The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Lov og rett i EU

EU har allerede fra starten med Kull- og Stålunionen hatt en egen domstol som skal sørge for at EUs regelverk følges. Denne domstolen ble forgjengeren til dagens domstol. I den såkalte Costa/ENEL-dommen fra 1964, slo domstolen fast at EF var et et eget juridisk system, med egne lover og regler som var en integrert del av medlemsstatenes rettssystem. Dette innebærer også at det er EUs lover som gjelder der EUs og medlemsstatenes lover kommer i konflikt.

Domstolen har fortsatt først og fremst lov til å dømme i saker som ligger under søyle en i EU-samarbeidet. Dette er den søylen som inneholder det gamle EF-samarbeidet. Derfor kalles domstolen fortsatt for EF-domstolen, fordi den ikke har dømmende myndighet over alle deler av EU.


Nyttige lenker

domstolens hjemmeside finner du blant annet en database som inneholder alle domstolens domsavsigelser.
Europaparlamentets lovobservatorium, OEIL, kan du blant annet søke i lovgiving som er under forberedelse og finne ut hvor langt et direktiv eller en forordning er kommet i systemet.
I Eur-Lexdatabasen har du blant annet tilgang til all EUs lovgivning, du kan søke i dommer fra domstolen, se siste 45 dager av Det Europeiske fellesskapets tidende, utlysninger innenfor EØS-området, spørsmål fra Europaparlamentet og informasjon om lovgivningsprosessene.
Gå direkte til eur-lex og registeret over gjeldende lovgiving

 

 Sist oppdatert 04.11.05