The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 35, 31. oktober 2001

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Landbruk 

Institusjonene

Diverse

Seminarer

Utlysninger

EU i verden

 

EU og middelhavslandene møtes for å forsterke samarbeidet i lys av de siste begivenheter 
EU15 møter de 12 middelhavslandene i Barcelonaprosessen 5. -.6 november for å forsterke samarbeidet i lys av de siste internasjonale begivenhetene. På møtet vil det bli spesielt fokusert på kampen mot terrorisme, dialogen mellom kulturer og sivilisasjoner, samt behovet for å bekjempe rasisme og fremmedfrykt. I tillegg vil de tre kapitlene i Barcelonaprosessen bli diskutert. Les mer her

126 millioner euro til samarbeidsavtale mellom EU og Bolivia 
Loyola de Palacio har signert en intensjonsavtale relatert til det flerårige samarbeidsprogrammet med Bolivias regjering 26. oktober. Les mer her

Helse for alle - Fellesskapets program for å redusere sykdommer relatert til fattigdomsproblematikk 
Tale av bistandskommissær Poul Nielson på en konferanse i Antwerpen 25.-26. oktober. Les talen her

Økonomi og næringsliv

Bankreguleringer i EU - aktuelle spørsmål 
Tale av kommissær Fritz Bolkestein på styremøtet i Den europeiske bankforeningen 26. oktober. Les talen her

Hvordan sikre langsiktig suksess for euroen? 
Tale av økonomi- og finanskommissær Solbes på årskonferansen til AMUE 30. oktober. Les talen her

Lisboa-prosessen: Melding om strukturelle indikatorer framlagt 
Kommisjonen la 30. oktober fram en melding om til strukturelle indikatorer som skal brukes i en statusrapport om Lisboa-strategien som går ut på å gjøre EU til verdens mest dynamiske og konkurransedyktige økonomi. Les mer her

11,5 milliarder euro i underskudd for utenrikshandelen for EU15  
11, 5 milliarder euro i underskudd for utenrikshandelen i EU15 for andre kvartal i 2001. 4,1 milliarder euro i overskudd i handel i tjenester. Les mer her

Offentlig høring om revisjon av definisjonen av små- og mellomstore bedrifter   
Fristen for kommentarer til moderniseringen av definisjonen av små- og mellomstore bedrifter går ut 9. november. Les mer om foreslåtte endringer i definisjonen her 

 

Miljø

Kampen mot klimaendring - EUs strategi  
Tale av miljøkommissær Margot Wallström pål The World Business Council for Sustainable Development conference on climate change 26. oktober. Les talen her  

Politisk enighet om nytt rammeprogram for støtte til miljøorganisasjoner  
Miljøvernministrene ble 29. oktober enige om prinisippene i en nytt rammeprogram for støtte til miljøorganisasjoner. Kommisjonen håper nå at Europaparlamentet skal vedta programmet raskt, slik at det kan implementeres så snart som mulig (Det nåværende programmet er slutt 31.12.2001) Les mer her

Kommisjonen med handlingsplan for global overvåkning av miljø og sikkerhet 
På initiativ fra Kommisjonen vil det snart bli lansert et rom-teknologiprogram for å overvåke miljø og sikkerhet. Målet er at Europa skal ha egen kapasitet pål global overvåkning  i 2008. Les mer her 

Politisk enighet om miljøstrategi for kystområdene   
Miljøvernministrene kom 29. oktober til politik enighet om en anbefaling til medlemslandene om en integrert styring av kystområdene. Les mer her

Oppdatering av spørsmål og svar om genmodifiserte produkter og micro-organismer. Se her 

Landbruk 

"EUs felles landbrukspolitikk fortjener mer oppmerksomhet og et bedre rykte" 
Tale av Franz Fischler om den internasjonale dimensjonen i EUs felles landbrukspolitikk i Bologna 30. oktober. Les talen her 

"Fremtidens landbrukspolitikk - en syntese av konkurrerende hensyn" 
Tale av Franz Fischler under prisutdelingen på Universitetet i Bologna 31. oktober. Les talen her

Landbruk: Rundebordsdebatt om behovet for ny tenkning blant forbrukere og produsenter 
Kostnader, kvalitet og sikkerhet er viktige i strategien for et fremtidig landbruk. Les mer her

Institusjonene

Forslag til ny personalpolitikk i EUs institusjoner 
Kommisjonen har nå ferdigbehandlet forslagene til radikale endringer i institusjonenes personalpolitikk og karrierestiger og la 30. oktober fram forslagene. Les mer her

Endret forslag til ny regulering for institusjonenes budsjetter 
Kommisjonen la 31. oktober frem det endrede forslaget til finansiell regulering i institusjonene. Les mer her

Ombudsmannen informerer borgerne om deres rettigheter 
Den europeiske ombudsmannen, Jacob Søderman, la 31. oktober ut den administrative guiden for EUs institusjoner på sine hjemmesider. Guiden skal hjelpe borgerne og EUs ansatte å unngå dårlig administrasjon. Les mer her. Guiden finnes her

 

Diverse

Kalender 4. - 10. november 
Oversikt over Kommisjonens aktiviteter 4. - 10. november finner du her

"The euro: Achievements and Challenges "
Tale av H. Carre, direktør i generaldirektorat for økonomi og finans på Eurokonferansen i Oslo 30. oktober: Les talen her

"The stability-oriented monetary policy of the European Central Bank "
Tale av Dr. Sleijpen fra Den europeiske sentralbanken på Eurokonferansen i Oslo 30. oktober. Les talen her

"Informasjonssamfunnet og utfordringene i et aldrende samfunn"
Tale av kommissær Erkki Liikanen på konferansen Vitalitet 

Likheter og ulikheter i EU 
Den statistiske årboken for mer enn 260 regioner i EU og søkerlandene ble publisert av Eurostat 30. oktober. Les mer her

 

Seminarer og konferanser

eContent - lanseringskonferanser i Norge 2, 5. og 6. november

EuroInfo Centre Sør er blitt norsk koordinator for eContent programmet i Norge og holder lanseringskonferanser i Bergen, Kristiansand og Oslo i begynnelsen av november. Mer informasjon her

Inward investment - Irland's experience 7. november

Den nyopprettede irske ambassaden i Oslo inviterer til seminar om inward investment i Irland. Se invitasjonen her

Kompetanseutvikling i industrien 12. november

Leonardo da Vinci-programmet skal arrangere en konferanse, der hovedtemaet er kompetanseutvikling for industrien, eksempler og resultater. Konferansen er bransjerettet. Se pdf fil med mer informasjon her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag til FTU-aktioner under "særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer (1998-2002)" — Indkaldelsens referencenummer: QoL-2001/4. Les utlysningen her

Liste over organisationer, der har modtaget fællesskabsfinansiering på miljøområdet. Se her

Resultater af licitationerne (Fællesskabets fødevarehjælp). Se utlysningen her

Rådet: Meddelelse om afholdelse af almindelige udvælgelsesprøver. Se utlysning her

Berigtigelse til oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. august til 15. september 2001 (EFT C 273 af 28.9.2001). Les utlysningen her

  ----------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@delnor.cec.eu.int) og skriv «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@delnor.cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig for denne utgaven: Marthe Haugland  marthe.haugland@delnor.cec.eu.int


Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 

 
 
 Tilbake Link to top of page