The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 

Europakommisjonen protesterer mot GFUs felles gass-salg i Norge

Pressemelding fra Europakommisjonen delegasjon 13. juni 2001

Europakommisjonen har advart norske gassprodusenter om at felles salg av norsk gass gjennom gassforhandlingsutvalget (GFU) bryter EUs konkurranseregler fordi det blant annet fastsetter pris og mengde. Europakommisjonens ambassadør til Norge, Gerhard Sabathil, understreker at dette ikke er en politisk sak mot Norge, men en rettslig konkurransesak rettet mot selskapene. Kommisjonen har til oppgave å etterse at konkurransereglene følges og har derfor plikt til å påpeke brudd. Kommisjonen ønsker velkommen norske myndigheters nylige vedtak om å avvikle GFU. Men Kommisjonen ønsker at dette følges opp i praksis av selskapene, og – enda viktigere: at ugunstige langtidsvirkninger fra tidligere og nåværende brudd blir bøtet på.

Kommisjonen har sendt en klage (statement of objections) til de norske selskapene Statoil og Norsk Hydro, de nåværende medlemmene av GFU, der de blir meddelt at felles salg av norsk gass gjennom GFU bryter artikkel 81(1) av EF-Traktaten og artikkel 53(1) av EØS-avtalen.

GFU-saken angår fellessalg av naturgass gjennom en enhetlig selger, GFU, fra Norge til EU, siden 1989. GFU består i dag av Statoil og Norsk Hydro. Saga Petroleum var medlem av GFU inntil det nylig ble slått sammen med Norsk Hydro Produksjon. GFU forhandler kontrakter for gass-salg med kjøpere på vegne av alle de andre naturgassprodusentene i Norge og fastsetter således salgspris, volum og andre handelsbetingelser.

Kommisjonens formelle advarsel følger etter undersøkelser som startet i 1996. Etter Kommisjonens mening må selskapene som er involvert stoppe felles salg av gass fra Norge og fjerne begrensende virkninger i kontrakter som inngås med tredjeparter innenfor den felles salgsordningen.

GFU har inngått et stort antall langsiktige forsyningsavtaler med europeiske gassoperatører. Skadevirkninger fra den felles salgsordningen vil derfor vedvare i flere år og har ført til betydelig usmidighet og mangel på klarhet på det europeiske gassmarkedet.

Ettersom det europeiske gassmarked i økende grad blir liberalisert, er det av overordnet viktighet at produsenter selger sin gass individuelt slik at de kundene som allerede kan velge leverandør kan nyte godt av et reelt valg og konkurransedyktige priser.

En klage som dette er rettslig skritt i prosedyrene i henhold til artikkel 81 av EF-traktaten og artikkel 53 i EØS-avtalen, som forbyr karteller og annen samordnet praksis som svekker konkurransen. Den foregriper ikke resultatene av undersøkelsen siden selskapene har rett til å svare på Kommisjonens innvendinger, til å få tilgang til saksdokumentene og til å anmode om en formell høring.

Norges annonsering
Den norske regjering vedtok nylig å stoppe salget av norsk naturgass gjennom GFU til EØS-landene fra 1. juni i år. Europakommisjonen ser på dette som et skritt i riktig retning. Kommisjonen bemerker imidlertid at avskaffelsen av GFU ennå ikke er endelig. Da Kommisjonens advarsel omfatter selskapenes atferd, vil prosedyrene fortsette inntil regjeringens tiltak er gjennomført av de angjeldene selskapene og at alle Kommisjonens innvendinger har blitt møtt.

Kommisjonen utelukker ikke at denne type rettslige skritt i nær fremtid også kan bli tatt mot andre norske gassprodusenter innenfor rammene av GFU-saken.

 

 

Tilbake Link to top of page