The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

 EU-nytt nr. 21, 11. juni 2003 

EUs fremtid

Asyl- og innvandring

Økonomi og næringsliv

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Landbruk

Forskning

Seminarer

Gratismateriell

EUs fremtid

DIN sjanse til å si din mening om EUs fremtid
I forkant av Det europeiske råd i Thessaloniki 20. til 21. juni inviteres du til å si din mening om hvordan du syns EU bør se ut. Du kan også stemme på spørsmål som du synes bør overleveres EUs stats- og regjeringssjefer på møtet. Gå hit for å gjøre din stemme hørt

Polen sier ja til EU-medlemskap!
I folkeavstemningen som ble avholdt i Polen 7. til 8. juni sa over 77% av de fremmøtte velgerne Ja til EU-medlemskap. Nærmere 60% deltok i folkeavstemningen. Les mer her

Romano Prodi om Konventets mål
I en tale til Europaparlamentet om det kommende toppmøte i Thessaloniki 20.-21. juni fokuserte Europakommisjonens president Romano Prodi på det altoverskyggende tema på møtet: EUs fremtid og konventet. -Målet er å slå fast EUs verdier, definere borgernes grunnleggende plikter og rettigheter og skape klarhet om samspillet mellom medlemslandene i EU, sa Prodi. Les mer her

Utenrikstjenesten må sortere under Kommisjonen, sier Prodi
Joshcka Fischer, tysk utenriksminister, har foreslått at en fremtidig utenriksminister i EU bør ha en diplomatisk tjeneste. -Enig, sa Romano Prodi til den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag 5. juni, og forklarte hvorfor en slik tjeneste  bør sortere administrativt under Kommisjonen. Han ønsker også å bli kvitt vetoretten i beslutningssystemet. Les  talen her

Revidert utkast til ny "EU-grunnlov" klar
Reformkonventets styringsgruppe med Valéry Giscard d'Estaind i spissen la 27. mai frem det reviderte utkastet til en ny forfatning for EU. Det nye utkastet har innarbeidet noen av de over 1500 endringsforslagene fra Konventets 105 medlemmer. Les forslaget til de første artiklene i del 1 her og de avsluttende artiklene i del 2 her Besøk Konventets hjemmesider her

Til topp Link to top of page

Asyl- og innvandring

Kommisjonen foreslår økonomisk og teknisk bistand til tredjeland på asyl- og innvandringsfeltet
11. juni la Kommisjonen frem et forslag til å opprette et nytt program med en budsjettramme på 250 millioner euro i perioden 2004-2008 til tredjeland for å bistå landene i forhold til migrasjonsspørsmål. Les mer her

Ny fellesskapspolitikk mot ulovlig innvandring og menneskesmugling
3. juni la Kommisjonen frem en melding om utvikling av en felles politikk som omhandler ulovlig innvandring, menneskesmugling, yttergrenser og tilbaksending av ulovlige innvandrere. En generøs og rettferdig politikk overfor lovlig innvandring og asyl skal gå hand i hand med kamp mot uloblig innvandring, sa António Vitorino, kommissær med ansvar for retts-og indrepolitiske anliggender da forslaget ble presentert for pressen. Les mer her

Kommisjonen vil ha bedre integrering av innvandrere i EU
3. juni ba Kommisjonen medlemslandene om å øke innsatsen for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet og i det sosiale, kulturelle og sivile liv. -Innvandringen vil øke pågrunn av ustabile forhold i verden og på grunn av økt behov for arbeidskraft i Europa, sa sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou, og understreket at bedre integrering er en forutsetning for at innvandring skaper positiv utvikling i samfunnet. Les mer her 

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Utvidelsen av EØS-avtalen i boks
I slutten av forrige uke ble partene i forhandlingene om EØS-utvidelsen enige om betingelsene for å utvide EØS-området med 10 nye land fra og med 1. mai 2004. EUs utenrikskommissær Chris Patten er fornøyd med resultatet som han mener er en velbalansert avtale for alle parter. Les mer her

Utvidet EØS-avtale gir forutsigbarhet for industrien
Etter to måneders usikkerhet for norsk eksportnæring, er det gledelig at det nå ser ut som om den utvidede EØS-avtalen er i havn. -Avtalen vil gi norsk eksportnæring forutsigbarhet i mange år fremover, sier administrerende direktør i Norges Eksportråd, Arild H. Blixrud. Les mer i denne pressemeldingen fra Norges Eksporttråd her

Ny æra for lufttransport: EU forhandler med USA om et åpent luftrom
Den 6. juni ble EUs transportministere enige i Rådet om et mandat for Kommisjonen til å forhandle med USA om et åpent luftrom og en ny transatlantisk luftfartsavtale. Les mer her Les også vanlige spørsmål og svar om EUs lufttransportavtaler med tredjeland her

Til topp Link to top of page

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Oslo er Årets bærekraftige by i Europa
Oslo er kåret til Europas bærekraftige by 2003. I tillegg fikk Oslo en pris for god praksis og nyskaping innen avfalls- og ressursforvaltning. Prisen ble delt ut 5. juni av EUs miljøkommisjonær Margot Wahlström. Se begrunnelsen for beslutningen her

Kommisjonen vil ha innspill til ny avfallsstrategi
6. juni la Kommisjonen frem en melding om avfallsforebygging og gjenvinning av avfall. Med dette vil Kommisjonen sette i gang en bred konsultasjonsprosess med berørte interesser og bruke innspillene til en ny strategi for avfallshåndtering her Les mer her Les om Miljøverndepartementets oppfølging av saken her

