The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 29, 20. november 2002 

Europas fremtid

EU i verden

Dyrehelse og matvaretrygghet

Landbruk og fiske

Økonomi  

Forskning og utdanning

Generelt

Seminarer 

 

Europas fremtid

Kommisjonens tre hovedprioriteringer for 2003
Europakommisjonens president Romano Prodi la 20. november frem Kommisjonens arbeidsprogram for neste år i Europaparlamentet. Kommisjonens tre hovedprioriteringer er: utvidelse, stabilitet og sikkerhet, en bærekraftig og inkluderende økonomi. Les mer her

Ombudsmannen foreslår endringer til  forfatningsutkast
Den europeiske ombudsmannen Jacob Söderman la 18. november frem sine endringsforslag til utkastet til ny forfatning for EU. Han ønsker blant annet at åpnhet og nærhet til beslutningstagere etablereres som grunnleggende prinsipper i den nye traktaten. Les mer her

Utveksling av data mellom administrasjoner
20. november vedtok Kommisjonen at 11 kandidatland vil få mulighet til å utveksle data med administrasjonen i medlemsland. Slovenia og Polen har allerede startet et slikt samarbeid. Les mer her

EU i verden

Nytt miljøsamarbeid mellom EU og Asia: Asia Pro Eco
EuropeAid lanserte 15. november et regionalt program for miljøsamarbeid i Asia som får navnet Asia Pro Eco. Programmet som er laget for å styrke miljødialogen mellom Europa og Asia vil løpe i en femårsperiode fra 2002 til 2007. EU bidrar med 31,5 millioner euro av det totale budjsett på 82,3 millioner. Les mer her

Kommisjonen støtter integrering av energimarkedene på Balkan
Energikommissær Loyola de Palaci deltok på Minsitermøte i Athen under signeringen av en avtale om energimarkeder mellom EU og sørøst-europeiske land 15. november. Les mer her

Kommisjonen signerer bistandspakke på 233 millioner euro
19. november signerte Kommisjonen en bistandspakke for det sørlige og østlige Afrika samt Den indiske havregionen. Målet for programmet er å redusere fattigdom gjennom økt økonomisk integrasjon. Les mer her

Kommisjonens forslag til mer effektiv bistandspolitikk
Det skal ikke lenger være bindinger i U-hjelpsprosjekter til spesielle leverandører fra donorlandet. Det foreslår Kommisjonen i en ny melding for å effektivisere bistandspolitikken. Les mer her

Grønt lys for mer import av fiskeprodukter fra Kina
Komiteen for dyrehelse og matvarekjede ga 20. november grønt lys for å gjenoppta importen av visse fiskeprodukter fra Kina. Importen ble stanset da det viste seg at produktprøver inneholdt forbudte antibiotika-rester. Les mer her

Dyrehelse og matvaretrygghet

Kommisjonen lanserer bred offentlig høring om dyretransport
EU skal få nytt regelverk for beskyttelse av dyr under transport og Kommisjonen inviterer berørte parter til seminar i Brussel 20. november for å utveksle synspunkter. I desember åpner en konsultasjon på internett hvor alle som ønsker det har anledning til å uttale seg om dyretransport. Les mer her

EU sammenligner standarder for dyrevelferd med sine handelspartnere
I en rapport fra Kommisjonen som ble utgitt 18. november anlyseres EUs standarder for dyrevelferd med slike standarder for EUs handelspartnere. Rapporten viser at det ikke er konsensus om dyrevelferd i de 73 landene som er involvert i handel med dyr og dyreprodukter med EU. Les mer her

Mat uten frykt: Forbrukere får informasjon om allergener mat
Rådet støttet opp om Kommisjonens forslag for et nytt direktiv for matvaremerking 14. november. Endringen betyr at forbrukere kan få vite om alle ingrediensene i matvarer og vil gjøre det enklere for matallergikere å finne ut om allergifremkallende ingredienser finnes i varen. Les mer her

