The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 39, 19. desember 2001

Laekentoppmøtet

Euro

Helse og forbrukerspørsmål

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Økonomi og finans

Næringsliv og det indre marked

EU i verden

Landbruk og fiskeri

Kultur og sport

Diverse

Laekentoppmøtet

Valery Giscard d'Estaing skal lede arbeidet med å reformere EU 
Den tidligere franske presidenten Valery Giscard d'Estaing skal lede konventet som skal lede frem til en ny regjeringskonferanse i 2004 og som skal legge grunnlaget for reformarbeidet. Les mandatet for forsamlingen her

Konklusjonene fra toppmøtet finner du her

Prodi fornøyd med toppmøtet 
17. desember holdt Kommisjonens President Romano Prodi en tale til Europaparlamentet der han sa seg fornøyd med toppmøtet som han mente hadde tatt en skritt framover mot et mer demokratisk Europa. Les mer her

Euro

Euro: Straffer for ikke å følge avrundingsreglene i overgangsfasen 
Forbrukerne må holde øynene åpne for butikker som i overgangsfasen unnlater å følge konversjonsreglene for euroen, og disse må få bøter. Rådet fastsatte helt presise regler for avrunding i 1997 og disse må følges for å opprettholde forbrukernes tillit til den nye valutaen. Les mer her

Euro
Eurobarometers måling om euroen i november viser at det fremdeles er 6% som ikke vet at eurosedler og mynter innføres i 2002, 15% vet ikke at euromyntene kan brukes i alle land i eurosonen og bare 36% vet nøyaktig hvor lang overgangsperioden er. Les mer her 

 

Helse- og forbrukerspørsmål

Den nye matvaremyndigheten midlertidig lokalisert til Brussel 
Helse- og forbrukerkommissær David Byrne har besluttet å opprette et midlertidig kontor for den nye matvaremyndigheten i Brussel fordi toppmøtet i Laeken utsatte beslutningen om hvor de nye byråene skulle ligge. "Den nye matvaremyndigheten er så viktig for forbrukernes tillit at arbeidet må starte så snart som mulig" sa David Byrne. Dermed starter prosessen med å rekruttere folk til det nye kontoret. Les mer her

Ny publikasjon om forbruksmønster 
Eurostat lanserte sammen med Generaldirektorat for helse- og forbrukerspørsmål det første nummeret av en ny publikasjon om forbrukeres oppførsel. Forbrukere i Europa - fakta og tall samler data fra en rekke forskjellige steder i Europa. Les mer her

Sysselsetting og sosiale saker

Enighet om arbeidstid for lastebilsjåfører 
Rådet ble 17. desember enige om et direktiv for lastebilsjåfører. Denne gruppen har vært unntatt bestemmelsene i arbeidstidsdirektivet, men har nå fått et eget regelverk. Direktivet setter maksimum arbeidstid per uke til 48 timer, med mulighet for 60 timer, hvis gjennomsnittlig arbeidstid i en firemåneders periode ikke overstiger 48 timer i uken. Les mer her

Nytt direktiv om informasjon til og konsultasjon med ansatte 
Det såkalte ”Renault-direktivet” setter krav til konsultasjon og informasjon til ansatte i alle bedrifter med over 50 ansatte. Mangel på informasjon og konsultasjon må få konsekvenser sier Kommisjonen. En kompromissløsning forelått av Kommisjonen ble enstemmig vedtatt i Rådet 17. desember. Les mer her

 

Økonomi og finans

Inflasjonen i eurosonen sank til 2,1% i november i forhold til oktober 
Inflasjonen i eurosonen sank fra 2,4% i oktober til 2,1% i november. For EU15 sank inflasjonen fra 2,2% i oktober til 1,8% i november viser tall fra Eurostat. Les mer her

Industriell produksjon i eurosonen sank med 1,4% i oktober 
Den industrielle produksjonen i eurosonen sank med 1,4% i oktober sammenlignet med september. For EU15 sank produksjonen med 1,3% i samme periode. Les mer her

Produksjonen i byggebransjen i eurosonen steg med 0,8% i tredje kvartal 
Produksjonen i byggebransjen i eurosonen steg med 0,8% i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal. I EU15 steg produksjonen med 0,9%. Les mer her

Resultater fra økonomi- og finansmøtet 13. desember 
Økonomi- og finansministrene diskuterte blant annet skatt på sparing over grenser, moms på elektroniske tjenester og energi-avgifter. Les mer her

 

Næringsliv og det indre marked

Spesialrådgiver for små og mellomstore bedrifter  
Kommisjonen har ansatt en spesialrådgiver som skal øke samrådet med små og mellomstore bedrifter og deres organisasjoner. Formålet er å bedre kommunikasjonen med SMB. Les mer her

Fellesskapspatent 
Rådet for det indre marked vil møtes i Brussel 20. desember for å forsøke å oppnå politisk enighet om en patentordning som er gyldig i hele EU. Slik det er nå, må man søke om patent på patentkontorene i hvert medlemsland. Les mer her

