The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Seminarinvitasjon:

"Debatten om det fremtidige EU -
refleksjoner i forkant av toppmøtet"
- Erfarne Brussel-korrespondenter uttaler seg
om dagens og morgendagens EU 

Tid: Fredag 21. oktober kl 0900 - 1200 (registrering og kaffe 0830)
Sted: Gamle Logen,
Grev Wedels plass 2, Oslo. (Språk: skandinavisk)
Gratis adgang

EU er inne i en turbulent fase, og diskusjonene rundt veien videre går høylydt. Stats- og regjeringssjefene møtes til uformelt toppmøte i Hampton Court Palace i Surrey 27-28. oktober. I den anledning inviterer Europakommisjonens delegasjon til et halvdagsseminar på Gamle Logen.

Foreløpig program:

0830: Kaffe og registrering

0900: Innledning ved ambassadør Percy Westerlund

0915: Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet
- Hvordan skal man oppfatte Frankrikes og Nederlands nei
til forfatningstraktaten?
- Hva vil skje i og etter "tenkepausen"?
- Hva kan forventes av EUs toppmøte 28. oktober?
- Hvor går debatten om Europas ulike økonomiske og sosiale modeller
i forhold til globaliseringens utfordringer?
- I hvilken grad er den skandinaviske modellen et realistisk forbilde
for resten av Europa?
Hvor alvorlige er motsetningene rundt EUs langtidsbudsjett og hvilke
spørsmål er de viktigste rundt dette?

0935: Horst Bacia, Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Kommer EU til å lykkes med å styrke sin rolle i verden?
- Hvordan påvirkes dette arbeidet av problemene rundt Forfatningstraktaten?
- Hva skjer med EUs innsatsstyrker?
- Hva kommer til å skje med EUs fortsatte utvidelse?
- Hvilke muligheter og problemer vil forhandlingene med Tyrkia by på?
- Hva kan forventes skje med EUs justissamarbeid?
- Hva er de største utfordringene i kampen mot terrorisme, internasjonal kriminalitet og ulovlig innvandring?

0955: Frank Rossavik, Bergens Tidende
- Innebærer "tenkepausen" at vi går mot et mer eller mindre integrert EU?
- Er det realistisk å se for seg et handlekraftig, samlet og mer demokratisk EU?
- Hva kan EUs videre utvikling få å si for Norge?
- Hvordan er utsiktene for regjeringens mål om "en mer aktiv europapolitikk"?

1015: Kaffepause

1030: Kommentarer fra paneldeltakerne
Spørsmål fra salen

1200: Slutt


Etter innledningene blir det en liten pause, før innlederne får mulighet til å kommentere hverandres innlegg.
Deretter åpnes det for spørsmål fra salen.

Rolf Gustavsson er korrespondent i Brussel for Svenska Dagbladet.
Gustavsson har vært korrespondent i Brussel siden 1984, frem til 1992 for SVT, etterpå for Svenska Dagbladet.
Han har jobbet med utenrikssaker for media siden 1975.

Horst Bacia er korrespondent i Brussel for Frankfurter Allgemeine Zeitung og har vært ansatt i avisen siden 1977.
Han har vært korrespondent i en rekke land siden 1984, blant annet i Tyrkia. Han jobber nå særlig med sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Frank Rossavik er politisk kommentator for Bergens Tidende. Han har vært europakorrespondent i Brussel for avisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen i årene 2001-2005, og har skrevet boken "Hei til EU".