The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Lovgivning

Eur-lex databasen

Her får du blant annet tilgang til all EUs lovgivning, du kan søke i dommer fra domstolen, se siste 45 dager av Det Europeiske fellesskapets tidende, utlysninger innenfor EØS – området, spørsmål fra Europaparlamentet og informasjon om de lovgivningsprosessene: 

Gjeldende lovgivning

All gjeldende lovgivning om sysselsetting og sosiale spørsmål.

    Til toppLink to top of page