The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-nytt nr. 20, 28. mai 2003 

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Kultur, sport og utdanning

Seminarer

Gratismateriell

EUs fremtid

Den europeiske ombudsmannen møter kolleger i de fremtidige medlemslandene
Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros møter 29. til 30. mai sine kolleger i de fremtidige medlemslandene i Warsawa. EU-ombudsmannen samarbeider nær med ombudsmenn i de nye EU-landene. Les mer her

Revidert utkast til ny "EU-grunnlov" klar
Reformkonventets styringsgruppe med Valéry Giscard d'Estaind i spissen la 27. mai frem det reviderte utkastet til en ny forfatning for EU. Det nye utkastet har innarbeidet noen av de over 1500 endringsforslagene fra Konventets 105 medlemmer. Les forslaget til de første artiklene i del 1 her og de avsluttende artiklene i del 2 her Besøk Konventets hjemmesider her

Slovenia imponerer EU med sine forberedelser
EUs landbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler besøkte Slovenias hovedstad Ljubljana 23. mai og ga der ros til slovenere for sin innsats for å imøtekomme krav for å bli EU-medlem. Samtidig understreket Fischler at det ikke var rom for selvtilfredshet. Les mer her

Arbeidslivets parter diskuterer Europas fremtid
Den europeiske økonomiske og sosiale komité som representerer organisasjoner fra det sivile samfunn hadde 21. mai sitt åttende møte med representanter fra Konventet. Organisasjonene var særlig opptatt av å beskytte den sosiale dimensjonen i en ny traktat, blant annet gjennom å gjøre Charteret for grunnleggende rettigheter juridisk bindende gjennom traktaten. Les mer her

EU setter søkelys på voksende hat mot muslimer
Etter 11. september har frykten for Islam og muslimer vært voksende i Europa og Kommisjonen arrangerer i disse dageren konferanse i Brussel for forskere, beslutningstagere og sosialarbeidere om hvordan bekjempe den gryende rasismen . Les mer her

Hvem betaler hva til EU i 2003?
Innbetalingen til EUs budsjett for 2003 har gjennomgått en teknisk justering og er nå tilgjengelig i endelig utgave. Her kan du se en tabell over hvor mye hvert enkelt EU-land må betale for å delta i EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU og Russland møtes i St. Petersburg 31. mai
Det 11. toppmøte mellom EU og Russland finner sted i St. Petersburg 31. mai. EU er representert ved 25 nåværende og fremtidige stats- og regjeringssjefer som er med i EU. Toppmøtet markerer også St. Peterburgs 300-årsjubileum. Les mer her

686 millioner euro til helse og gjeldssletting
Toppmøtet mellom EU og de 77 afrikanske, karibiske og stillehavslandene som er partnere i Cotenou-avtalen har resultert i beslutningen om å intensivere arbeidet mot de smittsomme sykdommene HIV/Aids, Malaria og Tuberkulose i AKS-landene. Samtidig går 335 millioner euro til nedbetaling av gjeld. Les mer her

EU og tiltredelseslandene diskuterer rekruttering til det nye EU
EU satte av 26. mai til å diskutere rekruttering og reformen i EUs forvaltning med ministere og høytstående tjenestemenn fra de 10 landene som tiltrer EU i 2004. Denne uken ble de første konkurransene for rekruttering utlyst for kandidater fra de 10 tiltredelseslandene. Les mer her

EU sørger for billige medisiner til utviklingsland
26. mai vedtok Rådet en forordning som sikrer livsnødvendig medisiner til sterk reduserte priser til utviklingslandene ved å sørge for at varene ikke finner veien tilbake til det europeiske markedet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

EU fortsetter undersøkelsen av spanske verft
Europakommisjonen meddelte 27. mai at undersøkelsen i forbindelse med utvidet statsstøtte til spanske verft fortsetter. Kommisjonen har mistanke om at det gis ulovlig statsstøtte til spansk skipsbygging. Les mer her

Åpen høring om moms
26. mai lanserte Kommisjonen en åpen høring om moms i medlemslandene. Dagens ordninger varierer i stor utstrekning fra land til land og dette kan medføre vansker for bedrifter og forbrukere som opererer over grensene i det indre marked. Hvis du vil gi innspill til en ny europeisk momspolitikk kan du lese mer her

E-kommunikasjon: Åpen høring
20. mai besluttet Den europeiske reguleringsgruppen å lansere en åpen høring i juni for å komme frem til en felles tilnærming til et sviktende marked for elektronisk kommunikasjon. Les mer her

