The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

EUs sider om Europas fremtid

Konventets første utkast til forfatningstraktat (pdf)

Spørsmål og svar om Konventets utkast (pdf)

Det europeiske konvent

Charter for grunnleggende rettigheter (pdf)

Nice-traktaten

Hvitbok om styreformer i EU (pdf)

Europaportalen - informasjon om Norges samarbeid med Europa 

Arenas debatt om Europas fremtid

 

 

 

Debatten om Europas fremtid

 

Lisboatraktaten er underskrevet

13 desember 2007 ble EUs nye traktat underskrevet i Lisboa. Den har derfor fått navnet Lisboatraktaten. I juni 2007 ble de europeiske regjeringssjefene enige om hovedpunktene for en ny traktat. Hvis alt går etter planen skal reformtraktaten være ferdig godkjent av alle medlemslandene, og på plass innen parlamentsvalget i 2009. Målet er at EU skal bli lettere å styre, og dermed føre en mer helhetlig og gjennomsiktig politikk. Under toppmøtet ble de blant annet enige om:

  • Nye stemmeregler i Rådet som trer i kraft i 2014.

  • EUs charter om grunnleggende rettigheter blir juridisk bindende. (Gjelder ikke Storbritannia.

  • EUs utenrikspolitikk samordnes og styrkes. Rådets utenrikskoordinator blir visepresident i Kommisjonen.

  • Det blir slutt på at formannskapet i Rådet går på omgang. I stedet skal en Rådspresident lede arbeidet. Hun eller han blir valgt for en periode på to og et halvt år av gangen.

  • Antallet kommissærer reduseres fra 27 (én fra hvert av landene)  til 15 innen 2014. En rotasjonsordning innføres slik at alle medlemslandene behandles likt.

  • Økt innflytelse fra nasjonale parlamenter overfor Kommisjonen og  størrelsen på Europaparlamentet blir redusert.

--> Et nytt nettsted med  informasjon om den nye traktatens politiske ideer og institusjonelle reformer finner du her

Bakgrunn

EUs stats- og regjeringssjefer ble i desember 2000 enige om at det var behov for en ny regjeringskonferanse for å revidere EUs traktater.

I den forbindelse ble et såkalt konvent sammenkalt som skulle se på hvordan EU kunne gjøres mer demokratisk, gjennomsiktig og effektiv. Konventet kom i 2003 frem til en grunnlovstraktat som skulle erstatte de eksisterende traktatene. Under regjeringskonferansen (IGC) i 2004 ble alle enige om traktaten etter noen små endringer, men ratifiseringsprosessen ble stoppet av at Frankrike og Nederland stemte imot traktatgrunnlaget. Det tyske formannskapet fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om hvordan EU skulle komme seg videre.

I forbindelse med feiringen av Romatraktatens 50-årsjubileum i mars 2007, undertegnet stats- og regjeringssjefene fra alle EU-landene Berlin-erklæringen. I erklæringen ble alle landene enige om å skape et felles grunnlag for EU innen Europaparlamentets valg i 2009. Det er nødvendig med en ny traktat dersom EU skal kunne utvikle seg videre og utvides til flere politiske og geografiske områder. For at reformtraktaten skal kunne iverksettes i 2009 må alle de 27 medlemslandene ratifisere traktaten i sine nasjonale parlamenter. Irland vil i tillegg holde en folkeavstemning om spørsmålet.

Oppdatert 03.01.08