The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 38, 12. desember

Printer Friendly Page

Euro

Miljø

Det indre marked

Næringsliv 

Landbruk og fiskeri

Helse- og forbrukerbeskyttelse

Justispolitikk

Transport

EU i verden

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Økonomi

Utvidelsen, EU fremtid og prioriteringer

Utlysninger fra EU

Euro

Euroen kommer - hva skjer? 
Sparebankforeningen har sammen med Finansnæringens Hovedorganisasjon opprettet en hjemmeside der du kan finne mer informasjon om euroen og hvordan du kan veksle gamle sedler. Besøk siden her

Europakommisjonens Delegasjon har laget 2 brosjyrer om euroen 
En liten folder med praktiske opplysninger og en brosjyre som i tillegg til praktiske opplysninger også inneholder bakgrunnsinformasjon. Brosjyrene sendes kostnadsfritt. For bestilling: mailto@delnor.cec.eu.int eller 22 83 35 83 

Informasjon om euro på samisk 
Finland har laget informasjon om innføringen av euro på 3 samiske språk:
 http://euro.mogul.fi/aineistoarkisto/Euro_inari_sami.pdf  
http://euro.mogul.fi/aineistoarkisto/Euro_pohjoissaame.pdf
http://euro.mogul.fi/aineistoarkisto/Euro_koltta_sami.pdf 

Miljø

Miljøvernministermøte 12. desember 
På miljøvernministermøtet 12. desember vil EUs miljøvernministre blant annet diskutere klimaendring, borgernes deltakelse i beslutninger på miljøområdet, dioksin og strategien for bærekraftig utvikling. Les bakgrunn om sakene her

Forslag til endringer i direktiv om emballasje og emballasjeavfall 
Kommisjonen foreslo 7. desember endringer i direktivet om emballasje fra 1994. Endringene setter blant annet mye høyere krav til resirkulering av emballasje og styrker miljøvernet i EU. Les mer her

Innledende prosedyrer mot 11 medlemsland for brudd på utslippsreglene for CO2
Kommisjonen har startet innledende prosedyrer mot 11 medlemsland for brudd på kontrollreglene for utslipp av CO2 fra persontransport. Les mer her

EUs hvitbok om styring og miljø 
3. og 4. desember ble de avholdt en konferanse om EUs Hvitbok om styring og dens innflytelse på EUs miljøpolitikk. Les mer her

Bærekraftig utvikling på industriministrenes dagsorden 
Bærekraftig utvikling fikk en fremtredende plass på industriministermøte 5. desember. Miljøkommissær Margot Wallsröm talte for første gang for industriministrene. Les mer her

Det indre marked

Kommisjonen ønsker å redusere omfanget av EUs lovgivning med 25% før 2005

Grønnbok om opprettelsen av en europeisk påtalemyndighet 
Kommisjonen presenterte 11.  desember en Grønnbok om opprettelsen av en europeisk påtalemyndighet for beskyttelse av fellesskapets midler. Les mer her 

Fremdeles store forskjeller i det indre marked 
En ny rapport fra Europakommisjonen viser at det fremdeles er store prisforskjeller i det indre marked. Rapporten peker på nødvendigheten av økonomiske reformer for å forhindre at utenforliggende faktorer fører til for store svingninger i økonomien. Les mer her

Liberalisering innenfor generelle tjenester  
Et arbeidsdokument som analyserer liberaliseringen av generelle tjenester som telefon, post, energi og transport viser at dette til nå bare har gitt en begrenset positiv effekt. Les mer her. Se rapporten her

Kostnader ved betalinger innenfor det indre marked samme som innenfor et land 
26. november kom Rådet til politisk enighet om at betaling over grenser i det indre marked ikke skal koste noe mer enn betalinger innenfor et enkelt land. Forslaget skal etter formell avstemming i Rådet til Europaparlamentet for andre lesning. Les mer her

 

Næringsliv

Europeisk standard for on-line shopping  
"
En avtale mellom forbrukerorganisasjonene og næringslivet om en felles europeisk standard for elektronisk handel til forbrukerne kan bane vei for mer handling på Internett," sier forbrukerkommissær David Byrne. Les mer her

E-økonomien; Kommisjonen foreslår tiltak for å maksimere nytteverdien 
Kommisjonen har lagt fram en melding om e-økonomiens virkninger på det europeiske næringslivet. Meldingen foreslår å systematisk integrere den elektroniske dimensjonen i all politikk som angår næringslivet. Les mer her 

Telekommunikasjonspakken
Landbruks
kommissær Franz Fischler presenterte 10. desember den fremlagte telekommunikasjonspakken for Europaparlamentet. Les om de forskjellige direktivene som er foreslått innenfor telekommunikasjonssektoren her

Bred diskusjonsrunde om fusjonskontroll 
Kommisjonen lanserte 11. desember en Grønnbok om fusjoner. Grønnboken skal stimulere til debatt om Unionens kontrollsystem for sammenslåing av selskaper. Kommisjonen ønsker også å forenkle regelverket for innmelding av sammenslåinger. Grønnboken finner du her. Les pressemeldingen her.  

