The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 29, 10. september 2003 

EUs fremtid

EU i verden

WTO

Økonomi og næringsliv

Helse og forbruker-beskyttelse

Likestilling

Miljø

Energi og samferdsel

Kultur, media og utdanning

Seminarer

Gratismateriell

EUs fremtid

Spesialutgave av Nytt fra EU om Konventets utkast til grunnlov og debatten om EUs fremtid

Etter 50 års eksistens og utvikling legges grunnlaget for hvordan et utvidet EU skal fungere åpent, demokratisk og effektivt. Alt om denne prosessen og den kommende regjeringskonferansen finner du her. OBS! Er du abonnent på Nytt fra EU vil du motta dette nyhetsbrevet i posten i løpet av kort tid.
Åtte sider på norsk. Les mer her

Europakommisjonens delegasjoner blir EUs ambassader
Ledere for Europakommisjonens 130 diplomatiske delegasjoner i verden møttes 8. september i Brussel, og innledningsforedraget ble holdt av Kommisjonens president Romano Prodi som blant annet fortalte at en ny grunnlov vil gi Europakommisjonens delegasjoner status som EUs ambassader. Les mer her

Estland først når Den europeiske ombudsmannen reiser til alle nye medlemsland
Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros starter med Estland denne uken når han legger ut på en informasjonsrunde i alle nye medlemsland som skal gå inn i EU om åtte måneder. - Alle EU-borgere må bli informert om sin rett til å få klager mot EUs institusjoner behandlet. Les mer her

Latvia og Estland forhandler om fremtidige utjevningsmidler med EU
9. september startet forhandlingene mellom Latvia og EU om Latvias del av EUs utjevningsmidlene innenfor Strukturfondenes mål 1-område.  Les mer her Lignende forhandlinger startet Estland med EU dagen før. Les mer her

Folkeavstemninger i Latvia og Estland om kort tid
Etter folkeavstemninger i EUs nye medlemsland, er åtte land klare for medlemskap i EU fra 1. mai 2004. Estland og Latvia holder sine folkeavstemninger henholdsvis 14. og 20. september. Les mer her


EU i verden

EU og FN: Kommisjonen foreslår å styrke EU i FN og bidra til multilateralisme
Kommisjonen la 10. september frem et forslag til en ny strategi for å styrke EUs rolle i FN og gjøre EU til en sentral del av det multilaterale system. - EU bør og kan være pådriver i FN, heter det i strategien. Les mer her

EU og Kina: Strateginotat for partnerskap
EUs forhold til Kina skal ifølge Kommisjonens strateginotat som ble presentert 10. september styrke samarbeidet på en rekke områder, også i forbindelse med Kinas interne reformprosess. Les mer  her

EUs strateginotat for Burundi 2003-2007
Kommisjonen signerte 9. september et et strateginotat for Burundi i perioden 2003-2007. Hovedmålet med strategien er å støtte regjeringen i Burundi i arbeidet med å redusere fattigdom og bygge opp landet etter ti år med borgerkrig. Les mer her

 

WTO

EU fremmer bærekraftig verdenshandel
EUs handelskommissær Pascal Lamy åpnet et heldagsarrangement om veiene mot bærekraftig handel og WTOs generaldirektør Dr Supachai var hovedtaler på arrangementet . Rett i forkant av WTO-forhandlingene ønsker EU å sette søkelys på nye ideer for å gjøre handel til en viktig bidragsyter til bærekraftig utvikling. Les mer her Les Pascal Lamy's åpningsinnlegg her

Verdens bomullsdag: EU sympatiserer med afrikanske bomullsprodusenter
8. september var verdens bomullsdag og i anledning dagen uttrykte EUs handelskommissær og EUs landbrukskommissær begge sympati med enkelte afrikanske lands bekymringer for en lav bomullspris på verdensmarkedet. EU foreslår for WTOs medlemmer å kvitte seg med  handelshindre og eksportsubsidier for å gi bedre betingelser for afrikanske land som er avhengig av sin bomullseksport. Les mer her

Globalisering til beste for folk
EUs handelskommissær Pascal Lamy deltok  på den globale fagforeningskonferansen som ble arrangert 9. september i Cancun. Der takket Lamy for fagbevegelsens økende deltakelse i forhandlingene om et internasjonalt handelsregime, med deres vektlegging av arbeidstakerrettigheter og sosiale standarder. Les mer her

Ikke et møte om svart eller hvitt - Nord mot Sør, sier Fischler
EUs landbrukskommissær Franz Fischler holdt en innledning på den første pressekonferansen i Cancun hvor WTO-forhandlingene om landbruk nå settes i gang. Der understreket han EUs vilje til å bidra til et vellykket resultat, og advarte mot å ty til gamle stereotyper om Nord-Sør-motsetninger for å beskrive utfordringene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen foreslår styrket samarbeid for å bekjempe svindel
9. september la Kommisjonen frem et forslag med sikte på å styrke informasjonsutvekslingen mellom skattemyndighetene i medlemslandene ved å tillate samordning av undersøkelser mot grenseoverskridende skattesvindel. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Europeerne er blitt sunnere og lever lenger (enn amerikanerne)
Den forventede levetid i EU er forlenget med 8 år siden 1960 og europeere lever i gjennomsnitt ett år lenger enn amerikanere. Dette skyldes at EU-borgernes helse- og levevilkår er bedre enn USAs borgere, i følge en rapport om den sosiale situasjon i Europa 2003 som ble offentliggjort 9. september. Les mer her

