The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Næringslivspolitikk

 

Alt om EUs næringslivspolitikk

Lisboa-strategien

Nyheter 

Generaldirektoratet for næringsliv og SMB (små og mellomstore bedrifter)

Kommissæren

Lovgivning

Informasjon for næringslivet

Informasjon for næringslivet i Norge (Euro Info Centre)

Oversikt

EUs økonomi  påvirkes av globaliseringen og veksten i kunnskapsøkonomien. Lisboa-toppmøtet i mars 2000 satte et strategisk mål for Unionen om å bli den mest dynamiske og kunnskapsdrevne økonomien i verden. Dette målet kan bare nås gjennom økt entreprenørskap og nyskaping.

For å øke konkurranseevnen og fostre entreprenørånden i den nye økonomien må Europa

  • Verdsette dem som er villig til å ta en sjanse og fremme entreprenørånden i utdanningssystemet. EUs lovgivning på dette området er ikke god nok, og virker mot sin hensikt for dem som ønsker en ny sjanse til å opprette en bedrift. De nasjonale utdanningssystemene gir ikke studentene verken god nok kunnskap om næringslivet eller inspirasjon til å starte for seg selv.

  • Forbedre næringslivets vilkår. Gjeldende lovgivning er ofte så rigid og så vanskelig at det hindrer nyskapning og nytenkning.

  • Stimulere til nye businessmodeller i den elektroniske økonomien. Potensialet i E-handel, Internet og informasjon og kommunikasjonsteknologi er generelt sett enormt, men europeiske SMB er fremdeles for forsiktige og for passive i sin bruk av disse mulighetene.

  • Få mer igjen fra det indre marked. Det har vært store fremskritt i det indre marked de siste 15 årene, men det er fremdeles for mange hindringer og unødvendige kostnader innen det indre marked. Det er spesielt gjort fremskritt innen for service.

For å oppnå alt dette må Europa identifisere og utveksle de beste mulighetene og praksisen som finnes for slik å kunne forbedre nasjonal og fellesskaps næringslivspolitikk og lovgivning.