The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Lovgivning

Eur-lexdatabasen får du blant annet tilgang til all EUs lovgivning, du kan søke i dommer fra domstolen, se siste 45 dager av Det Europeiske fellesskapets tidende, utlysninger innenfor EØS – området, spørsmål fra Europaparlamentet og informasjon om lovgivningsprosessene. All gjeldende lovgivning om justispolitikk finnes også der.