The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 19, 5. september 2002 

Økonomi

Miljø

EU i verden

Generelt

Utlysninger fra EU

 

Økonomi

Forberedelser til møtet for EUs finansministere i København
EUs økonomi- og finansministere skal møtes i København 6.-7. september. En viktig sak på dagsorden er skatt på sparing i land utenfor EU. EU er i diskusjoner med blant annet Sveits om dette, og det danske formannskap vil legge frem resultatene. Les mer her 

Europeisk næringsliv: styrker og svakheter i 2002
Styrker og svakheter for EUs bedrifter sammenstilles i en rapport fra Eurostat som ble lagt frem 5. september. Fakta og tabeller gir svar på de viktigste spørsmål som økonomiske aktører stiller om europeisk næringsliv. Les mer her

Kommisjonen samordner rapportering for økonomi og sysselsetting
For å sikre mer samkjørt og effektiv politikkutforming, vil Kommisjonen samkjøre rapporteringene innenfor økonomi og sysselsetting i tråd med Lisboa-prosessens hovedlinjer. Rapportene om økonomiske retningslinjer, den europeiske sysselsettingsstrategi og det indre marked vil legges frem samtidig hvert år, i januar måned. Les mer her

Stabile arbeidsledighetstall i EU
Både EU-15 og eurosonen har stabile tall for antall arbeidsledige i juli måned. EU hadde 7,7% arbeidsledighet i juli. Les mer her

 

EU i verden

Romano Prodi i møte med Colin Powell
Europakommisjonens president Romano Prodi møtte USAs utenriksminister i forbindelse med miljøtoppmøtet i Johannesburg 4. september. Prodi ga uttrykk for dyp bekymring for den økende forskjellen mellom Nord og Sør. Les mer her

Les også Prodis tale om Nord-Sør-pakten som han holdt i Johannesburg 2. september her

EU holder fortsatt fokus på Afghanistan
Da EUs utenrikskommissær Chris Patten talte til Europaparlamentet om Afghanistan 4. september, la han vekt på de mange utfordringene som landet står ovenfor. Tilbakevendte flyktninger fra Pakistan og Iran krever ressurser, og presidenten har vanskeligheter med å utøve myndighet i alle landets regioner. Patten lover å videreføre EUs humanitære bistand i Afghanistan, selv når verdens oppmerksomhet rettes mot andre områder. Les talen her  

EUs strategi for Asia
To uker før toppmøtet mellom europeiske og asiatiske toppledere i København (ASEM), holdt utenrikskommissær Chris Patten sitt innlegg om ASEM for Europaparlamentet 4. september. EUs mål er å styrke sin politiske og økonomiske tilstedeværelse i Asia. Les mer her 

EU krever inspeksjoner i Irak
Saddams Husseins regime i Irak var gjenstand for debatt i Europaparlamentet 4. september. Chris Patten, utenrikskommissær, understreket i talen at EU krever umiddelbar tilgang for våpeninspektører, og sa at alle parter må respektere FN og internasjonal lov. Les talen her

 

Miljø - Johannesburg

EU: Avtalene fra verdenskonferansen omsettes i konkrete resultater
4. september uttrykte den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen på vegne av EU tilfredshet med resultatene fra verdenskonferansen om miljø. Samtidig understreket han at EU vil ta på seg en lederrolle når det gjelder å skape konkrete resultater av forpliktelsene som er inngått. Les mer om hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres her 

"Vann for liv": Et globalt initiativ fra EU for å nå toppmøtemålene
3. september presenterte EU sitt globale initiativ i Johannesburg som  skaper strategiske partnernskap for å nå målene fra verdenskonferansen om rent vann og avløpsystemer. EU har allerede inngått "vann for liv"-avtaler med Afrika, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Les mer her

EU lanserer koalisjon av likesinnede parter for fornybar energi
EU annonserte 3. september en koalisjon med likesinnede land og regioner for å imøtekomme internasjonale krav om bruk av fornybar energi. EUs miljøkommissær Margot Wallström sa under lanseringen at bærekraftig utvikling i utviklingsland fordrer ren energi. Les mer her

Europarlamentet stemte ja til nytt emballasjedirektiv
Europakommisjonen hilser Parlamentets vedtak om et nytt emballasjedirektiv velkommen. Det nye direktivet medfører blant annet strengere krav til gjenvinning av emballasje. Les mer her

69 millioner euro til 109 miljøprosjekter
30. august la Kommisjonen frem listen over de 109 prosjektene som vil få finansiering av EUs miljøprogram LIFE. Prosjektene muliggjør testing og utvikling av nye metoder for beskyttelse og styrking av miljøet. Les mer her

Generelt

Fattigdomskonferanse i Skagen
EUs kommissær med ansvar for sosiale saker og sysselsetting, Anna Diamantopoulou, talte 5. september i forbindelse med en konferanse om fattigdom og sosial utestenging i Skagen. -Kamp mot fattigdom og utestenging er en av EUs mest kritiske utfordringer, sa Diamantopoulou til konferansen. Les mer her

224 europeiske kulturprosjekter får støtte av EU
2. september ble listen offentliggjort over de utvalgte kulturprosjektene som får støtte i 2002. 28 europeiske land deltar i dette støtteprogrammet som heter Kultur 2000. Les mer her 

EU-støtte til norske kulturprosjekter i 2002 (25.07.2002)
13 flernasjonale prosjekter med norsk ledelse/deltakelse er tildelt støtte fra EUs kulturprogram Kultur 2000 i 2002. 5 norske forlag får støtte til oversettelse av til sammen 29 utenlandske titler og 16 norske titler blir oversatt med EU-støtte. Pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet

Utlysninger fra EU

Toppdomeneadministrator for .eu
Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af en topdomæneadministrator for topdomænet .eu Les mer her

Eksperter til utvelgelsesprosessen i SOKRATES
Indkaldelse af ansøgninger EAC/60/02 med henblik på oprettelse af en liste over eksperter, som skal vurdere forslag modtaget i forbindelse med Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, Socrates, og andre aktioner inden for uddannelsesområdet . Les mer her

Funksjonshemmedes adgang til arbeidslivet
Indkaldelse af forslag til fremme af handicappedes adgang til arbejdsmarkedet iværksat af Det Nationale Agentur for Regionaludvikling/Social- og Familieministeriet (dets successor). Les mer her

Leonardo
Forlængelse af indkaldelse af ansøgninger til liste over eksperter til evaluering af ansøgninger til EU's erhvervsuddannelsesprogram "Leonardo da Vinci" Les mer her

Støtteprogram mot HIV/AIDS
Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af kandidater, der vil blive opfordret til at indgive forslag til programmet til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme i udviklingslandene: kampen mod HIV/AIDS. Les mer her

 

 

 
 Tilbake Link to top of page