The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Seminar

"MOT EN NY MARITIM POLITIKK I EU"

JOHN RICHARDSON - LEDER FOR EUS MARITIME POLICY TASK FORCE, EUROPAKOMMISJONENS GENERALDIREKTORAT FOR FISK

Tid: Onsdag 18. januar kl. 16.15-17.15

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VII gate 10, 9. etg. Inngang fra Munkedamsveien

Europakommisjonens President José Manuel Barroso har sagt at Europas fortid, nåtid og fremtid er forankret i havet og at vi kun gjennom en ansvarlig forvaltning av de felles havressursene kan sikre framtidige generasjoner. En integrert maritim politikk i EU kan bidra til å styrke Europas store økonomiske vekstpotensial samtidig som havmiljøet beskyttes. For å imøtekomme målsettingen om ansvarlig forvaltning og bruk av ressurser har Europakommisjonen iverksatt et omfattende arbeid for å kartlegge og utvikle en integrert maritim politikk for EU. Som første ledd i denne prosessen tar EU sikte på å legge frem en Grønnbok om maritim politikk våren 2006.

John Richardson fra Europakommisjonens generaldirektorat for fisk leder Kommisjonens arbeidsgruppe for å utvikle denne politikken.

Innlegget holdes på engelsk.

Seminaret er dessverre fulltegnet pr. 13. januar.

            Les mer om EUs maritime politikk her: http://europa.eu.int/comm/fisheries/maritime/index_en.htm