The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 28, 13. november 2002 

Utvidelsen

EU i verden

Helse og forbrukerrettigheter

Landbruk og fiske

Økonomi og arbeidsliv 

Indre marked

Forskning og utdanning

Generelt

Seminarer 

 

Utvidelsen

Kommisjonen foreslår plan for å hjelpe Bulgaria og Romania frem mot EU-medlemskap
13. november la Kommisjonen frem veiplanen for å hjelpe Romania og Bulgaria frem mot EU-medlemskap i 2007. Dermed innfrir Kommisjonen løftet fra 9. oktober da strategidokumentet for søkerlandene ble lagt frem, hvor man lovet å produsere en slik plan før toppmøtet i København. Les mer her

Hva blir konsekvensene for landbruket i søkerlandene når de trer inn i EU?
Landbrukskommissær Franz Fischler besøkte Praha 7. november og møtte der søkerlandenes landbruksministre på en konferanse arrangert av tsjekkiske myndigheter. I sin innledning snakket Fischler om hvilke konsekvenser de nye medlemslandene vil oppleve innenfor landbruket når de blir medlemmer i EU. Les mer her

Solid vekst i EUs søkerland
Kommisjonen ga 13. november ut sin høstprognose for økonomien i søkerlandene 2002-2004. Søkerlandene har høyere vekst enn EU-landene med en vekstrate på 2,9%. Forventet vekst i 2003 og 2004 er på over 4%. Les mer her

Landbrukskommissæren ber om realisme i utvidelsesdebatten
EUs landbrukskommissær Franz Fischler ba sine tsjekkiske partnere om å fokusere på hva som er best for Tsjekkia mot slutten av forhandlingene om medlemskap. Tiden for det politiske spill er over. Realisme og pragmatisme må være retningslinjen, sa Fischler. Les mer her

Kommisjonen setter av penger til administrative forberedelser
Forberedelsene på utvidelsen er både en politisk og administrativ prioritet for Europakommisjonen i 2003. Som resultat av et samarbeid mellom EU-institusjonene foreslår Kommisjonen nå å sette av penger på dette årets budsjett for å sikre en mykere overgang i 2003. Les mer her

EU i verden

Ikke-statlige aktører involveres i EUs utviklingspolitikk
7. november la Kommisjonen frem en melding om ikke-statlige aktørers deltakelse i EUs utvklingspolitikk. Et essensielt element i en vellykket bistandspolitikk er eierskap til politikken i utviklingslandene. Det sivile samfunn har en viktig rolle i utviklingsprosessen, heter det i meldingen.  Les mer her 

EU hadde tøffe samtaler med Putin om Tsjetjenia
-Ikke noe annet formannskap har tatt spørsmålet om Tsjetjenia så grundig opp som det danske formannskap, sa EUs utenrikskommissær Chris Patten da han innledet i Europaparlamentets utviklingskomité 12. november. Les mer her

EU godkjenner Russland som markedsøkonomi
7. november godkjente EU formelt Russland som markedsøkonomi ved å gjøre endringer i anti-dumping og anti-subsidielovgivningen. Les mer her

Helse og forbrukerrettigheter

Bedre beskyttelse for passasjerer på skip og ferjer
Transportkommissær Loyola de Palacio uttrykte stor glede over Europaparlamentets vedtak om bedre sikkerhet for passasjerer i maritim transport 7. oktober. Det nye regelverket skal forebygge ulykker og beskytte passasjerer i hele EU-området. Les mer her

Pop-artister deltar i EUs antirøyk-kampanje
En rekke artister, deriblant Moby, Tiziano Ferro, Sophie Ellis Bexter, Billy Crawford og A-teens har sluttet seg til EUs antirøyk-kampanje som skal forebygge røykning blant unge. De opptrer i en reklame som vil vises av 38 TV-kanaler over hele Europa og MTV. Samtidig vil voer 5000 kinoer i EU vise reklamen. Les mer her

Myter og fakta om EUs tobakkdirektiv
EUs tidligere direktiv om tobakksreklame ble anullert av EF-domstolen i 2000, og Kommisjonen utarbeidet i 2001 et nytt forslag. Det nye forslaget er omspunnet av en rekke myter, og Kommisjonens pressetjeneste forsøker i dette notatet å rydde opp i misforståelsene. Les mer her

Hva syns du om pakkestørrelsen i EU?
Kommisjonen ber om innspill fra forbrukere, produsenter, butikker og andre interesserte til en revurdering av lovgivningen på pakkestørrelser. To online konsultasjoner er lansert, med et arbeidsnotat fra Kommisjonen som bakgrunnsdokument. Ett av funnene i dette notatet er at EU er overregulert sammenlignet med resten av verden på dette området. Les mer her Kom til orde i Europa direkte her

Ikke mer pølse til grisen: Alt du vil vite om animalske matrester
Fra 1. november trådte EUs forordning om animalske matrester i kraft. Kommisjonens pressetjeneste har besvart de vanligste spørsmål fra folk om det nye regelverket og om animalske matrester generelt. Les mer her

 

Landbruk og fiske

Krise for torskebestanden: Kommisjonen utforsker alternativer til full fiskestopp
Landbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler advarte i Dublin 11. november om den vanskelige tiden som kommer for torskefisket. -Vi befinner oss mellom barken og veden, sa Fischler: Rådet fra vitenskapskomiteen er å stanse alt torskefiske, mens jeg forsøker komme til enighet med medlemslandene om alternativer hvor fiske kan fortsette på et veldig begrenset nivå. Les mer her Les om Kommisjonens ekspertrådgivere som har vurdert ICES-råd om fiske her

