The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 28, 3. september 2003 

Formannskapet i EU

Fremtidsdebatten

EU i verden

Økonomi og næringsliv

WTO

Gratismateriell

EUs nye fiskeripolitikk

Helt fersk brosjyre fra Delegasjonen med grundig innføring i den nylig vedtatte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Mer om EUs nye planer for fiskeriforvaltning, flåtepolitikk, håndheving og kontroll. 14 sider på norsk. Les mer her

 

Fremtidsdebatten

En demokratisk forfatning for EU
Europakommisjonens president, Romano Prodi, talte 3. september til Europaparlamentet i Strasbourg om Konventets forslag til grunnlov for EU og de kommende forhandlingene mellom Europas ledere. Prodi anbefaler en mellomvei mellom de to alternative strategiene i forkant av regjeringskonferansen: å la utkastet ligge urørt og å la alle spørsmål bli gjenstand for nye forhandlinger mellom 25 land. Les mer her

EU i verden

EU bidrar med penger til nye naboer i øst
Kommisjonen vedtok 3. september budsjettet for det regionale handlingsprogrammet Tacis for de uavhengige statene som utgjør EUs  naboer i øst - fra Russland til Mongolia. Pengene skal investeres i infrastruktur, miljøtiltak og kampen mot kriminalitet. Les mer her

EU klar for ratifisering av FN-avtale om bekjempelse av internasjonal kriminalitet og menneskesmugling
Kommisjonen foreslo 1. september for EUs medlemsland å ratifisere avtalen om internasjonal organisert kriminalitet og menneskesmugling. Avtalen, som allerede er signert av 40 land, trer i kraft 29. september forutsatt at ratifiseringen går som planlagt. Les mer her

Kommisjonen signerer hjelpeavtale verdt 250 millioner euro med Kongo
Kommisjonen signerte 3. september en avtale om bistand til Kongo som en del av Cotonou-avtalen. Hovedhensikten er å bistå landet i sin overgang til demokrati. Les mer her

EU på FN-konferanse om å bekjempe tørke og ørkenspredning
EUs utviklingskommissær Poul Nielson deltok på en FN-konferanse i Cuba og satte søkelyset på mulighetene for konkret handling i kampen mot tørke og ørkenspredning. Les mer her

EU-program skal bekjempe sykdommer i u-land
EUs forskningskommissær Philippe Busquin presenterte et EU- program med kliniske tester for afrikanske helseministere på WHO-konferansen i Johannesburg 1. september. Programmet skal bekjempe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose med et budsjett på 600 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Økt varehandel i EU
Varehandelen i juni 2003 var 2,3% høyere sammenlignet med tall fra juni 2002 for EU-landene. I euro-landene var veksten mindre. Les mer her

Stabile priser i eurosonen
Eurostats tall for juli 2003 viser at prisene holdt seg stabile sammenlignet med måneden før både for eurolandene og EU15. Les mer her

Stabil arbeidsledighet i EU
EU-landenes gjennomsnittlige arbeidsledighet lå på 8,1% i juli 2003, viser tall fra Eurostat. Spania med 11,4% ledighet har fortsatt EUs høyeste ledighet. Les mer her

Til topp Link to top of page

WTO

Endelig mulig å skaffe billige medisiner til u-land
EU ønsker velkommen vedtaket 30. august i Verdens handelsorganisasjon (WT0) om å forbedre tilgangen til medisiner for utviklingsland. Alle land som ikke har kapasitet til å produsere egen medisin, tillates nå å importere generiske medisiner. Les mer her

Ta en prat med EU om WTO-forhandlingene i Cancun!
EUs handelskommissær Pascal Lamy svarer på spørsmål fra hele verden 4. september gjennom en internett-chat på europa-serveren. Har du spørsmål om EUs forhandlingsposisjon i Cancun? Les mer her

Infopakke om jordbruksforhandlingene i WTO
Europakommisjonen har laget en pressepakke om jordbruksforhandlingene i forkant av WTO-toppmøtet i Cancun 10-14. september. Fakta om Den felles landbrukspolitikken, ordliste, EUs tilnærming til Cancun osv finner du her

EU vil ha bedre beskyttelse av regionale kvalitetsprodukter i WTO
I forkant av Cancun-forhandlingene har EU satt opp en liste med 41 produktnavn som Unionen vil beskytte spesielt innenfor WTO. Parmaskinke fra Italia og Chablis fra Frankrike er blant de lokale spesialitetene EU vil ha bestkyttelse for i WTO. Les mer her

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

På vei til et kunnskapsbasert Europa: EU og informasjonssamfunnet
En ny brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om Kommisjonens eEurope-initiativ. 22 sider på dansk eller engelsk.

Making globalisation work for everyone: The European Union and world trade
Ny brosjyre om EUs handelspolitikk, med vekt på handel med utviklingsland og multilaterale handelsforhandlinger i WTO. 22 sider på engelsk.

For å bestille vårt gratismateriell, send en e-post til europakommisjonen@cec.eu.int med opplysninger om ønskede brosjyrer, antall og postadresse. Se mer gratismateriell fra delegasjonen her

Til topp Link to top of page

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page