The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 13, 2. april 2003 

Europas fremtid

EU i verden

Miljø og samferdsel

Økonomi og næringsliv

Landbruk

Forskning

Seminarer


Hils på Maggie, Allen, Tupac og de andre...

...på Cinemateket i Oslo fra 31. mars til 6. april. Gå ikke glipp av denne muligheten til uforglemmelige opplevelser og tankevekkende møter gjennom det beste av europeisk dokumentarfilm fra de seneste årene. Les mer her

Festivalseminar og europeisk quiz fredag 4. april
I forbindelse med dokumentarfilmfestivalen arrangeres det et festivalseminar 4. april med fokus på blant annet Lars von Triers Dogumentary-prosjekt. Margrethe Olin kommer!  Kl. 17.00-19.00 samme dag arrangeres det også europeisk caféquiz om film, kultur, samfunn og trivia i Ben's Café på Cinemateket. Les mer her 

EU i verden

Cotonou-avtalen gjeldende fra 1. april
1. april trådte EUs avtale med 77 land i Afrika, Karibien og Stillehavet i kraft. Cotonou-avtalen som erstatter den gamle Lomé-avtalen tar sikte på å bekjempe fattigdom og voldelige konflikter og den nye avtalen skal gjøre utviklingssamarbeidet mer effektivt. Les mer her

EU tar over for NATO i Makedonia
Den europeisk integrasjonen tok et nytt skritt da EU tok over NATOs operasjon i den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia. Dette er det første eksempelet på en operasjonalisering av EUs sikkerhetspolitiske samarbeid. Les mer her

Europas fremtid

Hvorfor EU-utvidelsen også kommer tredjeland til gode
Når EU utvides med 10 land fra og med 1. mai 2004 får disse landene felles handelspolitikk med de andre EU-landene. Tredjeland får fordeler av: et enda større marked, ett sett regler for bedrifter å forholde seg til, en åpen økonomi med høy standard på regelverk. Kompensasjon for eventuelle økte eksport/importavgifter gis under visse betingelser. Les mer her Se sektoroversikt her

Vinnere av UDs skrivekonkurranse er kåret!
Seks unge nordmenn får reise til Ungarn og Litauen for sine bidrag til UDs skrivekonkurranse om EU, Europa og utvidelsen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø og samferdsel

Europeere ser miljø som topprioritet for EU
27. mars presentert EUs miljøkommissær Margot Wallström en Eurobarometer-undersøkelse som viser at miljøvern er på toppen av europeeres prioriteringslister. Les mer her

Rådet enige om å forby tankskip med enkle skrog
EUs transportministere vedtok 27. mars Kommisjonens forslag om å forby tankskip med enkle skrog. Les mer her

Bærekraftige kjemikalier: Nytt regelverk presentert
EUs miljøkommissær Margot Wallström la frem et nytt rammeverk for lovgivning på kjemikalier 31. mars i forbindelse med en konferanse i Brussel. -Det nye regelverket er en radikal ny måte for EU å forholde seg til kjemikalier, sa Wallström. Les mer her

Kommisjonen vil at sanksjoner for miljøkriminalitet er en del av fellesskapspolitikken
Kommisjonen besluttet 31. mars å be EF-domstolen annullere en rammeverksbeslutning fattet i Rådet om miljøvern og strafferett. Kommisjonen har lagt frem et annet forslag hvor miljøvern og strafferettslige sanksjoner plasseres innenfor 1. søyle, fellesskapspolitikken, der den i følge traktatens artikkel 175 hører hjemme. Under politikkområdene i søyle 1 har Kommisjonen alene forslagsrett og ber derfor Domstolen annullere Rådets rammeverksdirektiv. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Spørsmål og svar om designbeskyttelse i EU
Fra og med 1. april kan man registrere Felleskapsdesign (Community designs) i Harmoniseringskontoret for det indre marked. Målet er at registeret vil fjerne hindringene for flyten av designvarer i det indre marked. Les mer her

Dårligere business-klima i eurosonen
Businessklima-indikatoren for euroområdet viser en nedgang på mer enn 0.4 poeng fra februar til mars i år. De kortsiktige økonomiske utsiktene har forverret seg kraftig. Les mer her Samtidig viser en annen indikator at oppfatningen av de økonomiske utsiktene også blir forverret, i EU og i eurosonen. Les mer her

Alleuropeiske retningslinjer for standardiseringsarbeid
Kommisjonen ønsker de alleuropeiske retningslinjene for standardiseringsarbeid velkommen. Retningslinjene betyr at ikke-statlige organiasjoner får økt innflytelse i standardiseringsarbeidet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

-Vi pløyer på, sier Fischler om WTO-forhandlingene
EUs landbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler sa til journalister i London 31. mars at han var lite fornøyd med at WTO-medlemmene ikke greide å ble enige om modalitetene til landbruksforhandlingene innen fristen.

Franske organisasjoner får bøter for avtale i oksekjøttsektoren
Seks franske organisasjoner ble 2. april pålagt bøter av Kommisjonen for en avtale minstepris på bestemte typer oksekjøtt og begrensing av kjøttimport til Frankrike. Bøtene er på 16,4 millioner euro til sammen. Les mer her

Hva skjer med polsk landbruk når Polen blir EU-medlem?
Dette spørsmålet ble stilt på et symposium i Brussel 2. april der EUs andbruks- og fiskerikommissær Franz Fischler innledet om utfordringer og perspektiver knyttet til utvidelsen og polsk landbruk. Les mer her

 

Forskning

Europeisk forskning inspirerer til mer miljøvennlig offentlig administrasjon
Fornybare energikilder, økologisk mat i kantinene, og grønne innkjøp i EU-landenes offentlige administrasjoner gir enorme miljøgevinster. De første resultatene fra et europeisk forskningsprosjekt om miljøvennlig forvaltning -RELIEF- ble offentliggjort 28. mars. Les mer her 

 Til topp Link to top of page

Seminarer


EUs miljøkommissær kommer til Oslo 7. april

"EU, et freds- og miljøprosjekt i forandring"
EUs miljøkommissær
Margot Wallström holder 7. april kl. 9.30-10.30 foredrag om EU som et freds- og miljøprosjekt. Arrangør er ARENA ved Universitetet i Oslo. Les mer her

"EU Action in Conflict Prevention"
Åpent seminar på delegasjonen 10. april kl 13-14. Les mer her


Besøk vår nye hjemmeside for ungdom

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page