Toppdomene .eu: Registrar er valgt
EURID som allerede administrerer .be (Belgia), .it (Italia) og .se (Sverige) har fått tilslaget til å administrere det nye alleuropeiske domenet .eu. Planen er at domenet skal være operativt innen utgangen av året. Les mer her

Bedre og synligere sosialpolitisk koordinering på EU-nivå
Kommisjonen presenterte 28. mai sitt forslag for å forbedre, forenkle og øke synligheten av EUs tiltak for å koordinere medlemslandenes politikk innfor sosial beskyttelse, sosial integrasjon og fattigdomsbekjempelse, helsevesen og sysselsettingstiltak. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Die another day
Tobakksfri mote og film er tema på årets internasjonale røykfrie dag 31. mai. Helsekommissær David Byrne er fornøyd med årets fokus og understreket 28. mai at tobakksindustrien fortsatt bruker film og mote for å markedsføre sine produkter. EU har allerede forbudt tobakksreklame på TV og er i ferd med å forby det i andre media. Les mer her

Ukentlige rapporter om matvaretrygghet på nett
De ukentlige rapportene fra EUs varslingssystem om fôr og matvarer blir tilgjengelig på Internet. Varslingssystemet gir europeiske forbrukere en rask og sikkert informasjonskilde til matvaretrygghet. Les mer her Les om de andre emnene som ble tatt opp på møtet i Brussel mellom EUs fiskeri- og landbruksministere. Les mer her

EU vil snu miljøutviklingen i Middelhavet og Svartehavet
Femti år med intens utvikling og utnyttelse har ført til betydelige forandringer for de sårbare naturressursene i  Middelhavet og Svartehavet. 28. mai arrangerer EU en internasjonal konferanse for å finne måter å snu trenden og gjendrive skadevirkningene for havene og kystmiljøet. Les mer her

Priser til beste elektroniske helsetjenester
I forbindelse med at 33 helseministere var samlet i Brussel 22. mai ble fire priser for e-helsetiltak utdelt. Spania, Frankrike, Sverige og Storbritannia var vinnere. Les mer her

Åpen høring for ny politikk som skal gi mindre avfall og mer resirkulering i EU
Kommisjonen la 27. mai frem en melding om en langsiktig strategi for å redusere avfallsmengden i EU. Meldingen lanserer en bred konsultasjon som skal gi innspill til mulige EU-politikk på området. Les mer her

EU fortsetter innsatsen mot ulovlig og skadelig innhold på Internet
En toårig forlengelse av EUs handlingsplan for et tryggere Internet ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 28. mai. Les mer her

Grønn uke i Brussel
Atferdsendring og en mer miljøvennlig livsstil er hovedbudskapet til Grønn uke i Brussel som arrangeres for beslutningstagere, det sivile samfunn, forskere og andre i uken 2. til 5. juni. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Kultur, sport og utdanning

Mortensrud kirke vinner EUs arkitekturpris
Moderne arkitektur blir hedret av EUs arktitekturpriser som skal deles ut 29. mai. Norge er representert på listen med bygget Mortensrud kirke av arkitektene Jan Olav Jensen og Børre Skodvin. Les mer her

Danmarks radio får EU-penger til multimedia
Danmarks radio får i år lån nummer to fra Den europeiske investeringsbanken til oppbygging av DRs nye radio- og TV-produksjonsfasiliteter. Les mer her

Det europeiske år for utdanning gjennom sport
Det europeiske år for sport i 2004 sammenfaller med både fotball-EM i Portugal og OL i Athen og har blitt tildelt et budsjett på 11,5 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Åpent seminar på delegasjonen 6. juni: Maritime Safety and the EU
Beatrice Thomas fra Europakommisjonens generaldirektorat for transport og energi presenterer arbeidet EU har gjort innen maritim sikkerhet siden Prestige-ulykken. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

Travelling in Europe 2003
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa foreligger nå i 2003-utgaven! Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. På engelsk og nå også på danskBestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

Mine grunnleggende rettigheter i Den europeiske union
Mikrobok som inneholder hele EUs erklæring om grunnleggende rettigheter fra 2000. Erklæringen er verdens mest moderne menneskerettighetserklæring, som blant annet tar opp retten til frihet fra seksuell diskriminering og retten til egen medisinsk informasjon. På dansk eller engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

En oversikt over mer gratismateriell fra Delegasjonen finner du her

   

 

 

Tilbake Link to top of page