The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Kultur

 

Relaterte emner

Lovgivning

Kultur 2007 Utlysning av midler

Eksterne lenker

Alt om EUs kulturpolitikk

Generaldirektorat for kultur

Kommissæren

Støtteordninger

Kultursamarbeidets formål

Kulturarbeidet i EU har har to grunnleggende hensyn, uttrykt i EU-traktatens artikkel 151. Det første er, med henblikk på Europas felles kulturarv, at man skal utvikle kultursamarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Det andre målet er å sikre kulturell mangfoldighet etter subsidiaritetsprinsippet.

Kultur er et viktig satsingsområde for EU. EU-medlemslandene har alle sin egen nasjonale kulturpolitikk. EUs kulturprogrammer kommer som et tillegg  til det nasjonale arbeidet for å stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene. Tilskudd gis til ulike kultursamarbeid og dekker områdene litteratur og oversettelser, musikk og scenekunst, kulturarv, skulptur og billedkunst.

EU har samlet sine satsinger på kultur under kulturprogrammet for 2007-13. Hovedmålsettingen er å utvide det europeiske kulturområdet. For å nå hovedmålsettingen, ønsker dette EU-programmet å legge til rette for økt samarbeid mellom aktører og institusjoner på kulturarenaen i ulike europeiske land. Hovedsatsingen er å fremme:

  • Bevaring av og kunnskap om den europeiske kulturarven

  • Mobilitet for mennesker som arbeider i kultursektoren

  • Mobilitet for produksjoner, utstillinger og verk

  • Interkulturell dialog.

I hvert av landene som deltar i EUs kulturprogram, finnes det et nasjonalt kontaktpunkt for programmet, såkalte Cultural Contact Points. I Norge er dette Kulturrådet

Norge og EUs kulturpolitikk

Norge deltar i EUs kultursamarbeid gjennom EØS-avtalen, bortsett fra på det idrettslige området. Flere norske kultur- og mediaprosjekter har tidligere fått økonomisk støtte, blant annet festivaler, jazzkonserter og filmer. Flere forfattere har fått sine bøker oversatt både til og fra norsk. EØS-avtalen åpner for norske innspill når nye kulturprogrammer utarbeides. Norsk Kulturråd er kontaktpunkt for Kultur 2007.

Ytterligere informasjon om Kultur 2007 kan fås hos Norsk Kulturråd ved kontaktperson Astrid Bjerke.
Telefon: 22 47 83 68
E-post:
astrid.bjerke@kulturrad.no
Web: www.kulturrad.no/eu

Sist oppdatert 03.11.08