Et bilde sier mer enn tusen ord: Kommisjonen åpner for grafiske helseadvarsler på sigarettpakkene
8. september tok Kommisjonen en beslutning som gjør det mulig for medlemslandene å innføre bilder på sigarettpakkene som skal virke avskrekkende på røykere fra og med 1. oktober 2004. Bildene vil Kommisjonen selv samle i en database til bruk for de medlemsland som ønsker det. Les mer her

Til topp Link to top of page

Likestilling

EU bekjemper diskriminering av kvinner også utenfor arbeidslivet
Europaparlamentet arrangerer 10. september en offentlig høring om diskriminering. Med Amsterdam-traktaten kan EU også bekjempe diskriminering på områder også utenfor arbeidsplassen og Kommisjonen er nå i ferd med å utarbeide et nytt direktiv på dette feltet, særlig med tanke på å gjøre noe med diskriminering av kvinner i forbindelse med pensjonsrettigheter Les mer her Se programmet for høringen her

Til topp Link to top of page

Miljø

Nytt direktiv som hindrer ozonforurensing trer i kraft
9. september ble et nytt direktiv som skal hindre ozonforurensing gjeldende i medlemslandene. Årets varme sommer medførte rekordhøye nivå av ozon på bakkenivå, og det nye regelverket forplikter medlemslandene til å informere og varsle befolkningen når ozonnivået overstiger en bestemt terskel. Les mer her

Kommisjonen fremmer miljøvennlig utforming av energikrevende produkter
Gjennom et nyskapende forslag til  regelverk for miljøvennlig utforming av energikrevende produkter som Kommisjonen la frem 9. september, skal produktutviklere ta bedre hensyn til miljøkonsekvensene allerede fra designfasen. Eco-design betyr å integrere miljøhensyn allerede i utviklings eller designfasen, og sørge for at slike hensyn ivaretas gjennom alle stadier av produktets levetid.

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Kommisjonen inviterer medlemsland til å gå med i nytt skadeerstatningsfond for oljeforurensing
9. september vedtok Kommisjonen et forslag som inviterer medlemslandene til å signere en ny internasjonal avtale som etablerer et fond for skadeerstatning i forbindelse med oljeforurensingsulykker. EUs transport og energikommissær sa da forslaget ble presentert, at et hovedproblem er at det finnes for lite penger i systemet når ulykken inntreffer. Les mer her

EUs veikart mot et europeisk partnerskap for en bærekraftig hydrogenøkonomi
Er du klar for fremtidens energi? 10. september presenterte EUs kommissærer for henholdsvis energi og forskning en melding om et fremtidig partnerskap for en bærekraftig hydrogenøkonomi. Kommisjonen foreslår konkrete tiltak for å nå målsettingen om å skape en konkurransedyktig og bærekraftig hydrogenutvikling i Europa. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur, media og utdanning

Kommisjonen organiserer eksportmøte om vold i medier
På initiativ fra EUs kultur- og utdanningskommissær Viviane Reding samles forskere og eksperter seg i Brussel 10. september for å gi innspill til debatten om å beskytte unge mennesker mot vold i fjernsyn, internett og videospill som del av revideringen av "Fjernsyn uten grenser"-direktivet. Les mer her

Mot et felles europeisk område for høyere utdanning: En europeisk kvalitetsreform
EUs kultur- og utdanningskommissær Viviane Reding besøkte Ljubljanas universitet  8. september og brukte anledningen til å fortelle om utviklingen av et felles område for høyere utdanning i Europa. Kvalitetssikring av studier og internasjonalisering er stikkordene for å skape et kunnskaps-Europa, sa Reding i Slovenia. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Internasjonale møteplasser for lærere
Kontorene som forvalter Comenius-programmet organiserer hvert år  'kontaktseminar'. Det er en møteplass for lærere fra skoler som ønsker å delta i internasjonale skolesamarbeidsprosjekt. I 2003 er det foreløpig meldt om 18 kontaktseminar i 11 forskjellige land, men flere vil komme til i løpet av våren. Les mer her

Tyskland og utviklingen av en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk
Forskningsrådet arrangerer åpent seminar om dette temaet 22. september. Du kan lese mer og se program for seminaret her

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

Alt om EUs nye fiskeripolitikk
Helt fersk brosjyre fra Delegasjonen med grundig innføring i den nylig vedtatte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Mer om EUs nye planer for fiskeriforvaltning, flåtepolitikk, håndheving og kontroll. 14 sider på norsk. Les mer her

For å bestille vårt gratismateriell, send en e-post til europakommisjonen@cec.eu.int med opplysninger om ønskede brosjyrer, antall og postadresse. Se mer gratismateriell fra delegasjonen her

Til topp Link to top of page

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page