Landbruk og fiske

EU står spanske fiskere og skallfiskoppdrettere bi etter oljeutslipp
EUs fiskerikommissær Franz Fischler sa 20. november at Kommisjonen vil gjøre alt den kan for å hjelpe fiskere som er påvirket av oljeutslipp på spanskekysten. -Jeg føler med fiskerne, sa Fischler og forsikret at EU vil kompensere for fiskernes tap av inntekter. Les mer her

Kommisjonen foreslår prisnivå for fiskeprodukter i 2003
Kommisjonen la 20. november frem sine forslag til prisnivå på frossen og fersk fisk for 2003. Fiskeprisene har generelt økt siden 1999. Dette er forårsaket av færre fiskeressurser, og økt etterspørse,l spesielt etter hvit fisk. Les mer her

Kommisjonen møter fiskeindustrien for å diskutere torskekrisen
Representanter fra Kommisjonen møtte 18. januar representanter fra fiskeindustrien for å diskutere nødvendige forvaltningstiltak i forbindelse med torskekrisen i EU-havene. Les mer her

Økonomi

Lettere å investere i EU som ett marked
Et nytt direktivforslag fra Kommisjonen som ble presentert 19. november skal gjøre det enklere for investeringsselskaper å arbeide overalt i EU. Forslaget skal øke harmoniseringen av nasjonale regler og gi investeringsselskapene et felles "pass". I tillegg skal investorene gis et høyt beskyttelsesnivå. Les mer her

Kommisjonen ber Rådet sende advarsel til Frankrike for mulige budsjettoverskridelser
19. november henstilte Kommisjonen Rådet til å advare Frankrike formelt mot overskridelse for budsjettmålet på maksimum 3 prosent av BNP i underskudd. Prognosene for 2003 viser inntil 2,9% underskudd, og Kommisjonen ber Rådet reagere i henhold til stabilitetspakten. Les mer her

Første skritt mot Tyskland for budsjettoverskridelser
Kommisjonen vedtok 19. november en rapport som første skritt i prosedyren mot Tysklands uforholdsmessige store budsjettunderskudd. Underskuddet i de tyske offentlige finanser vil ligge på hele 3,9% viser prognoser. Les mer her

Forskning og utdanning

500 000 euro til europeiske og australske mastergradstudenter
Europeiske og australske studenter får anledning til å studere i utlandet gjennom et felles pilotgram for å oppnå mastergrad. Den australske undervisningsministeren og Vivane Reding, utdanningskommissær, offentliggjorde 18. november pilotprosjektet for samareid mellom EU og Australia innenfor høyere utdannelse. Les mer her

Modell for å sammenligne utdanningssystemene i EU
Europakommisjonen la 20. november frem et forslag med fem "benchmarks" for å sammenligne utdanningssystemene i EU. Utdanning er nøkkelen hvis EU skal bli den mest konkurransedyktige økonomien i verden innen 2010, sier Kommisjonen. Les mer her

Generelt

Vinnere av Lorenzo Natalis journalistpris
Bistandskommissær Poul Nielsen delte 15. november ut priser til en rekke journalister for deres arbeid med reportasjoner om menneskerettigheter og demokrati. I kategorien Europa vant to danske journalister priser for artikler om danske fredsbevarendes utnyttelse av kvinner utsatt for menneskesmugling i Kosovo. Les mer her

Open sky: Medlemslandene får ikke ha bilaterale avtaler med USA
Kommisjonen la 20. november frem sin analyse av EF-domstolens avgjørelse som sier at open sky-avtaler medlemslandene har inngått bilateralt med USA  er ulovlige. Kommisjonen ber medlemslandene starte arbeidet med å si opp avtalene. Les mer her

Seminarer

EU for journalister

26. november 11.30-15.45
28. november 9.00-13.15

Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU? Hvordan blir det egentlig med utvidelsen av EU? Er EU noe som angår dine lesere? Hvor finner du informasjon? Hvilke utfordringer har for eksempel næringslivet i forhold til det som skjer i EU akkurat nå? Hva skjer på regionalt nivå? Se invitasjon her 

 

 
 

 

 

Tilbake Link to top of page