The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Informasjonssamfunnet

 

Alt om EUs politikk for informasjonssamfunnet

Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet

Kommissæren

Lovgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

"i2010 - Et europeisk informasjonssamfunn som middel for  å skape vekst og sysselsetting"  er navnet på EUs satsing på informasjonssamfunnet i perioden 2005-10.

Initiativet ble lansert i juni 2005 og legger grunnlaget for arbeidet rundt informasjon og media frem til 2010. i2010 har som målsetting å øke bruken av digitale medier og dermed skape en mer effektiv økonomi.

i2010 har tre pilarer:

Skape et europeisk samarbeidsområde for informasjon:
Målet er å fremme åpenhet og et konkurransebaserte tjenester innenfor informasjon og medier.

Styrke innovasjon og investering:
Fokuset her er på IKT-forskning for å fremme vekst og skape flere, og bedre, jobber.

Skape et informasjonssamfunn for alle:
Fremme bærekraftig vekst og sysselsetting er målsettingen. Det legges særlig vekt på å bedre offentlig service og livskvalitet.