The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 25, 23. oktober 2002 

Utvidelsen

Miljø, energi  og samferdsel

Landbruk

Økonomi 

Forskning og utdanning

Et område av frihet, sikkerhet og rettferdighet

Kultur

Generelt

Seminarer 

Utlysninger fra EU

Utvidelsen

Irsk ja til Nice-traktaten 19. oktober
Les Romano Prodis uttalelse om resultatet her

Nice-traktaten setter ikke nøytraliteten i fare, sier Prodi
Europakommisjonens president Romano Prodi møtte Maltas tidligere statsminister Don Mintoff i Brussel 16. oktober. Der diskuterte de blant annet utvidelsen og et eventuelt EU-medlemskap for Malta. - Nice-traktaten handler om å kunne slippe inn 10 nye land i EU i 2004, sa Prodi. Han understreket at nøytraliteten ikke undergraves med denne traktaten. Les mer her

Frans Fischler i Nederland: Utvidelsen vil ikke føre til eksplosiv utgiftsvekst
EUs landbruks- og fiskerikommissær kunne berolige nederlenderne med at utvidelsen ikke vil utløse en kostnadseksplosjon da han kom for å diskutere behovene for en endring i den felles europeiske landbrukspolitikken. Les mer her

Grønt lys for SAPARD-programmene
Kommisjonen har bestemt at SAPARD finansieringsprogram for 2002 for tilpasningstiltak i landbruket og på bygdene kan signeres med hvert av de ti søkerlandene. Kommisjonen ønsker å vise solidaritet med grisgrendte strøk i de fremtidige medlemslandene. Les mer her

Miljø, energi og samferdsel 

Tettere samarbeid EU-Iran om energi
En arbeidsgruppe om bestående representanter fra EU og Iran møttes i Teheran 19. oktober for å diskutere samarbeid på energisiden. Seks hovedområder ble identifisert for det videre samarbeidet . Les mer her

Kommisjonen ber medlemsland implementere EUs avfallslovgivning
Kommisjonen har formelt bedt Frankrike, Belgia, Spania, Storbritannia, Finland, Portugal, Italia, Luxembourg, Hellas og Irland om å innarbeide EUs avfallslovgivning i nasjonal lovgivning. Dette skulle vært gjort innen april 2002. Les mer her

Direktiv om genmodifiserte organismer gir et mer åpent og effektivt system for godkjenning
Miljøkommissær Margot Wallström ønsket direktivet om slipp av genetisk modifiserte organismer  i naturen velkommen 17. oktober. Direktivet erstatter et ti år gammelt direktiv (90/220/EEC). Les mer her

Forurensning i storbyer
Kommissær Busquin fornøyd med PEOPLE-prosjektets første dag. Les mer her

Et område av frihet, sikkerhet og rettferdighet

Kommisjonen foreslår støtte til alle ofre for kriminalitet i EU
Kommissjonen foreslår at alle ofre for forbrytelser og terrorisme i EU skal kunne få erstatning for de skader og tap de har lidt. Direktivforslaget innfører minimumsstandarder for tildeling av en slik erstatning. Det innføres også et samarbeid mellom de nasjonale myndigheter som skal bistå ofre som  søker erstatning i saker hvor  flere medlemsstater er involvert. Les mer her

OLAF legger frem aktivitetsrapport om antisvindelarbeid i EU
EUs kontor for arbeid mot svindel har lagt frem aktivitetsrapport for perioden 1. juni 2001 til 30. juni 2002. I løpet av perioden  har antall undersøkelser økt jevnt. 552 saker ble påbegynt og aktiviteten har økt med 30% i forhold til de første to årene kontoret har vært i virksomhet. Les mer her

Økonomi 

Kamp mot svindel: EU-tiltak iverksettes
17. oktober trådte Konvensjonen om beskyttelse av EUs finansielle interesser i kraft. Dette betyr at kriminallovgivningen i medlemslandene vil inneholde visse felles standarder for forbrytelser som svindel, aktiv og passiv korrupsjon som berører EUs finanser. Les mer her