Hvor er det trygt å bade i sommer?
Hvert år i forkant av sommerseongens badeliv gir Kommisjonen ut en rapport om kvaliteten på badevannet langs Europas strender. Her kan du se hvor det er trygt å bade, og hvilke steder det kanskje er best å nyte naturen fra land. Les mer her

Energikoalisjonen holdt sin første internasjonale ministerkonferanse
På EUs initiativ deltar mer enn 80 land i en koalisjon som tar sikte på å øke andelen fornybar energi på globalt nivå. 5. juni møttes representanter fra alle disse landene til samtaler om en konkret strategi. Den norske miljøvernministeren Børge Brende deltok på møtet i Brussel sammen med kolleger fra flere andre land. Les mer her

Miljø og helse: Strategi for å hindre miljørelaterte sykdomstilfeller
Det er en sterk sammenheng mellom dårlig helse og miljøproblemer. Barn er spesielt sårbare i denne sammenheng og 11. juni la Kommisjonen frem en strategi som skal avdekke sammenhengene mellom miljø og helse for å finne svar på hvordan miljøet kan bedres og sykdomstilfellene reduseres. Les mer her

Hva skal EU med en egen strategi for miljø og helse?
EU vil ha bedre integrering av informasjon og forskning om miljøtilstanden, økosystemet og menneskets helse. Hva skal EU med en egen strategi for miljø og helse og hvorfor fokusere spesielt på barn? Disse og andre spørsmål besvares i et notat om den nye strategien for miljø og helse som ble lagt frem 11. juni. Les mer her

Transseksuelle skal ha like rettigheter ifølge EU-lovgivning
Generaladvokaten i EF-domstolen ga 10. juni sin innstilling til EF-domstolen i saken som dreier seg om en britisk transseksuell persons pensjonsrettigheter spesielt og tiltang til giftemål generelt. Å hindre transseksuelle mulighet til å gifte seg er i strid med fellesskapslovgivningen, mener Generaladvokaten. Les mer her

EU vil spare 20 000 liv på veiene i Europa hvert år
Mer enn 40.000 mister livene sine på EUs veier hvert år og Kommisjonen vil nå støtte opp om medlemslandenes innsats for å hindre dødsfall og skader på veiene. I handlingsprogrammet for trafikksikkerhet som ble presentert 4. juni tar Kommisjonen mål av seg å redusere antall trafikkofre med halvparten innen 2010. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Ingen slappe kompromisser i landbrukspolitikken
11. juni startet forhandlingene om den nye landbruksreformen bland EUs landbruksministere i Luxembourg. Landbrukskommissær Franz Fischler som har lagt frem forslaget til reform forventer at landene kommer til enighet om en landbruksreform som ikke består av slappe kompromisser, men sørger for å vedta en ny politikk for et moderne og bærekraftig landbruk i Europa. Les mer her

Hvorfor trenger EU å endre kurs i landbruket?
Forslaget til ny felles landbrukspolitikk (CAP) i EU innebærer en kraftig omstilling på en rekke områder for europeiske bønder. I dette notatet får du svar på de viktigste spørsmålene det er naturlig å stille i forbindelse med den foreslåtte reformen. Les mer her

Avgjørende møte for EUs landbruksministere i Luxembourg 11. juni
Foruten landbruksreform står mange viktige saker på dagsorden for EUs landbruks- og fiskeriministere når de møtes i Luxembourg 11. juni. Fiskeriforvaltning i EUs vestlige farvann og matvaresikkerhet er blant sakene som også skal diskuteres. Les mer om agendaen her

Til topp Link to top of page

Forskning

En felles innsats må til for å finne en kur mot kreft
Forskningskommissær Philippe Busquin deltok 10. juni på et møte med forskere, medisinere og helsemyndigheter fra EUs medlemsland om fremdriften i kreftforskningen. Busquin ønsker mer samordning av den kliniske forskningen som foregår i medlemslandene for å skape et reelt europeisk forskningsområde på dette feltet. Les mer her

EU signerer ny avtale om forskning med Israel
Israel og EU ble 10. juni enige om  betingelsene for den fortsatte deltakelsen i EUs forskningsprogram gjennom det 6. rammeprogrammet for forskning. Israel vil bidra med 192 millioner euro til budsjettet som er på til sammen 16,27 milliarder euro i perioden 2003-2006. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Internal Market Strategy Priorities 2003-2006
Dato: Fredag 13. juni
Tid: kl 1100-1145

Gerrit Gerard de Graaf er seksjonssjef i Europakommisjonens generaldirektorat for det indre marked. Europakommisjonen la nylig frem en ambisiøs tipunktsplan for en videreutvikling av det indre marked med tanke på at det skal fungere med 1o nye medlemsland fra mai 2004. De Graaf leder koordineringsseksjonen i Europakommisjonens generaldirektorat for det indre marked. Les mer her

Norsk-Svensk dagligvarehandel og næringsmiddelindustri
Norsk-svensk handelskammer arrangerer seminar tirsdag 17. juni på Nobelinstituttet. Les mer her

 

Gratismateriell

Travelling in Europe 2003
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa foreligger nå i 2003-utgaven! Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. På engelsk og nå også på danskBestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

Mine grunnleggende rettigheter i Den europeiske union
Mikrobok som inneholder hele EUs erklæring om grunnleggende rettigheter fra 2000. Erklæringen er verdens mest moderne menneskerettighetserklæring, som blant annet tar opp retten til frihet fra seksuell diskriminering og retten til egen medisinsk informasjon. På dansk eller engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

En oversikt over mer gratismateriell fra Delegasjonen finner du her

   

 

 

Tilbake Link to top of page