The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 31, 4. desember 2002 

Utvidelse

EU i verden

Miljø- helse  og forbrukerspørsmål

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Energi og samferdesel

Økonomi

EUs budsjett  

Utvidelse

Utvidelsen går inn i sin siste fase
Utvidelseskommissær Günther Verheugen sa på The Economist-konferansen i Wien 2. desember at utvidelsesforhandlingene nå er i sin aller siste, og viktiste, fase. Fra og med 1. mai 2004 skal 10 nye land etter planen bli med i EU. Les Verheugens tale her

Ny rapport om handlingsplan for grenseregionene
Kommisjonen la 29. november frem den første rapporten som analyserer Kommisjonens handlingsplan for regioner som grenser mot EUs søkerland. Målet er å styrke konkurranseevnen i disse regionene i lys av EUs utvidelse. 23 regioner i Østerrike, Finland, Tyskland, Hellas og Italia er involverte. Les mer her

EU i verden

EU legger frem plan for å styrke u-land i WTO
4. desember la EU frem en plan for å styrke særbehandlingsreglene for utviklingsland innenfor WTO. Målet er å integrere u-landene i verdens handelssystem. Les mer her

EUs mineaksjons-strategi for 2002-2004
EU vedtok 3. desember en ny mineaksjonsstrategi for 2002-2004. Ca. 105 millioner euro er øremerket satsingen. Les mer her

Kommisjonen foreslår å integrere migrasjonsspørsmål i utenrikspolitikken
Kommisjonen la 3. desember frem en strategi for å integrere migrasjonsspørsmål i politikken for EUs forbindelser med tredjeland. Et av spørsmålene er hvordan EUs bistandspolitikk kan bidra til å adressere de underliggende årsakene til migrasjonsstrømmene. Les mer her

EUs bistand til Afghanistan: Resultater for 2002
Kommisjonen gir en milliard i bistand til Afghanistan over en femårsperiode, og innen oktober var allerede 520 millioner tildelt prosjekter. Kommisjonen har laget en oversikt over hva pengene går til og hvile resultater som er oppnådd. Les mer her

EU ser verdens AIDS-dag fra Afrika
EUs bistandskommissær Poul Nielsen og handelskommissær Pascal Lamy markerte verdens AIDS-dag 1. desember fra tjenestereise i Afrika. EU engasjerer seg i kampen mot AIDS, både i Europa og gjennom bistand til u-land. Les mer her Les Lamys uttalelse om AIDS-dagen her

Miljø- helse og forbrukerspørsmål


 

 


 

EUs miljømerke er 10 år Les mer her

Skal du handle julegaver i utlandet i år? Her er 10 tips
I desember 2002 forventes et rekordhøyt antall forbrukere å benytte seg av det indre markeds muligheter for å kjøpe julegavene i utlandet. Her er de viktigste tipsene du trenger som forbruker. Les mer her

Kommisjonen lanserer nettverk for GMO-labaratorier
Kommisjonen lanserte 4. desember et nytt nettverk for labaratorier som arbeider med genetisk modifserte organismer, for å forbedre sporbarheten i næringskjeden.  Les mer her Les spørsmål og svar om nettverket her

Forslag til nytt regelverk for tilsettingsstoffer i mat
Kommisjonen la 29. november frem forslag som skal forenkle det eksisterende regelverket for tilsettingsstoffer i mat med unntak for farve- og søtningstilsetninger. Reglene for smakstilsetninger skal harmoniseres. Les mer her

Hva kan EU gjøre for å redusere risiko for trafikkulykker?
Kommisjonen har som målsetting å redusere trafikkskader med 50% innen 2010. Næringskommissær Erkki Liikanen gir i sin tale til en bilsikkerhetskonferanse 4. desember en oversikt over hvordan EU vil bidra til dette. Les mer her

Kommisjonen ber Frankrike, Spania og Italia svare på miljøklager
Kommisjonen åpnet 3. desember klageprosedyre mot Frankrike, Spania og Italia for brudd på EUs miljølovgivning. Et viktig ankepunkt er mangel på tilgang til miljøinformasjon som er vedtatt i EUs lovverk. Les mer her

Forbud mot tobakksreklame i EU
Forbud mot tobakksreklame var ett av resultatene fra møtet mellom EUs helse- og forbrukerministere i Brussel 2. desember. En annen sak som sto på dagsorden var pasientmobilitet. Les mer her 

David Byrne glad for vedtaket om tobakksreklame
EUs helse- og forbrukerkommissær David Byrne uttrykte stor tilfredshet med Rådets vedtak om å forby tobakksreklame i EU. Mer om det nye regelverket kan du lese her

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Tysk verneplikt for menn strider ikke med EUs likestillingslovgivning
En tysk mann klaget Tyskland inn for EF-domstolen for brudd på EUs likestillingslovgivning siden det bare er menn som er obligatorisk vernepliktige. EF-domstolen sier in sin kjennelse 28. november at den tyske praksis faller utenfor EUs rettsområde. Les mer her

Energi og samferdsel

Kommisjonen svartelister 66 skip fra europeiske farvann som resultat av Prestige-ulykken
3. desember offentliggjorde Kommisjonen navnene på 66 fartøy som ikke ville fått tillatelse til å ferdes i EUs farvann hvis Kommisjonens forslag til regelverk ble implementert. Saken skal behandles av EUs regjeringssjefer på toppmøtet i København 12. - 13. desember. Les mer her

Økonomi

Rådet for telekommunikasjon møtes
EUs ministre med ansvar for telekommunikasjon møtes i Brussel 4. -5. desember. I et grundig bakgrunnsdokument får du vite mer om sakene som står på dagsorden. Les mer her

EUs rolle for bredband i Europa
Næringskommissær Erkki Liikanen sa på en konferanse for de europeiske telekom-nettverksoperatørenes konferanse i Brussel 3. desember at EU kan gi en hjelpende hånd til markedet for å stimulere til bredbåndutviklingen i Europa. Les mer her

Direktiv om inside-handel vedtatt
Rådet vedtok 3. desember et direktiv om inside-handel markedsmanipulasjon. Direktivet er et viktig skritt i integrering av finansmarkedene, og et marked publikum kan stole på. Les mer her

EUs budsjett

Skjerpet rutine for å kreve tilbake penger fra EUs budsjett
Kommisjonen vil skjerpe rutinene på å kreve tilbakebetaling av midler hvis det viser seg at de er urettmessig tildelt. Kommisjonen forventer at også medlemslandene gjør sitt ytterste for å gjenkreve landbruksstøtte eller strukturstøtte som er utebetalt på feilaktig grunnlag. Les mer her

Revisjonsretten legger frem årsrapport for 2001
Revisjonsretten la 4. desember frem sin årsberetning for regnskapsåret 2001 frem for Europaparlamentet. Les mer her

 
 

 

 

Tilbake Link to top of page