The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 14, 9. april 2003 

Miljø

Økonomi og næringsliv

Landbruk

Forskning

Seminarer

Utlysninger


Har du vunnet?
For noen måneder siden gjennomførte Europakommisjonens delegasjon en undersøkelse blant  brukerne av Delegasjonens elektroniske tjenester. Hvis du lurer på hvilke navn som ble trukket ut til å motta små gaver kan du se her

Til topp Link to top of page

Miljø

EUs miljøkommissær på Svalbard og i Oslo
EUs miljøkommissær Margot Wallström besøkte 4.-7. april Svalbard og markerte deretter verdens helsedag 7. april i Oslo med statsrådene for helse og miljø i Norge, Dagfinn Høybråten og Børge Brende. Tema for dagen var å redusere forurensing for å bedre barns helse. Les mer her Les mer om selve besøket på Miljøverndepartementets hjemmesider her

Kommisjonen ber medlemslandene holde seg til EUs avfallslovgivning
Kommisjonen advarte 8. april en rekke medlemsland om å trekke dem for EF-domstolen for manglende gjennomføring av EUs regler om håndtering av avfall. Les mer her

Medlemsland fåradvarsler for manglende gjennomføring av dyrehagebestemmelser
Som et ledd i å utvikle dyrehagenes rolle i vern om dyr og natur, innførte EU et regelverk som flere medlemsland ennå ikke har implementert. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Utvidet EØS-avtale et gode for norsk næringsliv
I en kommentar til EØs-forhandlingene som nå er i sluttspurten sier Norges Eksportråd at utvidelsen av EU gir muligheter for vekst i både investeringer og eksport fra Norge. Les mer her

Utvidelse: Hva kan bedrifter i de nye medlemslandene vente seg?
Kommisjonen har utgitt en oversikt med spørsmål og svar om blant annet støtteordninger for bedrifter som har base i de fremtidige medlemslandene. Les mer her

Det nye EU møter middelhavslandene for å diskutere næringsliv
Europakommisjonens delegasjon i Tunis arrangerer en konferanse 10. -11. april for næringslivsledere i middelhavslandene og de nye medlemslandene. Les mer her

De økonomiske utsiktene for EU våren 2003
Fortsatt treghet i den europeiske økonomien, spår Kommisjonen i sin rapport om de økonomiske utsiktene i EU og i euroområdet i første halvdel av 2003. Les mer her

Morgendagens nyskaping
Kommisjonen publiserte 8. april en studie med tittelen "Morgendagens nyskaping" . Hensikten er å inspirere til en mer effektiv innovasjonspolitikk i medlemslandene. Les mer her

Kommisjonen ønsker likebehandling i fransk telekom-sektor
8. april sendte Kommisjonen en advarsel til franske myndigheter for manglende implementering av det såkalte kabeldirektivet som skal sikre like betingelser for aktører innen telekom-sektoren. Les mer her

Kommisjonen vedtar instrument for europeisk økonomisk styring
For første gang la Kommisjonen 8. april frem sine forslag til overordnede retningslinjer for den økonomiske politikken. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Strammere regelverk for eksportrefusjon for levende kveg
Som et tiltak for bedre dyrevelferd har Kommisjonen 9. april besluttet å stramme inn refusjonsregelverket i forbindelse med transport av levende kveg. Les mer her

Resultater av møtet i Rådet for landbruk og fiske
8. april møttes EUs fiskeri- og landruksministere for å diskutere blant annet dyresykdommer, landbruksreform og de pågående WTO-forhandlingene om landbruk. Les mer her

Forskning

Undersøkelse avdekker forskningspotensialet i kandidatlandene
3. april offentliggjorde Kommisjonen en undersøkelse om holdninger til forskning i kandidatkandene. Ungdommen vender seg vekk fra vitenskaplige karrierer. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Seminarer

EU Action in Violence Prevention
Dato: Torsdag 10. april
Tid: kl 13-14

Åpent seminar på Europakommisjonens delegasjon. Vi får besøk av Guy Banim som arbeider i Europakommisjonens generaldirektorat for eksterne relasjoner, i seksjonen for konfliktforebygging. Les mer her

”Regional integrasjon som global trend - Europa som modell” Dato:    Torsdag 10. april 2003
Tid:       kl 1600 - 1830
Sted:    Universitetsbiblioteket på Blindern, aud. 2.
Organisasjonenen En verden arrangerer seminar om regional integrasjon som global trend med Europa som modell på Universitetet i Oslo. Les mer her

Utlysninger

Arbeidsmiljø
Begrænset indkaldelse af forslag vedrørende projekter på arbejdsmiljøområdet — VP/2003/19 Les mer her

Indkaldelse af forslag — Støtte til formidling og udbredelse af god praksis, der kan formindske arbejdsmiljørisici i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) Les mer her

Sokrates
Indkaldelse af forslag 2003 vedrørende generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (aktion 6.1 og 6.2 i Socrates-programmet) — EAC/87/02 Les mer her

Ruteflyvning
Ruteflyvning — I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Rikstrafiken ruteflyvning på følgende ruter i udbud: Arvidsjaur - Arlanda/Stockholm — Gällivare - Arlanda/Stockholm — Hemavan - Arlanda/Stockholm — Lycksele - Arlanda/Stockholm — Storuman (Gunnarn) - Arlanda/Stockholm — Vilhelmina - Arlanda/Stockholm (1) Les mer her

Film & festivaler
Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag EAC/03/2003 — Foranstaltninger til støtte for europæiske værkers og producenters deltagelse i filmfestivaler i tredjelande Les mer her
 

Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag 20/03 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film — "Automatisk støttesystem" Les mer her

Miljø
Indkaldelse af forslag på miljøområdet
Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2003 til programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) (1) Les mer her


Besøk vår nye hjemmeside for ungdom

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page