The European Union in the World
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Det indre marked

 

Alt om det indre marked

Nyheter

Generaldirektorat for det indre marked

Kommissæren

Informasjon for næringslivet

Informasjon til innbyggerne

Lovgivning

Euro Info Centre -  for bedrifter i Norge

Det indre marked - sammenfatning av lovgivningen

Euro - en felles valuta i et felles marked

Oversikt

Det indre marked er et område med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (de fire friheter). Dette har ført til avvikling av et stort antall fysiske (grensekontroller), tekniske (standarder, produktkrav) og fiskale (indirekte skatter, momsregler) barrierer mellom landene. Med åpningen av de nasjonale markedene følger felles regulering av produkter og retningslinjer for å sikre forbrukernes rettigheter. Arbeidet med å sikre og utvikle det indre marked pågår kontinuerlig.

Norge og EUs indre marked

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge, sammen med de andre EFTA-EØS-landene Island og Liechtenstein, fullt ut i det indre marked. Som medlemmer i det indre marked har EFTA-EØS-landene full tilgang til EUs markeder for sine produkter og visa versa. For å sikre kvaliteten utarbeider EU hele tiden regler knyttet til de fire friheter, tekniske standarder og annet som også må gjennomføres i det nasjonale lovverket i de tre EFTA-EØS-partnerne.