Kommisjonen publiserer studie om fremtidens bildistribusjon 
Et studie utført av konsulentselskapet Anderson gir Kommisjonen et godt grunnlag for videre arbeid med regler for bilhandel. Det nåværende systemet for bildistribusjon løper ut i 2002 og i rapporten fra Anderson er det sett på 5 ulike lovverkscenarier. Les mer her 

Status på liberalisering av telekom-markedet i medlemslandene
Kommisjonen presenterte 28. november den 7. rapporten om implementeringen av lovverket i telekomsektoren. Rapporten viser at implementeringen av lovverket fortsetter, men at det fremdeles finnes en del flaskehalser som gjør videre liberalisering vanskelig. Les mer her. Les kommissær Fischlers presentasjon her. Se også referat fra Rådsmøtet for telekommunikasjon her

Kommisjonen har godkjent et samarbeid mellom Norsk Hydro og NutriSI innen gjødsel

Støtte til bedrifter - ny database 
Se den nye databasen med oversikt over støtte til bedrifter. Norge, Island og Liechtenstein er også med. Se mer her

Bedrifters sosiale ansvar på EUs sosiale agenda 
Tale av næringslivskommissær Erkki Liikanen på en konferanse om bedrifters sosiale ansvar i Brussel. Les mer her

Nettverkssikkerhet - politikkutvikling i EU 
Åpningstale av kommissær Erkki Liikanen på en konferanse om kriminalitet i cyberspace i Brussel. Les mer her

Landbruk og fiskeri

Begrensninger foreslått i dypvannsfiske 
Kommisjonen foreslår for første gang begrensede kvoter for dypvannsfiske. Dette fisket er relativt nytt, men forskere advarer mot overfiske. Les mer her

Drastisk reduksjon av fiskekvoter for 2002 
Kommisjonen foreslår drastiske kutt i kvotene for viktige bestander for 2002 på grunn av utryddingsfare. Les mer her

Kommisjonen foreslår plan for gjenoppretting av fiskebestander som torsk og lysing 
Kommisjonen foreslår planer for å gjenopprette torske- og lysingsbestanden. Les mer her

"Landbruksspørsmål i relasjon til WTO og utvidelsen av EU" 
Tale av landbrukskommissær Franz Fischler på Det europeiske senteret for reform i Brussel 4. desember. Les talen her

Resultater fra fiskeriministermøtet 
Resultatet fra de mislykkede forhandlingene med Norge var et av temaene. Les mer her. Pressemelding fra forhandlingene med Norge her

Helse- og forbrukerspørsmål

Høring om EUs Grønnbok om forbrukerbeskyttelse 
Innlegg av forbrukerkommissær David Byrne om EUs Grønnbok om forbrukerbeskyttelse på den offentlige høringen i Brussel 7. desember. Les innlegget her

Europeisk matvaremyndighet 
Europaparlamentet kom med konstruktive forslag til endringer i forslaget om opprettelsen av en europeisk matvaremyndighet. President Prodi og helse- og forbrukerkommissær David Byrne ser nå for seg et raskt vedtak i Rådet slik at matvaremyndigheten kan opprettes neste år. Les mer her

Forslag for å bekjempe syntetisk narkotikum 
Kommisjonen foreslår i samråd med den vitenskapelige komiteen, kontrollrutiner for å bekjempe bruken av det syntetiske stoffet paramethoxymethylamphetamine (PMMA). Stoffet har i den senere tid vært solgt som ecstasy. Les mer her 

Helseomsorg: Tre felles EU-mål foreslått 
Kommisjonen foreslo 5. desember 3 felles EU mål for helse- og eldreomsorg; tilgang for alle, høy kvalitet og økonomisk levedyktig omsorg. Selvom de nasjonale omsorgssystemene innenfor EU er forskjellige, står de overfor de samme utfordringene. Folk lever lenger, teknologien innenfor helseomsorgen er i stadig utvikling og borgerne stiller større krav til tjenestene. Dette politikkdokumentet vil bli lagt fram på toppmøtet i Barcelona i mars 2002. Les mer her

Dioksin i fór - Rådet tar beslutning om maksimumsinnhold   
Rådet ble 27. november enige om juridisk bindende maksimumsgrenser for dioksin-nivået i fór. Les mer her

 

Justispolitikk

Asylpolitikk; balanse mellom sikkerhet og flyktningers rettigheter 
Kommisjonen godkjente 6. desember et arbeidsdokument om balansen mellom den interne sikkerheten i EU etter terrorangrepene 11. september, flyktningers rettigheter og andre verdier som er essensielle for medlemslandenes demokratier. Les mer her