Landbruksreformen er ikke lagt på is
Landbrukskommissær Franz Fischler var i Dublin 11. november med et klart budskap om at landbruksreformen fortsatt er i gang. Ingenting i EUs regjeringssjefers beslutning i Brussel 25. oktober betyr at midtveisrapporten om landbruket skal legges til side, sa Fischler. Les mer her

Økonomi og arbeidsliv

Kommisjonens høstprognose for økonomien i EU 2002-2004
13. november offentliggjorde Kommisjonen sine prognoser for økonomien i eurosonen og EU. Oppsvinget er mye langsommere enn forventet og gjennomsnittlig vekst i euro-området anslås til 0,8% og forventes å bli på kun 1,8% i 2003. Les mer her  Les Økonomikommissær Pedro Solbes' tale som han holdt i forbindelse med at prognosen ble offentliggjort her

Fortsatt ubalanse i verftsindustrien, sier Kommisjonsrapport
13. november ble Kommisjonens 6. rapport om skipsbygging lagt frem. Den vitner om fortsatt store problemer for skipsbyggerindustrien i EU som på grunn av nedgangstider står med tomme ordrebøker. Les mer her

Positiv utvikling på EUs arbeidsmarkeder til tross for økonomisk nedgang
Europakommisjonen vedtar 13. november en rapport om utviklingen i medlemslandes sysselsetting i 2001. I rapporten meldes om foreløpig gode resultater for jobbskaping til tross for vanskelige økonomiske forhold. Kommisjonen ber om at medlemslandene fortsetter reformen i arbeidsmarkedet. Les mer her Les hele rapporten om alle medlemslandenes resultater her

Indre marked

Langsommere gjennomføring av EU-lovgivning i medlemslandene -Norge på fjerde plass
11. november ble den seneste resultattavlen for implementering av lovgivning for det indre marked gjort offentlig. Etterslepet økte til 2,1% fra 1,8% i mai i år. Etterslepet angir hvor mye av EU-forskriftene for det indre marked ennå ikke er gjennomført i nasjonal lovgivning. De nordiske landene og Storbritannia er "best i klassen" og befinner seg innenfor Det europeiske rådets grense på 1,5% Les mer her Norge ligger på 4. plass når det gjelder gjennomføring. Det kan du lese mer om her

Befolkning og bedrifter fornøyd med det indre marked
En ny spørreundersøkelse som ble offentliggjort 11. november viser at befolkning og bedrifter setter pris på det indre marked. 80% er svært fornøyd med vareutvalget som et resultat av åpningen av markedene i Europa, viser tallene. Bor du i Luxembourg eller Finland er det stor sjanse for at du er godt informert om dine rettigheter i det indre marked. Les mer her

Forskning og utdanning

Ikke nok investering i forskning for å nå Lisboa-mål
I følge en rapport fra Kommisjonen som ble offentliggjort 8. november må EU-landene investere enda mer i forskning og utvikling for å nå målsettingene som ble satt i Lisboa i 2000. Ifølge indikatoren som viser investering i kunnskapsbasert økonomi ligger Danmark, Sverige og Finland fremst i rekken, mens Italia og Spania må mobilisere mer ressurser straks. Les mer her

Europeiske næringslivsorganisasjoner ønsker mer penger til forskning
Europeiske næringslivsledere ga 13. november klart uttrykk for ønske om økte investeringer i forskning og utvikling i EU. Dette kom frem i en paneldiskusjon under Europas største forskerkonferanse "Forskning 2002". EUs mål er å øke forskningsbudsjettet fra 1,9 til 3% av BNP. Les mer her

Forskning 2002 - Europas største forskerkonferanse
11. november åpnet EUs forskningskommissær Phillippe Busquin og den belgiske statsministeren Guy Verofstadt Europas største forskerkonferanse. Mer enn 8000 deltakere, 200 innledere og 20 ministre vil delta på konferansen. Les mer her

Generelt

Europeiske kanaler sender 62% europeiske programmer
8. november la Kommisjonen frem en rapport som viser at mer enn 62% av innholdet i programmet til EU-kanalene er europeiske. Stadig mer av sendetiden er også fremstilt av uavhengige produsenter som ikke er tilknyttet fjernsynsstasjonen. Det betyr at TWF-direktivet (Television Without Frontiers) bærer frukter. Les mer her

Enighet om tilgang til miljøinformasjon
Kommisjonen uttrykte 8. november glede over at Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om et nytt regelverk som gir økt tilgang til miljøinformasjon. -Miljøinformasjon hører befolkningen til, og de har rett til å vite, sa miljøkommissær Margot Wallström i forbindelse med vedtaket. Les mer her

Seminarer

EU for journalister

26. november 11.30-15.45
28. november 9.00-13.15

Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU? Hvordan blir det egentlig med utvidelsen av EU? Er EU noe som angår dine lesere? Hvor finner du informasjon? Hvilke utfordringer har for eksempel næringslivet i forhold til det som skjer i EU akkurat nå? Hva skjer på regionalt nivå? Se invitasjon her 

 

 
 

 

 

Tilbake Link to top of page