The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-nytt nr 34

Kampen mot terrorisme

Toppmøtet i Gent

EU i verden

Miljø

Økonomi, næringsliv og det indre marked

Helse- og forbrukerspørsmål

Landbruk og fiskeri

Forskning, kultur og utdanning

Diverse

Seminarer og konferanser

Utlysninger fra EU

 

 

Elektronisk nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon i Oslo

Nr 34,   25. oktober 2001

***

Kampen mot terrorisme

Behov for solidaritet 
Tale av Romano Prodi til Europaparlamentet i Strasbourg 24. oktober. Les talen her

Flyselskaper uten forsikring etter angrepene i USA 11. september: 
Kommisjonen gir Storbritannia lov til å gå inn med ekstra bevilgninger for å hjelpe flyselskapene uten forsikring å holde flyene i luften. Kommisjonen ser også på situasjonen i andre medlemsland. Les mer her

Toppmøtet i Gent 19. oktober

Toppmøtet konsentrert om kampen mot terrorisme, den økonomiske situasjonen og innføringen av euroen
Les utfallet av toppmøtet her

EU i verden

100 millioner til "a Trabajar"- prosjektet i Peru
Kommisjonen ga 100 millioner euro til "a Trabajar"- prosjektet i Peru på en internasjonal donorkonferanse i Madrid 22. oktober. Les mer her

Valgobservatører fra EU til Nicaragua
EU har sendt valgobservatører til valget i Nicaragua 4. november. Observatørene er invitert av den nicaraguanske regjeringen. Les mer her

Miljø

Kommisjonen foreslår ratifisering av Kyoto-protokollen og utslippssystemet
Kommisjonen la i dag fram en tiltakspakke for å bekjempe klimaendringene. Pakken inneholder blant annet forslag om å ratifisere Kyoto-protokollen, forslag til direktiv om utslippskvoter innen EU og andre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Les mer her

Økonomi, næringsliv og det indre marked

Bedriftsbeskatning: Kommisjonen foreslår felles basis
Kommisjonen presenterte 24. oktober en strategi for ny bedriftsbeskatning i EU. Kommisjonen mener at de nåværende systemene for bedriftsbeskatningen ikke er blitt tilpasset de endringene som har skjedd som følge av globalisering, det indre marked og den økonomiske og monetære union. Effektiv bedriftsbeskatning varierer med over 30% innenfor EU. Les mer her. Spørsmål og svar om Kommisjonens strategi for bedriftsbeskatning finner du her

5,4 milliarder euro i utenrikshandelsoverskudd for Eurosonen i august 2001
Ii august 2000 hadde Eurosonen et underskudd på 0,5 milliarder euro. EU15 hadde et underskudd i utenrikshandelen på 3,2 milliarder euro for 2001. Les mer her

Rapport om den økonomiske og budsjettmessige situasjonen i Irland i 2001
Kommisjonen la 24. oktober fram en rapport om den økonomiske og budsjettmessige situasjonen i Irland i 2001. Rapporten er en respons på Rådets henstilling om situasjonen i Irland i februar. Uforutsette hendelser som dyresykdom-krisen og en generell nedgang i verdensøkonomien og gjennomføring av budsjettet har fjernet noe av inflasjonspresset i den irske økonomien. Les mer her 

Rapport om endringer i finansiering av SMB.
Tilgang til finansiering er fremdeles den største barrieren for SMB, viser rapporten "Næringslivets tilgang til finansiering" som ble lagt fram 23. oktober. Les mer om rapporten her. Det belgiske formannskapet vil sette fokus på behovet for finansiering i små- og mellomstore bedrifter på konferansen "Financing SMEs - the European approach" i Louvain-la-Neuve (Belgia) 24. - 25. oktober 2001. Les mer her

 

Helse- og forbrukerspørsmål

Mandat til forhandling av internasjonale regler for dyretransport
Rådet gav 24. oktober Kommisjonen mandat til å forhandle på vegne av Fellesskapet i den pågående revisjonen av Den europeiske konvensjonen for beskyttelse av dyr under internasjonal transport. Konvensjonen vil være bindende. Les mer her 

Forbrukerne skal få vite mer om fiskeriproduktene på markedet
Fra 1. januar 2002 skal fiskeriprodukter merkes med opprinnelsessted, navn og produksjonsmetode. Merkingen skal også gjøre det enklere å følge produktene fra båtene til forbrukeren noe som igjen vil føre til bedre oversikt over fiskebestanden. Les mer her

 

Landbruk og fiskeri

Resultater fra landbruksministermøtet 23. oktober
Les resultatene av landbruksministermøtet 23. oktober her. Kommissær David Byrne holdt innlegg om EUs forsvarsstatus mot bioterrorisme. Les mer her. Innlegg om situasjonen for BSE i Europa. Les mer her

