The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

"Den nye generasjonen energieffektiviseringsdirektiver - siste nytt fra Brussel"

Håvard Vaggen Malvik, nasjonal ekspert, Europakommisjonens generaldirektorat for transport og energi (DG TREN)

Tid: Fredag 14. oktober kl 0900-1015

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VII gate 10, 9. etg. Inngang fra Munkedamsveien (Språk: norsk)

Intelligent Energy-Europe er hovedprogrammet i EU for støtte til ikke-teknologiske prosjekter som kan bidra til økt energieffektivitet og økt bruk av fornybar energi i EU/EØS-landene. Programmet skal tilrettelegge for raskere og bedre implementering av EUs energidirektiver gjennom å støtte prosjekter som kan fjerne/redusere barrierer som i dag begrenser effektiv og bærekraftig bruk av energi. Programmet løper i perioden 2003-2006.

Håvard Vaggen Malvik er nasjonal ekspert i DG TREN (D3) og vil gi en kort innledning om blant annet status for den nye grønneboken på energieffektivisering, bygningsdirektivet, eco-designdirektivet og energieffektivisering og energitjenestedirektivet og hvordan medbestemmelsesprosedyren mellom de ulike EU-institusjonene er i praksis. Innledningen vil bli etterfulgt av spørsmål og debatt.

Europakommisjonens delegasjon tar i mot påmelding til seminaret innen klokken 1100 torsdag 13. oktober via epost: invitasjon@cec.eu.int eller på tlf 22 83 35 83