The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS  Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Næringslivpolitikk

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter 

Generaldirektorat for næringsliv og SMB

Organigram

Kommissæren

Lovgivning

Informasjon for næringslivet

Informasjon for næringslivet i Norge (Euro Info Centre)

Bakgrunn

Oversikt

EUs økonomi  påvirkes av globaliseringen og veksten i kunnskapsøkonomien. Lisboa toppmøtet av mars 2000 satte et strategisk mål for unionen om å bli den mest dynamiske og kunnskapsdrevne økonomien i verden. Dette målet kan bare nås gjennom økt entreprenørskap og innovativ tenkning.

For å øke konkurranseevnen og fostre entreprenørånden i den nye økonomien må Europa

  • Verdsette dem som er villig til å ta en sjanse og fremme entreprenørånden i utdanningssystemet. EUs lovgivning på dette området er ikke god nok, og virker mot sin hensikt for dem som ønsker en ny sjanse til å opprette en bedrift. De nasjonale utdanningssystemene gir ikke studentene hverken god nok kunnskap om næringslivet eller inspirasjon til å starte for seg selv.

  • Forbedre næringslivets vilkår. Gjeldende lovgivning er ofte så rigid og så vanskelig at det hindrer nyskapning og nytenkning.

  • Stimulere til nye businessmodeller i den elektroniske økonomien. Potensialet i E-handel, internett og informasjon og kommunikasjonsteknologi er generelt sett enormt, men Europeiske SMB er fremdeles for forsiktige og for passive i sin bruk av disse mulighetene.

  • Få mer igjen fra det indre marked. Det har vært store fremskritt i det indre marked de siste 15 årene, men det er fremdeles for mange hindringer og unødvendige kostnader innen det indre marked. Det er spesielt gjort fremskritt innen for service.

For å oppnå alt dette må Europa identifisere og utveksle de beste mulighetene og praksisen som finnes for slik å kunne forbedre nasjonal og fellesskaps næringslivspolitikk og lovgivning. 

  

 

 

Tilbake Link to top of page