The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 25, 10. juli 2003 

Formannskapet i EU

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi, næringsliv og IKT

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Fiskeri

Seminarer

Gratismateriell

 

Kommisjonen rydder opp i økonomisk utroskap i Eurostat
Kommisjonen la 9.juli frem to rapporter om systematiske uregelmessigheter i Eurostat og griper nå fatt i forholdet for å oppnå raskest mulig oppklaring. Les mer her

 

EUs fremtid

Om å la folket si sin mening: Romano Prodis tale i Universitetet i Bologna
Presidenten av Kommisjonen holdt 5. juli en tale om utviklingen fra konventet og regjeringskonferansen som skal lede arbeidet med å lage en grunnlov til et utvidet EU. Les mer her

Nytt transportcharter skal fremme infrastrukturen i et utvidet EU
EUs transportministere og ministere fra de nye medlemslandene møttes i Napoli 4. og 5. juli for å diskutere fremtidens europeiske transportpolitikk. Viktigheten av å utvikle et transeuropeisk transportnettverk ble understreket av det italienske formannskapet, som samtidig presenterte Napolicharteret. Les mer her

Kommisjonen konkretiserer tiltak i forholdet til nye naboer
Som følge av Thessaloniki-toppmøtets beslutning om å styrke samarbeidet med de nye naboene til et utvidet EU, la Kommisjonen 9.juli frem konkrete tiltak. EU setter nå ned en arbeidsgruppe som skal jobbe spesielt med et "bredere Europa". Les mer her

Til topp Link to top of page

 

EU i verden

EU og Afrika: Kommisjonen med ny melding om dialog 4. juli
Kommisjonen har kommet med en ny melding om dialogen mellom EU og Afrika før de afrikanske lederne møtes i Mosambik til sitt andre møte i Den afrikanske unionen. Dialogen omhandler bl.a. utenlandsgjeld, konfliktforebygging, HIV/Aids og demokrati. Viktigheten ved å samarbeide med et samlet Afrika og å utdype dialogen blir understreket av Kommisjonen. Les mer her

Ministerkonferanse mellom EU og middelhavslandene
Den 7. juli møttes handelsministre fra EU, middelhavslandene og de nye medlemslandene for å fremme integreringen mellom EU og land i middelhavsregionen. Samarbeidet skal bidra til økonomisk vekst og integrering i regionen, og hjelpe med å opprette 'Euro Med Free Trade Area' i 2010. Les mer her

Vellykkede samtaler om landbruk med Israel avsluttet 7. juli
Kommisjonen og Israel har utarbeidet en avtale om gjensidig liberalisering av handelen med landbruksprodukter. Avtalen må vedtas av medlemslandene før den trer i kraft. Les mer her

Kommisjonen gir 10 millioner euro i humanitær bistand til palestinerne
Kommisjonen besluttet 8. juli å gi 10 millioner euro til å hjelpe offere av den nåværende krisen i de palestinske områdene og palestinske flyktninger i Libanon. Pengene vil bli delt ut via ECHO, kommisjonens hjelpeorganisasjon, som med dette har gitt støttel over 100 millioner euro siden intifadaen startet i 2000. Les mer her

Kommisjonen lanserer et 'nytt partnerskap' med Sørøst-Asia
Kommisjonen lanserte 9. juli en omfattende strategi for samarbeid med Sørøst Asia for å binde de to handelsregionene nærmerel hverandre. Samarbeidet skal også gjelde menneskerettigheter, terrorisme og andre områder enn handel. Les mer her

EUs handelsrelasjoner med de 12 partnerlandene rundt middelhavet
Eurostat presenterte nye tall om handelen mellom EU og middelhavsregionen i forbindelse med handelsministermøte mellom EU, de nye medlemslandene og middelhavslandene i Palermo den 7. juli. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Økonomi, næringsliv og IKT

