Utvidelsen

 

Hilsen fra Delegasjonens leder

Arrangementer i Norge

Nye muligheter for Norge

Euroen og de nye medlemslandene

De nye kommissærene

Web-ressurser for journalister


  Alt om utvidelsen

Bakgrunn

Tiltredelses-rapporter 2003

Nyheter

Utvidelsen
press pack (norsk)

Utvidelsen press pack (engelsk)

Generaldirektorat for utvidelsen

Kommissæren

Organigram

 

1. mai 2004 fikk EU ti nye medlemsland. EUs befolkning har dermed økt med 75 millioner mennesker og EU-samarbeidet består nå av 25 land med til sammen 455 millioner innbyggere.

På disse sidene finner du informasjon om utvidelsen til bruk som bakgrunnsinformasjon:

Folkeavstemninger om medlemskap

Ni tiltredelsesland har avholdt folkeavstemning om medlemskap i løpet av 2003 - det vil si alle de som er invitert til å bli med i EU fra 1. mai 2004, unntatt Kypros. Alle folkeavstemningene har resultert i klare flertall for å gå inn i EU. For mer informasjon om hver folkeavstemning, og resultatene, se her

Medlemskapsforhandlingene

Medlemskapsforhandlingene for de ti første landene ble avsluttet i København i desember 2002. Konklusjonene fra møtet finner du her.

Medlemskapstraktaten for de ti nye landene kan du finne her

Medlemskapsforhandlingene pågikk i flere år. Mer om forhandlingsprosessen finner du her.

De nye medlemslandene

De ti nye medlemslandene gikk inn i EU fra 1. mai 2004. Men hva vet vi egentlig om disse landene?

Hvert lands offisielle hjemmesider kan du finne her.

Europakommisjonens presentasjon av hvert enkelt søkerland, med grunnleggende fakta, lenker og viktige dokumenter relatert til forhandlingene med det landet, finner du her.

En side med bilder fra hvert land finner du her - disse bildene kan brukes gratis så sant kilden oppgis.

EUng.no er en side for ungdom. Her kan du finne mer informasjon om de nye medlemslandene, samt spill og oppgaver som tester din kunnskap om utvidelsen, de nye medlemslandene og EU generelt.

Utvidelsen og Norge

Utvidelsen medfører store muligheter for bedrifter og enkeltmennesker både i nye og gamle medlemsland - og gjennom EØS-avtalen også i Norge. Mer om forretningsmuligheter med utvidelsen finner du her

Utvidelsen vil også få konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen. Utenriksdepartementets oversikt over utvidelsen og Norge finner du her

 

    Til toppLink to top of page