The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

Helse- og forbrukerspørsmål

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter

Generaldirektorat for helse- og forbrukerspørsmål 

Kommissæren

Lovgivning

Norge og EUs helse og forbrukerpolitikk 

Bakgrunn - Helse

Forbrukerspørsmål

Oversikt

3 hovedsatsningsområder

Forbrukerpolitikk
Helsepolitikk
Matvaretrygghet

En europeisk satsing for å ivareta forbrukernes interesser er blitt aktuelt med gjennomføringen av det indre marked og fri bevegelse av varer og tjenester mellom EU-landene. Det er vedtatt en rekke direktiver om produktsikkerhet, merking av varer, misvisende reklame, rettigheter ved kjøp gjennom postordre  og internett over landegrensene osv. Ikke minst innen medisin og kosmetikkindustrien er det innført strenge krav og regler for forskning, testing, samt for  beskyttelse av forbrukerne.

I 1992 ble det også vedtatt å innføre en felles miljømerking av varer over hele EU. Med Maastricht- og Amsterdam-traktatene ble tiltakene på forbrukerområdet utvidet til å innbefatte forskning, opplysning og utdanning. Særlig har det oppstått kontroverser i forhold til genmodifiserte organismer, patent på liv og hormonkjøtt.

Helsepolitikk er et ansvarsområde som ligger hos nasjonale myndigheter, men EU bidrar med en rekke tiltak for å fremme folkehelsen. Delvis skjer det gjennom et regelverk som skal ivareta befolkningens helse, men også gjennom en rekke handlingsprogrammer for folkehelse. Folkehelseprogrammene retter seg mot prioriterte områder og skal øke kunnskapen om sykdommer i medlemslandene gjennom innsamling av data, helseutdannelse, kvalitetskontroll- og sikring.

Matvaretrygghet er blitt prioritert høyt de siste årene. Et forlag om en uavhengig matvaremyndighet ventes vedtatt før utgangen av 2001 og vil ha som oppgave å gi vitenskapelige råd til beslutningstakerne for å sikre trygg mat til forbrukerne.

Norge og EUs helse og forbrukerpolitikk 

EØS-avtalen legger generelt til grunn at det skal arbeides for et høyt beskyttelsesnivå for forbrukere. Norge deltar i alle EUs åtte folkehelseprogram.

 
 
 Tilbake Link to top of page