The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 

Seminar om EU sin utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen

                                Tromsø 13. mars 2006

09:30-10:00    Oppmøte og kaffe/te

10:00-10:10    Velkommen, Jan Forshaug, Fylkesmannen i Troms

10:10-11:00    Europa i endring  

                         EU  i et nøtteskallSunniva Tofte, Europakommisjonens delegasjon 

                         EØS-avtalen og Norge, Véronique Janand Kolbjørnsen, Europakommisjonens delegasjon

11:00-11:15    Kaffepause     

11:15-11:30     Norsk oppfølging av initiativer fra EU-kommisjonen og Europarådet
       e-Twinning - skolesamarbeid på nett,
Karianne Helland, Utdanningsdirektoratet

12:00-13:00    Lunsj

13:00-13:30    e-Twinning på vår skole, Rune Glad, Elvebakken skole
 

13:30 -14:30   Comenius i Norge - om europeisk skolesamarbeid, Egil Eiene, Senter for internasjonalisering av høyere
     utdanning (SIU)

                    Comenius på vår skole, Jorunn Fleten, Skjelnan Skole

14:30-14:45   Beinstrekk og kaffe/te 

14:45-15:45    UNG i Europa - ikke-formell læring i skolenThomas Wrigglesworth, Ung i Europa, Barne- ungdoms- og
    familiedirektoratet

                    Ung i Europa hos oss, Sif Vik, Ungdomshuset Tvibit, Tromsø

 15:45-16:00  Oppsummering og evaluering

 

Arrangører: Fylkesmannen i Troms og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island