The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Seminarer og konferanser 2006

  "Varemerker og design: EU-systemet forenkler registrering". 21. juni kl. 9.30 ved Solvår Winnie Finnanger, nasjonal ekspert på EUs kontor for harmonisering i det indre marked (varemerker og design) (OHIM)
  "EUs forskningsarbeid". 13. juni kl. 09.30 ved Tiago Pedrosa, forsker ved EUs felles forskningssenter
  Innovation Policies and Strategies - European and Norwegian Perspectives. 23 mai 2006. Keynote speaker: Günter Verheugen, Vice-President of the European Commission and in charge of Enterprise and Industry

 

  "The challenges of donor co-ordination" Koos Richelle, Generaldirektør for EuropeAid 12. mai kl 0800-0845. Les hans presentasjon (pdf)

 

  Schumanforedraget 2006
Stortingspresident Thorbjørn Jagland taler om EUs utvikling tirsdag 9. mai

 

 

 

 

 

 

Euro-seminar tirsdag 9. mai 2006
"Addressing the opportunities and challenges of globalisation, what role for the euro?"
Hervé Carré, vise-generaldirektørvise-generaldirektør, Europakommisjonens Generaldirektorat for økonomi og finans/Generaldirektør Eurostat

.

Seminar 29.03.06: "Refleksjoner etter EUs vårtoppmøte"

To av hovedsakene på toppmøtet er EUs politikk for økt økonomisk vekst, og EUs energipolitikk. Sistnevnte bygger på Kommisjonens Grønnbok for energi, som ble lagt frem tidligere denne måneden. Her legges det opp til et tettere samarbeid om energipolitikken, og en mer helhetlig politikk overfor tredjeland som Norge.

Jan Erik Grindheim fra Høyskolen i Agder/ Universitetet i Bergen vil kommentere utfallet av toppmøtet.
I tillegg vil Ambassadør Percy Westerlund gi en briefing om resultatet sett fra Kommisjonens synspunkt.

Introduksjonene vil bli etterfulgt av diskusjon, og ambassadøren vil være tilgjengelig for kommentarer til pressen i etterkant av seminaret. Les mer her

Seminar 15.03.06: "Transatlantic relations as seen in a global context"

Richard Wright, Europakommisjonens direktør for EØS-landene og transatlantiske forbindelser.

EU og USA er sentrale aktører på den internasjonale arena. Både EU og USA ønsker å jobbe for fred og stabilitet i verden gjennom å sikre stabile rammevilkår for handel og utvikling mellom land og verdensdeler. Både EU og USA må konfrontere globale utfordringer som terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen, narkotikahandel og organisert kriminalitet. Begge står også overfor utfordringer i møtet med de dynamiske økonomiene i Øst-Asia. Med utgangspunkt i dagens globale utfordringer vil Richard Wright snakke om utfordringer og muligheter i forholdet mellom EU og USA.

Richard Wright er direktør i Kommisjonens generaldirektorat for utenrikssaker og har blant annet ansvar for EØS-landene og transatlantiske forbindelser. Han har tidligere vært Europakommisjonens ambassadør til Moskva. Les mer her

Seminar 13.03.06: "EU sin utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen".

Tromsø 13. mars 2006. Les mer her

Seminar 08.03.06: "CO2 capture and storage in the EU FP7 - status and prospects"

Pierre Dechamps Dr. Ing, Europakommisjonens generaldirektorat for forskning.
Energi og miljøpolitikk er viktige satsingsområder i EU også innenfor rammeprogrammet for forskning. Bruk av fossilt brensel vil fortsatt være viktig i EU. Derfor er det viktig å utvikle teknologi som sikrer høye miljøstandarder og reduserer utslipp til et minimum. Bruk og lagring av CO2 er avgjørende for å sikre bærekraftig bruk av fossilt brensel i framtiden.

Pierre Dechamps arbeider for Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og er ansvarlig for oppfølging av energispørsmål i EUs forskningsprogram. Les mer her

Seminar 18.01.06: "Mot en ny maritim politikk i EU"

John Richardson fra Europakommisjonens generaldirektorat for fisk leder Kommisjonens arbeidsgruppe som skal legge frem en Grønnbok om maritim politikk våren 2006. Innledningen vil være på engelsk. Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VIIs gt 10, 9 etasje. 18. januar kl. 16:15 - 17.15. Les mer her