Bedre beskyttelse av fiskebestanden
Kommisjonen setter i gang tiltak for å bedre beskyttelsen av torskebestanden i Nordsjøen. Les mer her

"Noen tanker om den felles fiskeripolitikken"
Tale av landbrukskommissær Fischler til landbruksorganisasjonene i Italia. Les mer her

"Fremtidens landbrukspolitikk - nye hensyn og nye mål"
Tale av landbrukskommissær Fischler på den 29. landbrukskonferansen mellom EU og Nord- Amerika. Les talen her

Forskning, kultur og utdanning

Informasjon om Erasmus-programmet på fem språk
Kommisjonen har nå lagt ut en hjemmeside med informasjon om Erasmus-programmet på fem språk. Siden inneholder både informasjon for studenter og lærere ved universiteter og høyskoler. Se siden her

Bevaring av kulturminner
EU har siden 1986 drevet verdens største forskningsprogram for å beskytte europeiske kulturminner. Finn mer informasjon om prosjektet her

Endringer i organigrammet til DG research
Se det nye organigrammet her

Diverse

Interaktiv politikk-utforming: Din stemme i Europa
Kommisjonen har lansert en ny hjemmeside der du kan si din mening om forskjellige europeiske spørsmål. Se hjemmesiden her. Les pressemeldingen her

Forslag om overgangsperioder for avgifter på sigaretter i søkerlandene
Kommisjonen foreslår overgangsperioder på 2-3 år for avgifter på sigaretter i de fleste søkerlandene. Les mer her 

Formannen i Regionskomitéen i Bulgaria og Romania
Jos Chabert, formann i Regionskomitéen, besøker Romania og Bulgaria 28.-30. oktober for selv å se på hvilke utfordringer søkerlandene står overfor i utvidelsesforhandlingene. Les mer her

Innsamling av våpen i Nord-Irland
Prodi er glad for innsamlingen av våpen i Nord Irland. Les mer her

Støtte til Swissair
Moritz Leuenberger, President of the Swiss Confederation har uttrykt overfor transportkommissær Loyola de Palacio at Sveits vil holde seg innenfor statsstøttereglene som ligger i avtalene mellom EU og Sveits i forhold til Swissair. Les mer her

Økonomisk potensial for innholdsindustrien 
Kommisjonen søker gjennom en melding 23. oktober å utløse det økonomiske potensialet for innholdsindustrien. Hensikten er en bedre utnyttelse av den offentlige informasjonen i Europa. Les mer her. Innlegg av kommissær Erkki Liikanen på pressekonferansen. Les mer her

"EUs institusjoner bør følge sine egne anbefalinger for foreldrepermisjon," sier ombudsmannen
Ombudsmannen er ikke fornøyd med ordninger for  mors- og farspermisjon i EUs institusjoner. "Institusjonene bør følge den praksis de anbefaler medlemslandene å følge," sier EUs ombudsmann Jacob Søderman. Les mer her

Seminarer og konferanser

Eurokonferanse 30. oktober
Se program for eurokonferansen som Delegasjonen arrangerer i samarbeid med NHO og EuroInfo Centre 30. oktober her

eContent - lanseringskonferanser i Norge 2, 5. og 6. november
EuroInfo Centre Sør er blitt norsk koordinator for eContent programmet i Norge og holder lanseringskonferanser i Bergen, Kristiansand og Oslo i begynnelsen av november. Mer informasjon her

Inward investment - Irland's experience 7. november
Den nyopprettede irske ambassaden i Oslo inviterer til seminar om inward investment i Irland. Se invitasjonen her

Kompetanseutvikling i Industrien 12. november
Leonardo da Vinci-programmet skal arrangere en konferanse, der hovedtemaet er kompetanseutvikling for industrien, eksempler og resultater. Konferansen er bransjerettet. Se pdf fil med mer informasjon her

 

Utlysninger

Indkaldelse af forslag nr. 67/2001 — Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem audiovisuelle festivaler. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag nr. 68/2001 — Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem foranstaltninger til fremme af netværkssamarbejde mellem europæiske audiovisuelle festivaler. Les mer her

KOM/174/01: Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse søger en vicegeneraldirektør (ansættelse i lønklasse A 1, jf. artikel 29, stk. 2). Les utlysningen her

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 9. oktober 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31). Les utlysningen her

  ----------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@delnor.cec.eu.int) og skriv «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@delnor.cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig for denne utgaven Marthe Haugland  marthe.haugland@delnor.cec.eu.int
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilbake Link to top of page