Kommisjonen foreslår å støtte Europarådets konvensjon om online tilbud
En internasjonal mekanisme for varsling av ny nasjonal lovgiving av internett blir ansett som nødvendig av Kommissær for det indre marked, Fritz Bolkenstein. Les mer her

Fri flyt av kapital: Kommisjonen krever lovendringer i Italia og Spania mht investering i energiselskap
Kommisjonen uttalte 9.juli at lovverket i Italia og Spania ikke er i henhold til EUs regelverk og at denne unnlatelsen hindrer fri flyt av kapital. Saken kan gå videre til EF-domstolen. Les mer her

Kommisjonen foreslår koordinering av elektroniske offentlige tjenester på tvers av landegrensene
Kommisjonen la 9. juli frem et program om paneuropeiske elektroniske tjenester for å fremme rask kommunikasjon mellom offentlige etater, næringslivet og borgerne. Les mer her

Ministerkonferanse om elektroniske offentlige tjenester 7. og 8. juli
Kommisjonen er positiv til en uttalelse fra deltakerne den andre europeiske ministerkonferansen om elektroniske offentlige tjenester. Fremskyndelse av prosessen med å modernisere og effektivisere offentlige tjenester ble lovet av de 30 deltakerlandene. Les mer her

Vinnere av beste offentlige elektroniske tjenester i EU
Vinnerne av eEuropa prisene for eGovernement ble 7. juli hedret med en seremoni i forbindelse med  ministerkonferansen om samme tema ved Como sjøen i Italia. Næringskommisjonær Liikanen sier at vinnerne er en inspirasjon i arbeidet med å fornye offentlig sektor.
Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Forslag om strenge etiske retningslinjer for EU-forskning på stamceller
Kommisjonen vedtok 9. juli et forslag om strenge etiske retningslinjer for EU-støttet forskning på menneskelige embryonale stamceller. I EUs 6. rammeprogram for forskning er det åpnet for denne type forskning i tilknytning til kampen om alvorlige sykdommer. Les mer her

Kommisjonen vil forby  ytterligere 110 pesticider
8. juli: Som en del av kommisjonens nye tilnærmening til pesticider skal 110 substanser forbys innen utgangen av 2003 i tillegg til de som er fjernet i juli 2003. Med denne harmoniseringen av hvilke gifter som er tillatt i EU vil  forbrukerne være likt beskyttet i hele EU området. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Fiskeri

Kommisjonen foreslår 9. juli enklere regler for statstøtte til fiskerisektoren
Det har blitt foreslått å frita de fleste former for statstøtte til fiskerisektoren fra regelen om å måtte underrette denne til kommisjonen. Det eksiterende regelverket skal bli gjort enklere og tilpasses den nye felles fiskeripolitikken (CFP). Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Seminarer

Åpent seminar ved delegasjonen 6. august: Ny strategi for europeisk oppdrettsnæring
Constantin-Nicolas Vamvakas, avdelingsdirektær i Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri, presenterer Kommisjonens nye strategi for EUs oppdrettsnæring. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

EuropeAid Co-operation Office
Helt ny og oppdatert presentasjon av Europakommisjonens kontor for administrasjon av utviklingshjelp. Brosjyren inneholder tall for utviklingshjelpen, en presentasjon av arbeidsmåter og et komplett organigram for kontoret. Folder på ti sider på dansk, engelsk eller svensk. For å bestille brosjyren, send en e-post til europakommisjonen@cec.eu.int

Regional Revival: Successful projects financed by the Structural Funds in Austria
Brosjyre fra Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk om EU-finansierte regionalprosjekter i Østerrike. Inneholder korte presentasjoner av 22 ulike prosjekter innen områder som miljø, likestilling, styrking av konkurransemuligheter, sysselsetting og håndverk.
49 sider på engelsk. For å bestille brosjyren, send en e-post til europakommisjonen@cec.eu.int

Se mer gratismateriell her

Til topp Link to top of page

   

 

 

Tilbake Link to top of page