The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

EU-nytt nr. 12, 30. mars 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Fiskeri

Det indre marked

Lisboa-strategien

Romfart

Helse

Transport

Kultur, forsking og utdanning

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Europakommisjonens visepresident Margot Wallström i Oslo
Europakommisjonens visepresident Margot Wallström besøkte Oslo 18. mars 2005. Hun var blant annet hovedtaler på UDs Europakonferanse, der hun talte om demokrati i EU. Les talen her. Hun holdt også foredrag på ARENA ved Universitetet i Oslo om å bringe EU og folket tettere sammen. Les talen her. Les mer her

 

Det europeiske råds møte i Brussel
På Det europeiske råds møte i Brussel 22.–23. mars diskuterte stats- og regjeringssjefene blant annet vekst- og stabilitetspakten og Lisboastrategien. Les formannskapets konklusjoner her

Ny rapport fra Eurobarometer om folkeavstemningen i Spania
En rapport fra 18. mars om folkeavstemningen om EUs nye forfatningstraktat i Spania 20. februar viste at 3 av 4 unge ikke stemte. I tillegg viste rapporten at det var en klar sammenheng mellom kunnskapsnivå og traktaten og valgdeltagelse. Les mer her. Les rapporten her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Jordskjelvet i Asia
Utviklingskommissær Louis Michel uttrykte 28. mars sin sympati med ofrene for jordskjelvet som rammet Indonesia 2. påskedag. Les mer her


Rapport om økonomisk støtte til de palestinske myndighetene
EUs kontor for bekjempelse av svindel (OLAF) avsluttet 17. mars etterforskningen av Kommisjonens støtte til de palestinske myndighetene og konkluderte at det ikke er bevis for at EUs økonomiske bidrag er blitt misbrukt i kriminell aktivitet. Les mer her

EU-troikaen på besøk i Ukraina
EU-troikaen møtte 30. mars Ukrainas utenriksminister Boris Tarasyuk i Kiev for å diskutere forholdet mellom Ukraina og EU. Hovedfokus for samtalene var den interne utvikling i Ukraina og implementeringen av naboskapspolitikken mellom EU og Ukraina. Les mer her. Les mer bakgrunnsinformasjon her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Den felles fiskeripolitikken viktig for lokal økonomi
I en tale til interessegrupper innen fiskerisektoren i Boulogne (Frankrike) 21. mars sa fiskerikommissær Joe Borg at erfaringene fra Boulogne viser hvordan den felles fiskeripolitikken spiller en viktig rolle for den lokale økonomien. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Forenkling av opprinnelsesregler for handel med tredjeland
Kommisjonen la 17. mars frem en strategi for å innføre nye og forenklede opprinnelsesregler for EUs preferanseordning for handel med  tredjeland. Kommisjonen foreslår å erstatte de nåværende reglene med en enklere, verditilvekstbasert metode for opprinnelsesbestemmelse. Dette skal gjøre reglene klarere og dessuten mer fordelaktige for utviklingsland. Les mer her

Fri bevegelse av varer – fortsatt hindringer
På tross av fremskritt i konsolideringen av det indre marked kunne Kommisjonen 18. mars meddele at det ved utgangen av 2004 var 146 pågående saker om traktatbrudd. Les mer her

Til toppLink to top of page

Lisboastrategien

Lisboastrategien bidrar til økt vekst
Ifølge en rapport Kommisjonen la frem 17. mars viser empiriske studier at den potensielle vekstraten i EU kan økes hvis tiltakene i Lisboastrategien følges. Les mer her                                          

              Til toppLink to top of page

Romfart

Romfart og sikkerhet
En rapport som ble lagt frem 22. mars konkluderte med at romfartsteknologi er et viktig hjelpemiddel i kampen mot en rekke trusler Europa står overfor, fra naturkatastrofer til terrorangrep. Rapporten anbefaler blant annet en bedre koordinering på europeisk nivå på dette området. Les mer her

   Til toppLink to top of page

Helse

Europas befolkning blir eldre
Kommisjonen fremla 17. mars en "Grønnbok" om demografiske endringer i Europa. EU står overfor en stor demografisk endring som vil få innflytelse på hele samfunnet. Tall viser at EU innen 2030 vil mangle 20,8 millioner personer i arbeidsdyktig alder, og at Europa vil ha 18 millioner færre barn og ungdom enn i dag. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Transport

Det europeiske jernbanenettet
Kommisjonen og jernbaneindustrien underskrev 17. mars et memorandum om å utvikle et system for koordinering av det europeiske jernbanenettet. "The European Rail Traffic Management System" (ERMTS) som systemet kalles, skal gjøre togtrafikken i EU sikrere og mer konkurransedyktig. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Flere kvinner i akademiske toppstillinger, men utviklingen går for sakte
En rapport fra Kommisjonen 29. mars konkluderer med at antall kvinner i akademiske toppstillinger øker, men ikke så raskt som man kunne ønske. 44 % av studentene, mot 14 % av akademikerne på toppnivå innen forskning og teknologi er kvinner. Rapporten foreslår tiltak for å utjevne forskjellene. Dette er et viktig mål for Lisboastrategien. Les mer her

Samarbeid mot TV-sendinger som bidrar til hat
Europeiske kringkastingsmyndigheter besluttet 17. mars å støtte et europeisk initiativ fremmet av Kommisjonen som skal bekjempe sendinger som fremmer hat på bakgrunn av rase, kjønn, religion og nasjonalitet. Initiativet omfatter blant annet  tettere samarbeid og et system for økt informasjonsutveksling mellom EUs medlemsland, kandidatland og EØS-landene. Les mer her

Ny rapport om biometrisk teknologi
Kommisjonen fremla 30. mars en ny rapport om biometrisk teknologi. Biometrisk teknologi omfatter blant annet fingeravtrykk, irisskanning og ansiktsgjenkjennelse, og vil i fremtiden bli en stadig større del av hverdagen vår. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

EUs flåtepolitikk etter CFP-reformen - Seminar på Europakommisjonens delegasjon 8. april kl 15-16.
EU innførte sin nye fiskeripolitikk 1. januar 2003. Benjamin Rolles, som jobber med flåtepolitikk i Generaldirektoratet for fisk, vil innlede om hvilke konsekvenser CFP-reformen har hatt for EUs flåtepolitikk og vil være tilgjengelig for spørsmål. Les mer her

 

Eurodok 2005
7. til 13. april er det duket for den fjerde europeiske dokumentarfilmfestivalen på Cinemateket i Oslo. En rekke spennende og utfordrende filmer er plukket ut til programmet. Programmet blir offentliggjort 1. april. Europakommisjonens delegasjon er initiativtaker til og støtter festivalen. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Strukturering af det europæiske forskningsrum
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her

EFTA-Tilsynsmyndigheden
Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i første del af protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, til forslaget om regionalt differentierede socialsikringsbidrag i Norge. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

Adult learning - on the road to Europe
Kort brosjyre om europeisk samarbeidsprosjekter og nettverk innen Socrates-Grundtvig-programmet for videreutdanning for voksne. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 


Erasmus Mundus 2004-08
Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Denne brosjyren i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke. Du kan lese mer om Erasmus Mundus her. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her
 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page