. Les mer her

Enighet om tilgang til miljøinformasjon
Kommisjonen uttrykte 8. november glede over at Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om et nytt regelverk som gir økt tilgang til miljøinformasjon. -Miljøinformasjon hører befolkningen til, og de har rett til å vite, sa miljøkommissær Margot Wallström i forbindelse med vedtaket. Les mer her

Ikke nok investering i forskning for å nå Lisboa-mål
I følge en rapport fra Kommisjonen som ble offentliggjort 8. november må EU-landene investere enda mer i forskning og utvikling for å nå målsettingene som ble satt i Lisboa i 2000. Ifølge indikatoren som viser investering i kunnskapsbasert økonomi ligger Danmark, Sverige og Finland fremst i rekken, mens Italia og Spania må mobilisere mer ressurser straks. Les mer her

Skal pakkestørrelsen ikke lenger reguleres av EU?
Kommisjonen ber om innspill fra forbrukere, produsenter og butikker og andre interesserte til en revurdering av lovgivningen på pakkestørrelser. To online konsultasjoner er lansert, med et arbeidsnotat fra Kommisjonen som bakgrunnsdokument. Ett av funnene i dette notatet er at EU er overregulert sammenlignet med resten av verden på dette området. Les mer her Kom til orde i Europa direkte her

Landbrukskommissæren ber om realisme i utvidelsesdebatten
EUs landbrukskommissær Franz Fischler ba sine Tsjekkiske partnere om å fokusere på hva som er best for Tsjekkia mot slutten av forhandlingene om medlemskap. Tiden for det politiske spill er over. Realisme og pragmatisme må være retningslinjen. Les mer her

EU godkjenner Russland som markedsøkonomi
7. november godkjente EU formelt Russland som markedsøkonomi ved å gjøre endringer i anti-dumping og anti-subsidielovgivningen. Les mer her

 

 

Denne siden gir deg de siste nyhetene fra EU. Alle nyhetene har en liten forklarende tekst på norsk og gir deg deretter lenken til hele nyheten slik at du kan lese mer. Hovedkilder for informasjon er 

 

 

Tilbake Link to top of page