Felles asylpolitikk - introduksjon av en åpen koordineringsprosedyre 
Rapporten som skal legges frem på Laeken toppmøtet, er den første rapporten Kommisjonen legger frem om den felles asylpolitikken. Rapporten foreslår fem retningslinjer som skal utredes. Les mer her

Kommisjonen foreslår samme strafferegler for rasistiskmotivert kriminalitet for hele EU 
Kommisjonen foreslo 28. november at rasistiske handlinger skal få lik strafferamme i alle EU-land. I et forslag til rammebeslutning understreket Kommisjonen nødvendigheten av at personer som begår rasistiske handlinger må bli stilt for retten og at retten må ha de nødvendige juridiske instrumenter tilgjengelige. Les mer her

Transport

Ett europeisk luftrom - ikke snikprivatisering 
Kommisjonen la 10. oktober frem en regelpakke som skulle sikre opprettelsen av et europeisk luftrom i 2004. Reaksjonene har for det meste vært positive og transportkommissær Loyola de Palacio er skuffet over franske fagforeninger som setter spørsmålstegn ved Kommisjonens intensjoner. Les mer her

EU - en av de beste innen sikkerhet til sjøs 
To år etter Erika-forliset har EU et av de beste regelverk for sikkerhet til sjøs i verden. Rustholker og andre skip med lav standard skal etter de nye reglene forsvinne fra EUs farvann innen to år. Les mer her

EU i verden

Relansering av kvinneprosjekt i Afghanistan 
Under sitt besøk i Afghanistan relansert bistandskommissær Poul Nielson kvinneprosjektet "Mat for Arbeid". Les mer her

Støtte til de militære aksjonene   
En Eurobarometer-undersøkelse viser at flertallet av europeerne støtter de militære aksjonene i Afghanistan, samtidig som de er for en storstilt humanitær aksjon. Les mer her

Samtalene om Afghanistan i Bonn 
Utenrikskommissær Chris Patten uttalte at han var glad for resultatene av samtalene i Bonn. Les mer her

Oppdateringer om EUs tiltak etter 11. september 
Kort oversikt over 
tiltak EU har gjennomført siden 11. september. Les mer her

EU for fred og utvikling 
Tale av utenrikskommissær Chris Patten på Det svenske instituttet for internasjonale spørsmål. Les mer her

Nytt system for generelle handelspreferanser vedtatt 
Rådet vedtok 10. desember et nytt generelt handelspreferansesystem for de fattigste landene. Systemet skal gjøre det enklere for EUs handelspartnere og er det mest omfattende systemet som er vedtatt fra Kommisjonens side. "Dette, sammen med forhandlingsmandatet fra Daho og "Alt unntatt våpen" - initiativet viser at den tredje verden står høyt på vår agenda" sa handelskommissær Pascal Lamy. Les mer her

Nødhjelp for 7,5 millioner euro til Vestbredden og Gaza 
Kommisjonen gir ytterligere 7,5 millioner euro i matvarehjelp til flyktninger og andre trengende på Vestbredden og i Gaza. Les mer her

Bomberydding i Afghanistan  
Under sitt besøk i Afghanistan 5. desember overvar bistandskommissær Poul Nielson bombe- og minerydding utført av ECHOs partnere. Les mer her

Finansiering av EUs sivile krisehåndtering 
Kommisjonen la 28. november frem en melding om finansieringen av EUs krisehåndtering. Behovet for en slik krisehåndteringsgruppe er blitt klart demonstrert av hendelsene i høst. I meldingen foreslås det å opprette en ny fleksibel finansieringsmekanisme, samtidig med en tettere samkjøring med eksisterende krisehåndteringsfond, som f.eks. den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken. Les mer her

Det multilaterale handelssystemet og det globale styringssystemet etter Daho 
Tale av handelskommissær Pascal Lamy på et seminar arrangert av Det tyske rådet for utenriksrelasjoner. Les talen her

 

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Få tilfeller av fysisk vold, men mye verbal vold 
Den andre rapporten fra Det europeiske senteret mot rasisme og fremmedfrykt om anti-islamistiske tendeser viser at det er få til feller av fysisk vold, mens antallet tilrop, spesielt mot muslimer har økt sterk etter 11. september. Last ned rapporten her. Rapporteringer fra alle landene kan du finne her 

Arbeidsløsheten stabil på 8,4% for eurosonen  
Arbeidsløsheten for oktober 2001 er stabil på 8,4% for eurosonen, mens EU15 holdt seg stabilt på 7,7%, begge uendret fra september 2001. Les mer her

Ønsker konkrete resultater fra Det europeiske året for funksjonshemmede 
Sosialkommissær
Anna Diamantopoulou ønsker seg konkrete resultater av Det europeiske året for funksjonshemmede i 2003. Les mer her

