Utvidelsen

Muligheter i Norge

Hilsen fra Delegasjonens leder

Arrangementer i Norge

Nye muligheter for Norge

Euroen og de nye medlemslandene

De nye kommissærene

Web-ressurser for journalister


  Alt om utvidelsen

Bakgrunn

Tiltredelses-rapporter 2003

Nyheter

Utvidelsen
press pack (norsk)

Utvidelsen press pack (engelsk)

Generaldirektorat for utvidelsen

Kommissæren

Organigram

 

Nye muligheter for Norge i et utvidet indre marked 

Etter 1. mai 2004 består EUs indre marked av 28 land. Parallelt med EU-utvidelsen blir EØS-avtalen utvidet, og Norge blir en del av det utvidede indre marked, som byr på nye muligheter for norsk næringsliv. 

75 millioner nye forbrukere
Det utvidede indre marked har med utvidelsen fått 75 millioner nye forbrukere. EUs 455 millioner innbyggerne vil totalt utgjøre drøye 7% av verdens befolkning. Med et gjennom­snittlig brutto nasjonalprodukt på 21.100 euro per innbygger står EU25 for 28 % av verdens BNP. EU beholder naturligvis sin rolle som handelsstormakt, med en femtedel av verdens handel.

EØS – et indre marked med 28 land
I november 2003 signerte 28 land den nye EØS-avtalen for at EU og EØS skulle kunne utvides samtidig første mai 2004. De tre EFTA/EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge får tilgang til EUs nye indre marked, der alle landene har innført EU-lovgivning slik at det blir like konkurransevilkår over alt. Med unntak av enkelte overgangsordninger, vil de ti nye landene stå på lik linje med de 15 EU-landene som til nå har vært med i EØS-området.

En enklere markedstilgang for Norge
Utvidelsen av ”de fire friheter” til de nye medlemslandene vil forenkle og øke Norges adgang til markeder som tidligere ikke var med i EØS. Produkter som for eksempel er produsert i Estland kan fritt flyttes til Norge eller Frankrike. En norsk investor basert i Slovenia vil være fri til å tilby sine tjenester i hele EU25 på samme vilkår som operatører fra EU-landene. De skjerpede standardkravene, særlig når det gjelder opphavsrettigheter, tilgang til anbudsrunder og konkurranse vil gi en bedre sikring av investorenes interesser i de nye medlemslandene.

Mål: verdens mest konkurransedyktige kunnskapsøkonomi
For næringslivet innebærer utvidelsen av det indre marked nye forretnings­muligheter. De ambisiøse målene i EUs Lisboa-strategi om å skape verdens mest konkurranse­­­dyktige kunnskapsbaserte økonomi avhenger av vekst i de nye medlemslandene. Her kan norske aktører være med å spille en viktig rolle, for eksempel gjennom teknologisk og organisatorisk kompetanseoverføring til de nye landene.  

Ulike former for samarbeid mellom bedrifter fra de nye medlemslandene og norske bedrifter kan være til nytte for begge parter. Kunnskapsoverføring vil føre til en styrking av bedriftene i de nye medlemslandene og gjøre dem i stand til å ta del i europeiske industrielle og kommersielle nettverk. Spesielt interessante samarbeidsområder for norske bedrifter er maritim sektor, energi, fiskeri, aluminium og juridiske tjenester for tilpasning til EU-lovgivningen. 

Euro Info Centres websider om utvidelsen har som formal å gi norske bedrifter et bedre grunnlag for å analysere forretningsmuligheter, og å komme i kontakt med potensielle forretningspartnere. Les mer på http://www.eic.no

Se også Europa-serverens sider for forretningsmuligheter i anledning utvidelsen: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/index.htm

    Til toppLink to top of page