The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

EU i verden

 

EU - en global partner

Dynamisk fremskritt

Handel og vekst

Aktiv Utenriks- og sikkerhetspolitikk

Bistand

Globalisert og gjensidig avhengig

EU og naboene

Retningslinjer for menneskerettighetene

Eksterne lenker

Generaldirektoratet for utenriksrelasjoner (eng.)

Nyheter fra generaldirektoratet (eng.) 

Kommissærens hjemmeside (eng.)

Alt om EU i verden på EUs hjemmesider (da.)

EUs retningslinjer for menneskerettighetene
(eng.)

EU - en global partner

Den europeiske union bruker sin makt som ledende handelsaktør også til andres fordel. EU fremmer økonomisk vekst og støtter demokratiske verdier over hele verden, slik Unionen gjør innenfor egne grenser. Ved å innlemme nye land i EU, styrker den også sin rolle på den internasjonale arena.

EU er ikke bare verdens største handelspartner, men også den største bidragsyteren til utviklingshjelp. Krisehåndtering og fredsbevarende operasjoner over hele verden er bare noen av resultatene av en mer samlet utenriks og sikkerhetspolitikk. EU er en ledende aktør innen områder som global oppvarming og klimaforandringer.

Globale problemer krever globale løsninger.

 

Sist oppdatert 25.09.07