Innskjerping av regler for å hindre arbeidsulykker 
For å forebygge industrielle ulykker, foreslår Kommisjonen å innskjerpe reglene med et direktiv som utvider ansvarsområdet til Sevisio II direktivet. Målet er å hindre ulykker av typen cyanidutslippet i Romania som krevde mange menneskeliv. Les mer her

Økonomi 

Bøter til fem tyske banker for ulovlig fastsetting av vekslingsgebyr for euroen 
Kommisjonen har besluttet å bøtlegge fem tyske banker for ulovlig fastsetting av vekslingsgebyr for euroen. Bankene besluttet i 1997 å ta ikke mindre enn 3% kommisjon for veksling pga. av tap ved den nye valutaen. Dette underminerte forbrukertilliten slår Kommisjonen fast. Les mer her

Resultater fra økonomi og finansministermøtet  
Tema for møtet var investeringsfond, skatter og moms. Les mer her

Utvidelsen, EUs fremtid og prioriteringer

Stor støtte for EU-medlemskap i søkerlandene 
De første resultatene fra Eurobarometer-undersøkelsen viser støtte for EU-medlemskap i EUs søkerland. Den ble gjennomført i oktober 2001 og viser at 65% vil støtte et medlemskap. Les mer  

Debatten om Europas fremtid 
Kommisjonens har presentert et informasjonsnotet om igangsatte tiltak i forbindelse med debatten om Europas fremtid. Websiden Futurum er en flerspråklig webside der du kan komme med dine innspill om Europas fremtid. Les mer her

Kommisjonens prioriteringer i 2002  
President Prodi holdt 11. desember sin årlige tale om Unionens tilstand. Det har vært betydelig fremgang i arbeidet med å nå målene for 2001. Prioriteringer for 2002 er blant annet sikkerhet og trygghet for Europas borgere, en uproblematisk innførsel av euroen, en god implementering av strategien for bærekraftig utvikling, konkrete resultater i utvidelsesforhandlingene og europeisk styring og reformer. Les mer her

Kommisjonen ønsker bredt mandat for konvensjonen om Europas fremtid
Kommisjonen vedtok 5 desember en melding om EUs fremtid. Toppmøtet i Laeken må vedta en bredt mandat for konvensjonen om institusjonelle endringer i EU. Konvensjonens viktigste oppgaver blir å vurdere hva medlemslandene i EU skal gjøre innenfor unionen og hvordan den demokratiske legitimiteten og effektiviteten i EU kan styrkes. Les mer her 

Hjemmeside om utvidelsen  
En nyttig hjemmeside om utvidelsen finner du her 

Hvem er Hvem i EU på nett 
Europaparlamentet har laget en ny hjemmside med adresser til Europaparlamentet, men også tilgang til hele Hvem er Hvem i EU. Se mer her

Global politikk uten demokrati? 
Tale av handelskommissær Pascal Lamy på en konferanse om deltakelse og interaksjon for parlamentarikere og det sivile samfunn i global politikk. Les mer her 

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag vedrørende støtte til ikke-statslige internationale ungdomsorganisationer. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til ASIA IT & C iværksat af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

Berigtigelse til den nye åbne indkaldelse af forslag til FTU-aktiviteter under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration vedrørende energi, miljø og bæredygtig udvikling (1998-2002) (Del B: Energi) (Indkaldelsens reference: "Energie-Open") (EFT C 303 af 24.10.2000). Les utlysningen her

Indkaldelse af ansøgninger 2000-2002 — Påmindelse: 18. januar 2002 er sidste dato for indsendelse af ansøgninger for 2002 inden for rammen af Leonardo da Vinci-programmet (Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag Aktioner, der kan øge den offentlige bevidsthed om udviklingsspørgsmål, samfinansieret med udviklings-ngo'er i EU. Les utysningen her

Berigtigelse til indkaldelse af forslag til FTU-aktiviteter under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration vedrørende energi, miljø og bæredygtig udvikling (1998-2002) (Del B: Energi) (EFT C 77 af 20.3.1999). Les utlysningen her

Berigtigelse til indkaldelse af forslag til FTU-aktiviteter vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for fremme af innovation og tilskyndelse til små og mellemstore virksomheders deltagelse (1998-2002) — Indkaldelsens reference: SME 1999/1 (EFT C 92 af 1.4.1999). Les mer her

Berigtigelse til indkaldelse af forslag til FTU-aktiviteter under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration vedrørende energi, miljø og bæredygtig udvikling (1998-2002) (Del A: Miljø og bæredygtig udvikling) — Indkaldelsens reference: EESD-ESD-3 (EFT C 324 af 15.11.2000). Les utlysningen her

  ----------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@delnor.cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@delnor.cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@delnor.cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 
 
 Tilbake Link to top of page