Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

      Statens Hus, 7468 Trondheim

      Sentralbord: 73 19 90 00

      Besøksadresse: Prinsens gate 1

 

Saksbehandler                                        Innvalgstelefon                          Vår dato                        Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Elin Østerberg                                     73 19 93 64                               10.10.2003                    2003/12310-633.1

Oppvekst- og utdanningsavdeling                                                       Deres dato                     Deres ref.

                                                                                                                                                      


 

Grunnskoler med ungdomstrinn i Nord- og Sør-Trøndelag

Videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune,avdeling for videregående opplæring

Sør-Trøndelag fylkeskommune, opplæringsavdelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanseutvikling for lærere i grunn- og videregående skole i Nord- og Sør-Trøndelag torsdag 27. november 2003

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelingen inviterer lærere i Nord- og  Sør-Trøndelag som underviser i samfunnsfag til en kursdag om EU.

 

Kursdagen er et samarbeid mellom Læringssenteret, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (Sokrates), Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsforbundet og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

 

Kurset er åpent for 1-2 lærere fra hver skole med en øvre grense for kurset på 100 personer.

 

Påmelding til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelingen innen 20. november på telefax 73 19 93 51.

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Åge Pedersen                                                                     Elin Østerberg

underdirektør                                                                     rådgiver

 

 

 

Vedlegg: Program for kursdagen

 

 

 

 

 

Påmelding til kursdag om EU  27. november 2003

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 20. november

 

 

Navn                                                                            Skole