The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Seminar

"CO2 capture and storage in the EU FP7 - status and prospects"

Fulltegnet

Pierre Dechamps Dr. Ing, Europakommisjonens generaldirektorat for forskning.

Tid: Onsdag 8. mars kl. 09.00-10.00

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VII gate 10, 9. etg. Inngang fra Munkedamsveien

Energi og miljøpolitikk er viktige satsingsområder i EU også innenfor rammeprogrammet for forskning. Bruk av fossilt brensel vil fortsatt være viktig i EU. Derfor er det viktig å utvikle teknologi som sikrer høye miljøstandarder og reduserer utslipp til et minimum. Bruk og lagring av CO2 er avgjørende for å sikre bærekraftig bruk av fossilt brensel i framtiden.

Pierre Dechamps arbeider for Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og er ansvarlig for oppfølging av energispørsmål i EUs forskningsprogram.

Innlegget holdes på engelsk.

Vi gjør oppmerksom på at antall plasser er begrenset.Med vennlig hilsen, Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

 

Les mer om EUs politikk på området: http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_co/article_1150_en.htm