The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS  Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Ungdom og utdanning

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter

Generaldirektorat for ungdom og utdanning

Kommissæren

EUs ungdomspolitikk

Lovgivning

Norge og EUs utdanningsprogrammer

EUs utdanningsprogrammer i Norge

Bakgrunn

 

Oversikt

Utdanningspolitikk er hovedsaklig et nasjonalt ansvar, men EU støtter tiltak som for eksempel utveksling av lærere og studenter, videreutdanning og gjensidig godkjenning av vitnemål.

Hovedmålsetting for EUs utdanningspolitikk er å fremme samarbeid over landegrensene ved å blant annet styrke kontakten mellom læresteder, øke studenters og læreres mobilitet, godta andre lands eksamensbevis, bedre undervisningen av andre språk. Det er et mål fra EU sin side at 10% av studentene skal ta deler av sin utdanning i et annet land enn sitt eget.

SOKRATES er EUs handlingsprogram for samarbeid innen utdanningssektoren. ERASMUS er en del av SOKRATES og er det største EU-programmet for utveksling av studenter. Innenfor ERASMUS opprettes det samarbeidsavtaler mellom ulike læresteder over hele Europa, og selve programmet dekker studentenes ekstrakostnader ved å studere i utlandet. COMENIUS, et program for utveksling og samarbeid i skolesektoren, er også en del av SOKRATES. LEONARDO da Vinci er et handlingsprogram for utveksling og samarbeid innen yrkes- og videreutdanning. UNG i Europa er et utvekslingsprogram for frivillig arbeid, unge arbeidere, lærlinger og andre som ønsker å få erfaring fra et annet land i EU.

I en verden i stadig forandring med ny teknologi og økt tilgang på informasjon, utviskes grensen mellom allmen og yrkesfaglig utdannelse mer og mer. Det samme gjelder det tradisjonelle skille mellom grunn- og videreutdannelse, og mellom «formell» og «uformell» utdannelse. Det nye handlingsprogrammet for ungdom fra år 2000 satser hovedsakelig på å gradvis bygge opp et europeisk utdanningsområde, hvor også arbeidsmarkedet utvikles ved hjelp av stadig tilegnelse av kunnskap. Livslang læring er et sentralt begrep her.

Norge og EUs utdanningsprogrammer

Norge deltar i SOKRATES, LEONARDO da Vinci og UNG i Europa gjennom EØS-avtalen, det vil si at ungdom, studenter, lærere og yrkesudannede kan søke støtte til utveksling, videreutdanning, ulike prosjekter osv. Forutsetningen er at flere land er involvert. 

EUs utdanningsprogrammer i Norge

Socrates - SIU er nasjonalt kontor for Sokrates i Norge

Leonardo - Teknologisk institutt er nasjonalt kontor for Leonardo i Norge

UNG i Europa - Statens ungdoms- og adopsjonskontor er nasjoalt kontor for UNG i Norge

 

 

Tilbake Link to top of page