The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

Det indre marked

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter

Generaldirektorat for det indre marked

Kommissæren

Informasjon for næringslivet

Informasjon til borgere 

Lovgivning

Bedrifter i Norge - Euro Info Centre 

Bakgrunn

Oversikt

Innebærer et område med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (de fire friheter). Dette har ført til avvikling av et stort antall fysiske (grensekontroller), tekniske (standarder, produktkrav) og fiskale (indirekte skatter, momsregler) barrierer mellom landene. Med åpningen av de nasjonale markedene følger felles regulering av produkter og retningslinjer for å sikre forbrukernes rettigheter. Arbeidet med å sikre og utvikle det indre marked pågår kontinuerlig.

Norge og EUs indre marked

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge, sammen med de andre EFTA-EØS landene Island og Lichtenstein, fullt ut i det indre marked. Som medlemmer i det indre marked har EFTA-EØS landene full tilgang til EUs markeder for sine produkter og visa versa For å sikre kvaliteten utarbeider EU hele tiden regler knyttet til de 4 friheter, tekniske standarder og annet som også må gjennomføres i det nasjonale lovverket i de tre EFTA EØS partnerne.

Title - level 3

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text

 

 Tilbake Link to top of page