En sterkere og bedre stabilitetspakt
Les Romano Prodis tale til Europaparlamentet 21. oktober her

EU ønsker konsultasjoner i WTO knyttet til uenighet om koreansk skipsbygging
Kommisjonen har bedt WTO sette opp formelle konsultasjoner knyttet til beskyldningene om at Sør-Korea urettmessig subsidierer skipsbyggingsindustrien. Les mer her

Konstituerende møte i ECOSOC
Det konstituerende plenumsmøtet i den økonomiske og sosiale komité avholdes 22.-24. oktober i Brussel. Komiteen starter sin 12. fireårige mandatperiode. Les mer her

Lamy i Russland for å diskutere WTO-medlemskap Handelskommisær Pascal Lamy har besøkt Russland for å diskutere WTO-medlemskap og bilateralt samarbeid. Ler mer her

Landbruk

Mer penger til distriktsutvikling
En uavhengig studie foreslår at distriktsutvikling blir et bærende element i EUs felles landbrukspolitikk. Les mer her

Kultur

EIB støtter TV-kanalen ARTE
Den europeiske investeringsbanken (EIB) annonserte 17. oktober at den europeiske TV-kanalen ARTE vil få et låne 5,5 millioner euro til utvikling av teknisk produksjon ved sitt nye hovedkvarter i Strasbourg. Les mer her

Forskning og utdanning 

Tre millioner Erasmusstudenter i 2010?
Kommissær for utdanning og kultur Vivane Redings fremtidsvyer i forbindelse med feiringen av Erasmus-uken 18. - 25. oktober. Les mer her

Generelt

EU og Macao-toppmøte avholdt i Brussel 18. oktober
Les mer her

Bistand: "Tatt av kartet - hvorfor glemmes noen av konfliktene?"
Les kommissær Poul Nielsons tale under konferansen om glemte humanitære kriser her

Bistand: Kommisjonen øker støtten til det kriserammede sørlige Afrika til 310 millioner euro
For å møte noen av utfordringene knyttet til den pågående humanitære krisen i det sørlige Afrika har Kommisjonen besluttet å øke bistanden til området. Det er først og fremst Malawi, Zambia og Zimbabwe som vil motta støtte, da disse er hardest rammet. Les mer her
 

Seminarer

A German Viewpoint on the Enlarged Union and the Northern Dimension
24. oktober kl. 15.00-16.00
Utvidelsen av EU østover nærmer seg. Dette seminaret vil fokusere på regionale aspekter ved det utvidede EU, særlig den nordlige dimensjon. Stuth er statsråd i hansabyen Hamburgs representasjon til føderalregjeringen i Tyskland. Han har lang og bred erfaring med europeiske spørsmål og har blant annet sittet i tidligere kommissær Peter Schmidhubers cabinet. Han leder Hamburgs delegasjon til Østersjøkonferansen BSSSC. Se invitasjon her 

The Commission Strategy for Security of Energy Supply
30. oktober kl.13.15-14.15
Europakommisjonen la i 2000 frem en grønnbok om sikring av EUs energiforsyning. Det har vært avholdt brede høringer om denne grønnboken i regi av generaldirektoratet for energi og samferdsel under ledelse av Loyola de Palacio.  Schinas er visesjef i samferdsel- og energikommissær Loyola de Palacios cabinet. Se invitasjon her

EU social policy and civil society conference
5. november
Rusfeltets samarbeidsorgan og Senter for Europastudier arrangerer konferanse om EUs sosialpolitikk og de frivillige organisasjonenes rolle:
What roles can NGOs in Europe have in the future development of a supra state social policy in the European Union? What role should Norwegian NGOs aspire to have in relation to the EU?
For informasjon/påmelding,
kontakt wenche.bakkebraten@avhold.no

Utlysninger fra EU

 

 
 

 

 

Tilbake Link to top of page