Invitasjon til seminar 18. februar 2005:

EUs FISKERIPOLITIKK I ENDRING

Generaldirektør Jörgen Holmquist

Europakommisjonens generaldirektorat for fisk

Tid: Fredag 18. februar kl 0845-0945

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VII gate 10, 9. etg.

Inngang fra Munkedamsveien

(Språk: Engelsk)

 

Reformen av EUs felles fiskeripolitikk trådde formelt i kraft 1. januar 2003 etter en langvarig konsultasjon med involverte parter i fiskerisektorene rundt omkring i Europa. Den innebærer at EU innførte en mer langsiktig forvaltningsstrategi, en ny politikk for fiskeriflåten, instrumenter for bedre håndhevelse av regelverket, og regionale rådgivende organer for å styrke dialogen mellom partene i fiskerisektoren.

Generaldirektør Jörgen Holmquist vil snakke om reformen og erfaringene så langt.

Europakommisjonens delegasjon tar i mot påmelding til seminaret innen klokken 1100 torsdag 17. februar på tlf 22 83 35 83, eller via e-post: DELEGATION-NORWAY-INFO@cec.eu.int. Vi gjør oppmerksom på at antall plasser er begrenset.

For mer informasjon, kontakt Rune Dragset, tlf: 23 11 51 86.

Med vennlig hilsen,
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

 

    Til toppLink to top of page