Status for ulike næringslivspolitiske spørsmål 
Næringslivskommissær Erkki Liikanen orienterte Europaparlamentet om situasjonen på det næringslivspolitiske området. Les mer her

Betalinger over grenser skal ikke koste mer enn innen samme land 
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. desember forordningen om at bankgebyrer for betalinger over landegrensene i euro ikke skal koste mer en betalinger innen samme land. Medlemslandene som ikke bruker euroen kan bestemme at forordningen også skal gjelde for dem. Les mer her

Flere europeiske e-standarder fritt tilgjengelige på nettet 
Kommisjonen er glad for CENs (Det europeiske standardiseringsbyrået) beslutning om å publisere flere standarder på Internett, fritt tilgjengelig for nedlasting. Europeiske standarder for elektronisk utstyr er viktig for å sikre interoperabilitet. Les mer her

EU i verden

Forbedret dialog med Russland for å sikre en bærekraftig utvikling og et bedre miljø 
For å oppnå en bærekraftig utvikling i Europa og ellers i verden har EU tatt initiativ til en tettere dialog med Russland. I meldingen om EU og Russlands samarbeid på miljøområdet kommer Kommisjonen med ideer og forlag for hvordan denne dialogen kan utformes. Les mer her

EU vil øke WTOs fond for utviklingsland med 50% 
EU ønsker å øke WTOs fond for handelsrelatert teknisk utviklingsstøtte til utviklingsland med 50%, opp til 15 millioner euro. Les mer her

 

Landbruk og fiskeri

Reklame for landbruksprodukter utenfor EU 
Kommisjonen har godkjent planer for informasjonskampanjer for EUs landbruksprodukter utenfor EU. Informasjonskampanjene skal i første rekke brukes i Asia, USA og søkerlandene i Øst- og Sentral - Europa. Produktene som skal promoteres er vin, ost, grønnsaker, frukt og svinekjøtt. Les mer her

Fiskerikvotene for 2002  
Kommissær Franz Fischler uttalte at han var glad for at fiskerikvotene for 2002 har blitt fastsatt på et biologisk forsvarlig nivå. Les Fischlers kommentar her. Les resultatene fra fiskeriministermøtet her

Fiskerikonsultasjoner med Norge avsluttet 
EU og Norge avsluttet 15. desember konsultasjonsrunden for fiskerikvotetene for 2002. Les mer her

Kultur og sport

Doping: Kommisjonen har signert en avtale med det internasjonale basketforbundet om å rense sporten for doping
Det internasjonale basketforbundet har satt i gang kampanjene "For en ren fremtid" med tanke på å øke bevisstheten om skader ved dopingbruk hos unge spillere. Kampanjen har fått 84000 euro i støtte fra Kommisjonen. Les mer her

Copyright i musikkbransjen, midlertidig avtale om kompensasjon nådd mellom EU og USA
Uenigheten har dreiet seg om barer, butikker og restauranter i USA som ikke har betalt artistene for den musikken de spiller. USA må nå endre sitt lovverk til det samme som WTO, sa handelskommissær Pascal Lamy. USA skal også være med å finansiere prosjekter som fremmer europeiske musikkartister. Les mer her

Lorenzo Natali, journalistpris ble tildelt Kamau Ngotho og Romain Gubert
Kamau Ngotho fra Kenyas Sunday Nation fikk prisen i klassen menneskerettigheter og utvikling, mens Romain Gubert fra franske Le Point fikk prisen i klassen for europeiske spørsmål. Les mer her

Diverse

Ny Eurobarometer undersøkelse viser økende støtte for EU
De første resultatene fra en eurobarometer undersøkelse viser en betydelig økning i støtte og tillit til EU. Et flertall er også for en egen EU-forfatning. Les mer her

Enighet om sikkerhet til sjøs
Europaparlamentet og Rådet ble 13. desember enige om den pakken med sikkerhet til sjøs. Pakken inneholder blant annet bestemmelser om direktiver om kontroll av havner og klassifiseringsregler, så vel som reguleringen om utfasingen av enkelt skrog på oljetankere. Les mer her

EUs budsjett for 2002 vedtatt
Kommisjonens budsjett for 2002 ble vedtatt med stort flertall i Europaparlamentet. Les mer her

Nøkkeltall for søkerlandene i Øst- og Sentral- Europa
Her finner du nøkkeltall for søkerlandene til EU. Se her

 

Utlysninger fra EU

Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag 85/2001 — Støtte til markedsføring og markedsadgang. les utlysning her

Støtte fra Den Europæiske Union til kultur — Kultur 2000-rammeprogrammet (EAC — C 2) — Indkaldelse af forslag vedrørende tilrettelæggelse og tildeling af EU's pris for bevarelse og styrkelse af kulturarven. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til Asia Urbs iværksat af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

 

 

 

 
 Tilbake Link to top of page