Eurodac

Informasjonsteknologi som hindrer dobbeltregistrering av asylsøknader

 EURODAC en transeuropeisk database som forenkler bruken av Dublinkonvensjonen

I henhold til Dublinkonvensjonen, som trådte i kraft 1997, og som snart skal erstattes av et fellesskapsregulativ, er landet som frivillig eller ufrivillig gir asylsøkeren adgang til Den europeiske union, ansvarlig for å behandle en asylsøknad. Før EURODAC ble lansert 15 januar 2003, var det ikke alltid mulig å fastslå om en asylsøker allerede hadde søkt i et annet medlemsland.

Gjennom EURODAC, ved å registrere fingeravtrykkene til folk som søker asyl i et av medlemslandene i Den europeiske union eller et tredjeland som er bundet av EURODAC-regulativet (Norge, Island og senere muligens Sveits), kan det nå undersøkes om en asylsøker eller utenlandsk statsborger som oppholder seg ulovlig i disse landene, tidligere har levert en asylsøknad.

Så snart en asylsøker over 14 år entrer et medlemsland eller et land som har underskrevet avtalen, blir han/hun bedt om å gi fingeravtrykk. Hvis EURODAC viser at fingeravtrykkene allerede er registrert blir asylsøkeren sendt tilbake til det landet der hans/hennes fingeravtrykk opprinnelig ble registrert. 

EURODAC-systemet består av en sentral dataenhet administrert av Europakommisjonen, samt en rekke desentraliserte tilgangspunkt i medlemslandene. Alle forholdsregler er tatt for å garantere sikkerhet og beskyttelse av opplysninger  lagt inn i EURODAC. Opplysningene er flerkodet og kryptert, og blir overført via et spesialopprettet nettverk. Et uavhengig tilsyn skal sikre at de registrerte opplysningene i EURODAC utelukkende brukes på lovlig vis og at data slettes umiddelbart ved utløp av registreringsperioden (maksimum 10 år).

 Europaparlamentet mottar jevnlig rapporter om bruken og effektiviteten av EURODAC.

Les pressemelding fra Kommisjonen om Eurodac her

    Til toppLink to top of page