The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Helse- og forbrukerbeskyttelse

 

Alt om EUs forbrukerpolitikk

Alt om EUs helsepolitikk

Alt om EUs politikk for matvaretrygghet

Nyheter/lenker

Generaldirektorat for helse- og forbrukerspørsmål 

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs helse og forbrukerpolitikk 

Oversikt

Å ivareta forbrukernes interesser på det indre marked er viktig for EU. Interessene sikres gjennom en rekke direktiver om produktsikkerhet, merking av varer, misvisende reklame og rettigheter ved postordre- og internetthandel. EU har også et strengt regelverk innen medisin- og kosmetikkindustrien, spesielt når det kommer til forskning og testing av produkter.

I 1992 ble det vedtatt en felles miljømerking av varer fra hele EU. Gjennom Maastricht- og Amsterdam-traktatene ble tiltakene på forbrukerområdet utvidet til også å innebefatte forskning, opplysning og utdanning. På bakgrunn av dette har det oppstått diskusjon rundt genmodifiserte organismer, hormonkjøtt og patent på liv.


Folkehelse er også et av EUs satsningsområder. EU fremmer folkehelsen gjennom regelverk og ulike handlingsprogrammer.  EUs folkehelseprogram retter seg mot prioriterte områder og skal øke kunnskap om helserisiko og sykdommer gjennom helseutdannelse, datainnsamling og kvalitets- og sikringskontroller. Et eksempel på dette er EUs tiltaksplan mot fugleinfluensa.
Det er helsemyndighetene i det enkelte medlemslandet som har hovedansvaret for helsepolitikken.

 

Norge og EUs helse og forbrukerpolitikk 

EØS-avtalen legger generelt til grunn at det skal arbeides for et høyt beskyttelsesnivå for forbrukere. EUs regelverk på områdene forbrukerbeskyttelse og produktsikkerhet er i sin helhet gjort til del av EØS-avtalen. Norge samarbeider med EU om en bedre folkehelse i Europa. Norge deltar i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk og  i  EUs folkehelseprogram.

 

 For deg som forbruker:


Forbruker Europa - Hva er dine rettigheter ved kjøp av varer og tjenester på tvers av landegrensene i Europa?


Effektiv problemløsning i det indre marked


Lurer du på noe om EU?
Europe Direct svarer deg direkte


FIN-NET-guiden - gjør det enklere for forbrukere å klage på tvers av grensene.


"Ditt Europa" - Europakommisjonens portal til europeiske og nasjonale offentlige tjenester på nett