Invitasjon til seminar 8. april 2005:

EUs Flåtepolitikk etter CFP-reformen

Mr. Benjamin Rolles

Europakommisjonens generaldirektorat for fisk

Tid: Fredag 8. april kl 15-16

Sted: Europakommisjonens delegasjon, Haakon VII gate 10, 9. etg.

Inngang fra Munkedamsveien

(Språk: Engelsk)

 

Reformen av EUs felles fiskeripolitikk trådde formelt i kraft 1. januar 2003. Det var stort behov for å reformere CFP ettersom den ikke var effektiv nok i å nå målsettingene om å bevare fiskestammene og det marine miljøet, sikre økonomisk levedyktighet for den europeiske flåten og høy kvalitet på matvarer til forbrukerne. CFP-reformen innebærer derfor en mer langsiktig forvaltningsstrategi, en ny politikk for fiskeriflåten, instrumenter for bedre håndhevelse av regelverket, og regionale rådgivende organer for å styrke dialogen mellom partene i fiskerisektoren.

 

Benjamin Rolles er "policy desk officer" i flåteenheten i DG Fish (A2), og vil gi en kort innledning om EUs flåtepolitikk etter CFP-reformen. Innledningen vil bli etterfulgt av spørsmål og debatt.

 

Europakommisjonens delegasjon tar i mot påmelding til seminaret innen klokken 1100 torsdag 7. april på tlf 22 83 35 83, eller via e-post: DELEGATION-NORWAY-INFO@cec.eu.int.

 

Med vennlig hilsen,
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

 

    Til toppLink to top of page