EUs utdanningspolitikk og  europeisk samarbeid i skolen

Kompetanseutvikling for lærere i Aust-Agder 24. november kl. 09.00-15.30
Norlandia Sørlandet Hotell Grimstad,
Televeien 9, 4879 Grimstad


Program

09.00

Registrering av deltakere

09.30

Velkommen
Hjalmar Inge Sunde, Fylkesmann i Aust-Agder
   

09.45

Europa i bevegelse - en innføring i EU og EØS,
Pål Narve Somdalen fra Europakommisjonens delegasjon
 

10.30

Pause

10.45

Fra europeiske toppmøter til norsk skolehverdag
Astrid Bjerke fra Europakommisjonens delegasjon  
 

11.30

Lunsj

12.30

Norsk oppfølging av initiativer fra EU og Europarådet
Terje Bryne Krokfjord, Utdanningsdirektoratet      
 

13.00

Norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer: erfaringer og fremtidsutsikter
Egil Eiene,  Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
 

13.45

Pause med kaffe og frukt
14.00 Gruppe I                                                   

Comenius i Norge - om europeisk skolesamarbeid,
Egil Eiene fra SIU/Comenius

 

14.00 Gruppe II

Din Reise - Dine muligheter med Leonardo-programmet!,
Karsten Gjefle, Teknologisk Institutt - Nasjonalt kontor for Leonardo da Vinci-programmet

14.30 Erfaringer med Comenius- programmet ved min skole, v/lokal skole 14.30 Erfaringer med Leonardo- programmet ved min skole
v/lokal skole
15.00 Felles oppsummering og evaluering    
15.30 Slutt

Lærere i Aust-Agder inviteres til en kursdag om EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen. Kurset er et samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (Sokrates), Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsdirektoratet,  Europakommisjonens delegasjon og Fylkesmannen i Aust-Agder. Kurset er gratis og inkluderer lunsj.

Påmelding til Maiken Messel ved Fylkesmannen i Aust-Agder, Utdanningsseksjonen: Kurset har en øvre grense på 60 personer. Påmeldingen skjer fortløpende ved elektronisk registrering på Fylkesmannens internettsider www.fylkesmannen.no/aa under Kurs og konferanser.

Se invitasjon her

E-post: mme@fmaa.no Tlf: + 47 37 01 76 69

 

    Til toppLink to top of page