The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS  Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Kultur

Printer Friendly PageDownload PDF Document

Nyheter

Generaldirektorat for kultur

Kommissæren

Norge og EUs kultupolitikk

Lovgivning

Støtteordninger

Oversikt

Kultursamarbeidets formål

Kultursamarbeidet i EU har til formål blant annet å bevare eldre europeisk arkitektur, verne fortidsminner og å beskytte minoritetsspråk. Sammen med kultur regnes også media og idrett.

Det kulturelle mangfoldet er et av Europas viktigste fortrinn, og EU gir støtte til bevaring og utvikling av den europeiske kulturarv. EU-medlemslandene har alle sin egen nasjonale kulturpolitikk. EUs kulturprogrammer kommer som et tillegg og støtter opp om arbeidet for å styrke det kulturelle mangfoldet, samt å bringe inn den europeiske dimensjonen. Kultursamarbeidet i EU dekker områder som blant annet fjernsyns- og filmsamarbeid, opphavsrettigheter for åndsverk, bevaring av eldre europeisk arkitektur, vern av fortidsminner, beskyttelse av minoritetsspråkene, oversettelse av litteratur og styrking av kulturfokuserte turisme.

EU har samordnet sine programaktiviteter innenfor rammeprogrammet Kultur 2000. Dette programmet har som formål å styrke den kulturelle dimensjonen innad i unionen, samt å fremme kulturell dialog mellom Europa og andre verdenskulturer. Rammeprogrammet Kultur 2000 skal hvert år støtte kulturnettverk av og med utøvende kunstnere, og større arrangementer som festivaler, kulturbyer og lokale europadager. Den største satsingen vil imidlertid bli satt inn på nyskapende tiltak for å fremme kreativitet og kultur på en rekke nye områder. Prosjekter som setter søkelys på kultur for eksempel i forsteder, innen miljøvernsektoren og ved bruk av ny teknologien vil kunne få støtte. ¨

Den audiovisuelle sektoren har siden 1991 fått støtte gjennom Media-programmet. Hovedformålet med Media-programmet er å gi bedre betingelser for dem som jobber i den audiovisuelle industrien i Europa gjennom å gi finansiering til europeiske produksjoner, opplæring og utvekslingsmuligheter for fagfolk i bransjen. Programmet skal gi europeiske produksjoner  mulighet til å overleve på det internasjonale markedet, blant annet i konkurranse med amerikanske produksjoner. 

 

Norge og EUs kulturpolitikk

Norge deltar i EUs kultursamarbeid gjennom EØS-avtalen, bortsett fra på det idrettslige området. Flere norske kultur- og mediaprosjekter har fått økonomisk støtte, blant annet festivaler, jazzkonserter og filmer. Flere forfattere har fått sine bøker oversatt både til og fra norsk. EØS-avtalen åpner for noske innspill når nye kulturprogrammer utarbeides. Norsk Kulturråd er kontaktpunkt for Kultur 2000, mens Media Plus-programmet har en Mediadesk i Norge som holder til på Norsk Filminstitutt.  

Ytterligere informasjon om Kultur 2000 kan fås hos Norsk Kulturråd ved kontaktperson: Jean-Yves Gallardo
Telefon: 22 47 83 68
e-post: jean-yves.gallardo@kulturrad.dep.no

Ytterligere informasjon om Media Plus får du her:

MEDIA desk Norge
Kontaktperson: Sidsel Kraakenes
e-post: sidselk@nfi.no

 

 

 

 

Tilbake Link to top of page