The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Lovgivning

Eur-lexdatabasen får du blant annet tilgang til all EUs lovgivning, du kan søke i dommer fra domstolen, se siste 45 dager av Det Europeiske fellesskapets tidende, utlysninger innenfor EØS – området, spørsmål fra Europaparlamentet og informasjon om lovgivningsprosessene.  

All gjeldende lovgivning om bedrifter

All gjeldende lovgivning om industripolitikk og det indre marked

All gjeldende lovgivning om etableringsrett og fri utveksling av tjenester

All gjeldende lovgivning om tollunionen og fri flyt av varer

All gjeldende lovgivning om skattespørsmål