The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr. 13, 15. mai

Printer Friendly Page

Delegasjonen i pressen

Det indre marked

Kultur

Økonomi og finans

Landbruk og matvaresikkerhet

EU i verden

Utlysninger fra EU

Delegasjonen i pressen

Ledig vikariat på informasjonsseksjonen

Barcelona-toppmøtet 2002 - En mer dynamisk og fremtidsrettet Europeisk Union 
Innlegg av Gerhard Sabathil, ambassadør og leder av Europakommisjonens Delegasjon i BT og Adresseavisen. Les innlegget her

"Sjølråderetten" 
Noen oppklaringer om forholdet mellom Norge og EU
Gerhard Sabathils svar på et innlegg av Heffermehl (Dagsavisen 29. april) Dagsavisen 13. april. Les innlegget her

En smak av Europa i Oslo 
Den europeiske filmfestivalen ble arrangert i Oslo 9.-13. april og i den forbindelse hadde Gerhard Sabathil et innlegg i Osloposten. Les innlegget her

Det indre marked

Energimerking for elektriske ovner og luftkondisjoneringssystemer 
Fra 2003 må produsentene av elektriske ovner og luftkondisjoneringssystemer merke produktene med energiforbruk for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge energisparende produkter. Les mer her

Tekniske standarder for utstyr til blod- og organtesting 
EU-standarder for utstyr brukt til å teste blod og organdonasjoner ble 14. mai godkjent av Kommisjonen. Disse nye standardene vil erstatte nasjonale regler for å konstatere blodtype og teste for infeksjoner som HIV og hepatitt. Les mer her

Europaparlamentet støtter direktiv om fjernsalg av finansielle tjenester 
Europaparlamentet har nå uttrykt sin støtte til Kommisjonens forslag til direktiv om felles regler for telefon, faks og Internett salg av kontrakter for kredittkort, investeringsfond og pensjonsfond til forbrukere. Direktivet skal nå endelig vedtas i Rådet. Les mer her 

Mulig rammeverk for et enhetlig betalingssystem i det indre marked 
Kommisjonen har lagt fram et arbeidsdokument med forslag til rammeverk for et enhetlig betalingssystem i det indre marked. Interesserte er invitert til å sende sine kommentarer til arbeidsdokumentet. Les mer her

Kultur

Åtte av filmene på Cannes-festivalen er finansiert fra MEDIA Plus 
EUs Media-program støtter utvikling, distribusjon og reklame for europeisk audiovisuelle industri. Programmet løper 2001-2005 og har et budsjett på 400 millioner kroner. Les mer her

Landbruk og matvaresikkerhet

USA vil øke støtten til amerikanske bønder med 70% i den nye landbruksplanen 
Spørsmål og svar om USAs landbruksplan 2002. Les mer her

Avsluttende rundebord om landbruk og matvaresikkerhet. 
Kommissærene Franz Fischler (landbruk og fiskeri) og David Byrne (matvaresikkerhet og forbrukerspørsmål) holdt 13. mai den avsluttende rundebordskonferansen om landbruk og matvaresikkerhet. De to kommissærene trakk konklusjoner fra den ettårige prosessen sammen med internasjonale eksperter og sa at det første konkrete område der konklusjonene vil bli brukt var i evalueringen av den felles jordbrukspolitikken i juni. Les mer her

Økonomi og finans

Offentlige finanser i ØMU 
Innlegg av økonomi- og finanskommissær Pedro Solbes på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 15. mai. Les talen her

SMB blir digitalisert - konferanse 
16. mai arrangerer Kommisjonen konferansen "eEuropa- SMB blir digitalisert" i Brussel. Konferansen vil fokusere på hva som er oppnådd og hvilken innsats som trengs framover for å støtte opp under digitaliseringer av SMB. Les mer her

Fokus på stabilitet og vekst i rapport om offentlige finanser i medlemslandene 
Kommisjonen la 14. mai fram en melding om de offentlige finansene i medlemslandene. I meldingen legger Kommisjonen vekt på at sunn økonomistyring er en prioritet for EU og helt nødvendig for å nå målene i Lisboa-strategien. Les mer her

EU i verden

LAC står for 6% av utenrikshandelen og 12% av EUs direkte investeringer 
Toppmøtet mellom EU og Latin Amerika i Madrid 16.-17. mai bringer sammen, for andre gang, stats- og regjeringssjefene for Latin Amerika, Karibien og EU. Eurostat publiserte 15. mai oversikt over handel og direkte investeringer mellom EU og Latin Amerika. Les mer her

Landstrategi for Vietnam 
Kommisjonen vedtok en landstrategi for Vietnam for 2001-2006 14. mai. For perioden 2002-2004 er det satt av 101 millioner euro til finansiering av strategien. Les mer her

Støtte til fredsinitiativ på Afrikas horn 
Kommisjonen har vedtatt å støtte fredsinitiativ i Somalia, Sudan og Eritrea/Etiopia gjennom sin hurtig-reaksjons-mekanisme. (Rapid reaction mechanism) Hovedmålet for programmet, som har et budsjett på 2,6 millioner euro, er å gi hurtig støtte til forhandlingene i Somalia, hjelpe med opptrekkingen av grenselinjen mellom Eritrea og Etiopia og minerydding for å støtte våpenhvilen i Nuba-fjellene i Sudan. Les mer her

Rapport fra EU - Russland-toppmøtet og Kaliningrads status 
Innlegg av Chris Patten om toppmøtet mellom EU og Russland og Kaliningrads status på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 14. mai. Les mer her 

Utlysninger fra EU

Socrates: Dissimination activities
The aim of this call of proposals is to support some disseminate activities about the results and the achievements of projects realized within the « actions » of the Socrates programme, in order to increase the visibility, and therefore the whole efficiency of the programme. It invites to submit projects devoted specifically to dissemination, and by doing so across the programme as a whole. Les utlysningen her

Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad Ansættelse ved Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad (Wien-Østrig). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag vedrørende EF-samarbejde med hensyn til civilbeskyttelse: d) mekanisme — øvelser. Les utlysningen her

Ansættelse i Det Europæiske agentur for Lægemiddelvurdering (London): Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag (VP/2002/011) — Budgetpost B3-4102: Analyse og undersøgelser vedrørende den sociale og arbejdsmæssige situation, befolkningsudviklingen og familien. Les utlysningen her

Regional ruteflyvning i Norge fra den 1. april 2003 — Indkaldelse af tilbud. Les utlysningen her

-----------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 
 Tilbake Link to top of page