The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

KULTUR 2000: EUs RAMMEPROGRAM FOR KULTUR

Utlysing av midler for 2004

Som følge av EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for kultur - KULTUR 2000. Programmet er vedtatt av EU for perioden 2000-2006. 30 europeiske land har deltatt siden oppstarten i 2000 (de 25 medlemslandene, 3 EØS-land, og kandidatlandene Romania og Bulgaria), og fra oktober 2005 deltar også Tyrkia.

I 2006 vil EUs rammeprogram Kultur 2000 gi prioritet til ny teknologi, og prosjekt som binder sammen fortid og fremtid. Spesielt vil prosjekter som fremmer samarbeid mellom EU/EØS-landene og Bulgaria, Romania og Tyrkia prioriteres.

Det kan søkes om støtte til:

1- Ettårige prosjekter der kulturaktører fra minst tre land samarbeider.
EU dekker opp til 50 % av prosjektkostnadene; støttebeløp: € 50 000-150 000. Søknadsfrist: 17. oktober 2005

2- Flerårige prosjekter (2-3 år) organisert under samarbeidsavtaler mellom kulturaktører fra minst fem land.
EU dekker opp til 60 % av prosjektkostnadene; støttebeløp: € 50 000-300 000 per år i maks. tre år. Søknadsfrist:
28. oktober 2005

For prosjekter som faller innenfor Norsk kulturfonds ansvarsområde kan det søkes om støtte til nasjonal egenandel fra Norsk kulturråd. Disse søknadene vil bli behandlet på selvstendig grunnlag av Norsk kulturråd.

Fullstendig utlysingstekst (Call for proposals) samt søknadsskjema kan lastes ned fra http://www.kulturrad.no/eu eller fås fra Norsk kulturråd.

Kontaktperson i Norge:

Astrid Bjerke
Norsk kulturråd

Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo, Norge

tlf. (47) 22 47 83 68 fax (47) 22 33 40 42
e-post: astrid.bjerke@kulturrad.dep.no